Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 64 - 4-13 Hoe ver zijn we nu al?

We hebben het al zojuist over geschreven en het punt waar we nu staan, is het
punt dat er iets drastisch moet gaan gebeuren. Of we laten toe dat er weer een
vernietiging komt van alles wat leeft, of we gaan ons hele denken omzetten
naar een geheel waar vele mensen tot een waardevolle kracht kunnen komen.
Nu hoor ik je al denken, waarom zou een selecte groep willen dat alles vernietigd
wordt of in ieder geval als slaven verder gaat? Daarop is een eenvoudig
antwoord want de top wil niet hebben dat wij er achter gaan komen dat we
ongekende krachten hebben. Als we die krachten zouden gaan gebruiken is
de top weg en is hun gehele opzet gefaald. Het totale onderdrukken van ruim
6000 jaren door systemen en wetten en regels is er alleen maar om te zorgen
dat er een select groepje deze absolute krachten kan aanwenden.

In de loop van de ware geschiedenis hebben onze voorlopers en onze oude
culturen gefaald omdat men wel een deeltje weet waar de absolute macht te
vinden is maar alsmaar op een bepaald punt valt het geheel in en verdwijnt de
gehele mensheid en komt weer bij af. Dit omdat de top niet over de krachten
en knowhow beschikt om door te dringen in de totale energiewereld. Wat we
dus hebben is dat men in de top keer op keer faalt om door te breken ten koste
van een totale mensheid! En zo nu weer. Men denkt de energiewereld alsmaar
onder controle te hebben en uit oude geschrifte haalt men alsmaar informatie
om weer tot een bepaald hoogtepunt te komen. Maar dan gaat in een keer het
licht weer uit! Dat punt zijn we weer aan het bereiken en dat punt gaat er weer
komen zolang wij als zogenaamde onderdanen niet eens gaan ingrijpen in deze
waanzinnige race die de top als sterveling alsmaar aan het vervolgen is. De
oude ritualen en de oude geschriften missen alsmaar de laatste bladzijdes en
zo vervalt men alsmaar in hetzelfde doemscenario.

Onze huidige mensheid kan in zijn totaal gemakkelijk draaien op deze aardbol
mits we het geloof in de top en hun religies eens gaan zuiveren en daar waar
de oude geschriften ophouden, wij ze verder gaan schrijven. Men denkt de
weg te weten alleen heft iedere keer een samenleving zichzelf op en heeft
men niet door dat in de vele geschriften een virus is ingeslopen dat men kennelijk
niet herkent. Dit virus kan men niet zien omdat men er van uit gaat dat
deze geschriften puur zijn en de waarheid vertellen. De dag dat men begon
te schrijven en zaken op te tekenen is de dag dat men begon met niet meer
dan 10% waarheid neer te zetten, dat omdat een belangrijke factor alsmaar
mee aan het spelen is in het geheel; Het oog van de mens en de matrix van
die periode dat het geschreven is. Zo zijn we op het ware punt gekomen waar
wij na 6000 jaren eens moeten gaan ingrijpen vanuit een andere wereld met
een andere visie. De menselijke wereld en de miljarden zienswijze met hun
verschillende levens zijn ieder een deeltje van de machtige computer en daar
gaat de top mee de fout in. Men vergeet de massa en gaat er vanuit dat de
massa een last is en overbodig. Als je de duurste wagen hebt met alles wat er
in de huidige techniek te maken is maar je stopt er niet een opgeladen accu
in, is het een bonk ijzer of fiber wat niets doet!

De kracht van de Energieniale wereld en van de toekomst van de mensheid ligt
in handen van elk mens op zich. Alle energie is nodig en dan in een positieve
manier. De energie wordt momenteel afgebroken door storende frequenties
uit te zenden maar ook door energie op een vieze manier uit te melken uit de
huidige mens. Beide zaken maakt het dat men NOOIT de absolute kracht zal
behalen en zal de mensheid blijven falen totdat men hier achter gaat komen.
We gaan even terug op het punt van NU. Ondertussen zien we dat er toch al
zaken zijn die mensen vrij laten handelen en zelfs in vrijheid denken. Ondanks
dat het woord Anarchie moeilijk wordt gepakt hebben we het wel in dagelijkse
voorvallen. We zien bijvoorbeeld dat we zelf kiezen wat we willen eten. In
de winkel beslissen wij zelf wat we die dag en die week willen gaan eten.
We zien het als auto’s elkaar tegen komen op een kruispunt, we geven de een
voorrang zodat we uiteindelijk allemaal onze weg kunnen gaan. Hetzelfde zien
we als we in een stad of drukke plaats lopen waar mensen elkaar ontwijken en
niet er op staan dat iedereen uitwijkt omdat jij eraan komt! Als we die zaken
optellen zien we dat we ongemerkt al heel wat keren respect hebben voor
elkaars weg en handelen. Ook zijn we willend om elkaar een helpende hand
toe te steken als men ziet dat iemand in nood is of in een benarde situatie is
terechtgekomen. Deze zaken vallen al niet meer op omdat men bang is om
“te lief” en “te begrijpend” door het leven te gaan. We zijn er indirect dus wel
voor elkaar en we laten ook toe dat we elkaar helpen. Dat gebeurt allemaal
zonder dat iemand het je opdraagt of beveelt om het uit te voeren.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.