Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 62 - 4-11 De vrije wereld waar iedereen gelijk is.

In hoeverre zien wij de vrijheid en kunnen we vrijheden aan? Een vraag waar
ik mee wil beginnen in dit deel. We zien en horen als we met anderen over
een systeem hebben zonder gezag en geloven dat de mensen in paniek raken
omdat men dan er vanuit gaat dat het een grote troep gaat worden. Dat is een
mogelijkheid inderdaad als we vandaag stoppen met leiding geven. Wat ik
daarom als een overgang zien is dat we zaken af gaan bouwen op de manier
zoals ik eerder heb beschreven en dan kan het gewoonweg niet misgaan. We
gaan de zaken anders zien en we gaan werken aan een geheel en voor elkaar.

Men hoeft niet te gaan werken / zwoegen om bergen geld te verzamelen.
Geld is ook een middel van het huidige systeem wat zal gaan vervallen in de
nieuwe Energieniale wereld. Men werkt zodat iedereen gebruik kan maken
van die zaken die nodig zijn om, ten eerste te leven en ten tweede om verder
te komen in de algemene leer van het leven.

Het voedsel regelen we door deze naar punten te brengen zoals we ze nu hebben,
genaamd supermarkten, waar ieder zijn spullen kan nemen die nodig zijn
om die week te leven. Doordat er geen hebberig gevoel en vergaren is van meer
en omdat men weet dat het altijd verkrijgbaar is, hoeft er niet gehamsterd te
worden en meer te nemen dan een gezin nodig heeft. Zo zal het persoonlijk
geweten laten voelen dat je niet fair bezig bent tegenover je naaste mocht je
meer nemen. Er wordt gewoon op een eerlijke manier gebruikt wat nodig is,
de rest is voor je medemens. Zo is er geen verschil waar dan ook van eten. Wat
er voor de ene persoon in overvloed is en de ander nog geen handje van heeft
en deze moet delen met een heel gezin, wordt in zijn geheel verbannen. Ook
ga je krijgen dat het overmaat vervaardigen van luxe zaken en materialistische
zaken zullen verdwijnen want ze geven geen meerwaarde aan je leven en ook
geen meerwaarde aan het geheel. Wat nodig is gaat zichzelf opwerken in het
geheel. En de onnodige prullen zullen gaan verdwijnen na verloop van tijd.
Maar dan nog is het niet ik, jij of een meerdere die dat beslist, het is het geheel
en de manier van leven die dat gaat bepalen.

Gaat men werken voor het geheel, wat op den duur alle fabrieken en bedrijven
onder zullen gaan vallen, is het niet voor geld maar voor hetgeen wat je nodig
hebt voor je gezin. Doordat je gaat luisteren naar jezelf en jezelf gaat ontwikkelen
heb je geen behoefte meer om te vergaren. Zo zien we in de huidige
wereld dat er al een grote groep is die vrijwilligerswerk doet. Nu, alles wat
daar aan tijd en energie wordt gestoken is voor het geheel of de groep waar
men zich voor in zet. Datzelfde principe gaat dan in haar totaliteit komen en
is er niet meer beloning in vorm van geld als je bepaald werk doet. Je doet het
werk omdat jij daar je nuttig in wilt maken en omdat het nodig is.

Ik hoor je al denken van, dat dit al mislukt is voordat het gaat starten. Duidelijk
is dan dat je blijft denken de manier zoals het huidige systeem je
gehersenspoeld heeft. Is niet verwonderlijk dat men zo denkt, wetende al de
levensjaren in dienst te zijn geweest van deze slavendrijver. We zullen, zoals
ik al eerder stelde, in een overgangstijd moeten komen waar de oude generatie
de nieuwe generatie de vrijheid gaat geven in het veranderen van het geheel.
Vanuit de oude generatie zal er veel verzet zijn omdat men er vanuit gaat dat
alles geregeld moet worden door andere. In de nieuwe vorm ben jij het die de
verantwoordelijkheid neemt en jij die gaat werken aan het totaal.
In de nieuwe wereld van de energie zal alles wat voor eigen gewin is vanzelf
afgestraft worden. Zo ook als men denkt voordeel te maken ten koste van anderen.
De drang van meer hebben en van gewin maken, zal ook steeds minder
worden en verdwijnen. Het afstraffen is namelijk een gevolg van wanneer het
fenomeen “geweten” weer een doel krijgt in het leven. Dit alles is gewoon dat
men een compleet andere denkwijze gaat aanwennen en gaat zien dat er heel
veel wegen zijn naar een complete nieuwe samenleving. Een samenleving
waar iedereen gelijk is en er een geweldige weg zich gaat openen.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.