Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 63 - 
4-12 Geen geweld, alleen liefde

Geweld is er gekomen door toedoen van regels en wetten, en mensen als slaven
te behandelen. Doordat mensen afgeremd worden, raken ze gefrustreerd en
worden ze daardoor steeds agressiever. Met als gevolg dat het zeer regelmatig
uit de hand loopt. Het is een bewuste opzet van het huidige systeem en de
slaven trappen er veelal in. We krijgen door onze andere levensstijl dat geweld
gebracht zal worden tot een absoluut minimum. Ik stel niet dat de wereld in
zijn geheel compleet geweldloos is maar geweld kan geen kant uit als het
omringd wordt door mensen die dat spel niet meespelen. Bij vechten heb je,
zoals je weet, twee partijen nodig en als een partij weigert om mee te spelen
is er niets waar om gevochten kan worden. Zo zal er dus weinig geweld zijn
en dat geweld wat er is, is aan te pakken via de weg van de energie. Want er
kan namelijk geen geweld zijn als de energie positief is.

We zien dat nu mensen elkaar opjutten en inpraten dat het zus of zo niet verder
kan gaan. Mensen zijn dan geďrriteerd en menen het te moeten uiten. Wat denk
je van de vele gevangenissen die uitpuilen van mensen die volgens een illegale
wet, die met twee maten weet, vol zitten. Mensen die volgens een ziek systeem
iets mis hebben gedaan. Deze frustraties en het bewust kapot maken van leven
is wat er nu gaande is; vele agressie uitlokken om zo nog meer mensen vast
te zetten. Dat de grootste criminelen, door het verziekt rechtssysteem, recht
wijzen over kruimeldieven is wel het meest frustrerende in dit systeem. Deze
negatieve energie gaat over naar anderen en zo is de geweldskogel aan het
rollen. Zelfs onder de vele religies en of de vele kerken zien en horen we dat
geweld gepredikt wordt en daar zien we dat alles totaal uit de hand is gelopen
in dit systeem.

Het is een simpel gegeven; bij geweld omdraaien en weggaan en alleen maar
goede energie daar naar toe sturen. De een noem het “liefde” de andere noemt
het “positieve energie”, uiteindelijk zijn het die positieve frequenties die een
geheel volk kan veranderen. Men hoeft een groep die met liefde bij elkaar
is niet te controleren, dicteren of recht te wijzen. En dat bewijs zien we op
verschillende plaatsen. Mensen die werken vanuit hun binnenste en werken
vanuit de absolute liefde weten hun weg en werken niet met negatieve zaken
waarmee we nu dagelijks via de media worden opgezadeld.
Weer wil ik het aanhalen dat het een geheel proces is en dat we zeker een
overgangsproces moeten doorlopen. De oudere generatie kan zich vele zaken
niet meer voorstellen daar er veel is verdwenen of onderdrukt. Het is zaak dat
we nu al beginnen, zeker met onze kinderen. Maar wij ouderen moeten laten
zien dat geweld en alles wat om geweld draait, afgewonden moet worden met
een positieve energie, oftewel liefde.

Op het ogenblik worden vele mensen die ons veel leed aandoen, persoonlijk
aangevallen. Mensen zijn boos op hen en mensen doen vreselijke dingen naar
hen toe. We zien daarom vele ongelukkige mensen ook in de top. En dat is
omdat men weet wat fout is maar niet durft er aan te gaan werken om zaken
aan te pakken of weigeren te doen. Veelal pas op oudere leeftijd zie je dat hun
geweten gaat spelen en nemen ze ontslag, worden klokkenluider of hangen zich
op. Waar het om gaat is dat we mensen niet persoonlijk aan moeten vallen. De
persoon is in een functie die hij MOET vervullen in dit systeem en dat kun je
aanpakken. Een bankdirecteur is een van de meest corrupte personen samen
met politici en de absolute leiders. Maar ook de wetenschappers zijn zwaar
corrupt samen met justitie en de farmaceutische wereld. Pak het geheel aan door
hen met positieve zaken te confronteren. Daar hebben ze geen antwoord op.
Ik persoonlijk ben niet boos op welk persoon dan ook die me in al die levensjaren
het leven onmogelijk maakt. Ik heb medelijden met hen omdat ze
de meesterslaven zijn van een verziekt systeem. Als een rechter mij veroordeelt,
lach ik want ik weet, hij kan niets anders, hij moet het zo doen. Als een
deurwaarder weer een pak papier komt leveren, maak ik een praatje en heb
het te doen met die arme man. Hetzelfde met die arme agent die als boeman
moet optreden en de gehele dag op straat moet slenteren om mensen het leven
moeilijk te maken. Zielige mensen met grote psychische problemen die niets
anders durven te doen dan deze criminele handelingen dag in dag uit, uit te
voeren. Praten we niet over die arme wezens die geheel gehersenspoeld zijn en
in een leger menen het recht te hebben een ander leven te mogen wegnemen.
Als ik deze mensen zie, word ik in en in triest want je ziet een leeg omhulsel
wat nog minder energie heeft dan de moderne robotten die we nu aan het
ontwikkelen zijn. Zij zijn het niet die de problemen veroorzaken, het is het
systeem en de top die veelal onbereikbaar is.

Het andere opdragen om de mensheid in de tang te houden zijn de ware zielige
mensen waar we aan moeten gaan werken. Om tegen alle uitvoerders in te gaan,
is energie verspillen. Pak de top en de onderlaag slaven zal niet meer weten wat
ze moeten doen. Als er geen opdrachten meer zijn, zijn alle plichtsgetrouwe,
gehersenspoelde wezens simpel afgewerkte robotten die doelloos wat rond
hobbelen, wachtend op weer een teken van leven van een van hun meesters.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.