Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 61 - 4-10 De regels gesteld vanuit onze nieuwe wereld.

Als men aan regels denkt, denkt men weer meteen aan de dikke wetboeken
en alle regels waar we nu als slaaf aan moeten voldoen. Maar zoals ik al
eerder stelde, in de nieuwe Energieniale wereld zijn er geen regels maar zijn
er gedragingen die elkaar respecteren en elkaar bijstaan als dat nodig blijkt
te zijn. Een mens met verantwoordelijkheidsgevoel heeft geen regels nodig
want deze zal een medemens niet laten vallen of bewust in problemen brengen.
Zo kunnen we, als we onze draai gevonden hebben in die nieuwe wereld alle
dikke boeken weggooien en kunnen de rechters recht gaan spreken over hun
eigen gedrag maar niet meer over andere.

In de overgangsperiode die we hebben, de tijd dat de oude generatie hun
geloof en bijgeloof in een regering of religie laten vallen, zullen we via een
algemene rechtspraak nog zaken in de hand moeten houden omdat er nog
zeker twee generaties zullen zijn die alle vrijheden niet in zijn geheel kunnen
handelen. Dat is de tijd dat we de structuur uitvoeren van het groene boekje
en de overgang van dat systeem naar de absolute Energieniale wereld. Het
belangrijkste is dat mensen gaan geloven in hun eigen krachten en kunnen, en
dat ze deze niet meer in handen leggen van derden. Dat zal zeker in het begin
een probleem zijn. Daar we nu zitten met vrijgelaten slaven die ook nog eens
gehersenspoeld zijn en niet weten waarheen te gaan, weten te gedragen en
weten hun eigenwaarde en verantwoordelijkheid terug te vinden. Daarom is
het geleidelijk invoeren een belangrijke stap.

Dat kan gebeuren als we nu, zoals al eerder is aangehaald, de jeugd hun gang
laten gaan. Die jeugd die een duidelijke weg kent, kan ons in die staat brengen.
Let wel, ik praat niet over die jongeren die nu als slaven achter divices zitten
en zelfs niet meer weten hoe ze kunnen communiceren. Deze jongeren zullen
eerst naar afkickcentraís moeten en hun hersenen moeten weer in werking
gesteld gaan worden. Onder deze jongeren zullen veel afvallers zijn maar we
kunnen nu wel gaan beginnen met de nieuwgeborenen en de kinderen van
de eerste levensjaren. Zij zijn nog connected met het geheel en zijn de vuile
frequenties waarin ze verkeren nog wel vrij eenvoudig bij te schaven.
Frequenties, viel het woord weer even. Daar moeten we als mens ons snel
tegen bewapenen en is de derde wereldoorlog die al enkele jaren aan de gang
is. Zodra we de frequenties weer naar een normaal peil kunnen halen, zullen
vele zwaar verslaafden al een andere weg gaan zien. En daar ligt de weg om
ook deze hopeloze groep nog een kans te geven.

En zo komen we op dat punt waar het alsmaar op neer komt en dat is het
afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid op andere. Als men de eigen
verantwoordelijkheid neemt, is het niet erg al verlies je alles om je heen. Je
hoeft dan ook niet kwaad te zijn en je hoeft ook andere niet aan te vallen.
Je weet dat het jouw weg is die jij volgt. Als je dat beseft, is er niets waar je
kwaad op hoeft te worden. Maar ook geen agressie van jezelf uit naar andere
toe is dan nodig. Het enige wat je dan kunt denken is van, hoe heb ik het weer
voor elkaar gekregen en wat ga ik als volgende stap daar aan doen.
In de nieuwe wereld die we ingeslagen zijn, zijn er geen autoriteiten die jou
gaan corrigeren of waar je anderen via rechtszaken het leven laat ontnemen
door een of andere scheve wet. Nee, er is dan alleen jij en de situatie. Zo krijg
je ook dat jij het bent die de oplossing van jouw situatie gaat zien mits je open
staat voor die oplossing. Nee, geen Gods wil, Allah of Boeddha die je gaan
helpen! Jij, ja jij gaat jezelf helpen op de weg die voor jou bestemd is. Want
dat is de weg die jij mee moet maken in dit leven.

We kennen nu een leven waar via wetten alles geregeld is; drugs zijn een taboe
net zoals alcohol en nog vele andere zaken. Wat blijkt, met al die wetten heeft
men niets bereikt en is het alleen maar een criminele samenleving geworden.
Nog steeds leert de mensheid er niet van, al zit achter deze criminele zaken
wel dat het een creatie is van het huidige systeem. En zo komt het, het systeem
ook goed uit dat er vele mensen in de fout gaan. Net zoals zij geweld blijven
uitstralen en uitlokken. Het illegaal verklaren van bijvoorbeeld alcohol heeft
even geholpen totdat de illegale markt kwam en het weer explodeerde. We zien
dat ook bij drugs die legaal zijn voor de mensen aan de top, politiek, bankwezen
en alles wat maar met de club mee doet! Maar drugs is illegaal voor de burger.
Daardoor heb je dus twee werelden gecreŽerd die alleen maar veel haat en
nijd hebben gebracht. Waarom, onder andere, alcohol en drugs in de hogere
lagen legaal zijn, is omdat deze handel bedreven wordt door de koninklijke
huizen en de hogere lieden in dit systeem. Zij zijn het, die het bewust in het
illegale trekken om zo astronomische bedragen ermee te maken. Als de ware
drugs/alcohol baronnen opgesloten zouden worden, zaten alle ďkoninklijkeĒ
en ďfinanciŽleĒ spelers en hun top vast. De personen die nu als drugsbaronnen
worden omschreven zijn de groep die de buffer is tussen de absolute top en
de burger. Wij moeten geloven dat zij de slechten zijn in het geheel. De ware
slechten zitten op tronen en wonen als miljardairs op deze bol.

Zo gaat het belangrijk worden dat we alles opengooien. Ja, ook drugs, alcohol
en alles wat verslavend kan zijn. Het frappante is, dat als men het uit de criminele
sfeer haalt zal het gebruik drastisch verminderen en krijgen we, weer
zoals vroeger in de vele kleine gemeenschappen, dat er weer verantwoord
omgegaan gaat worden met deze stoffen. Alle gevaarlijke neven artikelen
zullen zo goed als verdwijnen en men grijpt dan als men meent het nodig te
hebben, terug naar de zuivere producten.

Dat zal men ook gaan zien bij voedsel waar we nu nog alles wat troep is naar
binnenwerken. Want we menen met een pak chips voor de buis te moeten zitten.
Wat men gaat krijgen is dat men nauwelijks nog tv zal kijken en dat deze
snacks en ongezond vergif, zal verminderen en zelfs verbannen als mensen
de pure snacks weer kunnen nuttigen. Bij het eten van een verse appel of wat
fruit zal men snel gaan merken dat zijn energie juist opgebouwd wordt. Men
zal gaan voelen dat al het gif en namaak eten de energie alleen afbreekt.
Hetzelfde zal ook gebeuren met de vele drankjes die juist zorgen dat de mensen
agressief worden en veelal zeer veel energie vreten in plaats van geven.
Die zogenaamde energiedrankjes zijn de grootste farce ooit in leven geroepen
want het is ieders hersenen, die doet geloven dat het drankje hen op pept! Wat
er werkelijk gebeurt, is dat door de suikers en bijgevoegde chemicaliŽn weer
een deeltje afgebroken wordt van je ware energiewereld.

We zullen met dat innemen van drugs, alcohol, chemicaliŽn, kunstvoedsel
en zoetigheid moeten gaan stoppen. Het zal zeker sterk tot een geheel terug
gebracht worden als men doorheeft en zelf ervaart wat het doet aan je energieveld.
Een persoon die de stap heeft gemaakt naar een nieuwe manier van
samenleven en bezig is in de energiewereld, zal zelf ervaren dat hij verzwakt
als hij toch deze zaken blijft gebruiken en innemen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.