Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 6 - 


1-3.7 Utopisme

In veel culturen, samenlevingen, en religies, is er enige mythe of geheugen
van een ver verleden, toen de mensheid in een primitieve en eenvoudige
staat leefde, maar tegelijkertijd een van volmaakt geluk en voldoening. In
die dagen, volgens de verschillende mythen, was er een instinctieve harmonie
tussen mens en natuur. De behoeften van mensen waren weinig en hun
verlangens beperkt. Beide werden gemakkelijk verzadigd door de overvloed
die de natuur verschafte. Daarom waren er dan ook geen redenen voor oorlog
of onderdrukking. Ook geen behoefte aan zware en pijnlijke werk. Mensen
waren eenvoudig en vroom, en voelde zich dicht bij de goden. Volgens een
antropologische theorie waren de jagersgroeperingen de oorspronkelijke
welvaartsmaatschappij.

Deze mythische of religieuze archetypen staan in vele culturen ingeschreven,
en komen weer op met bijzondere energie wanneer mensen in moeilijke en
kritieke tijden verkeren. Echter, de projectie van de mythe is niet van toepassing
naar het verre verleden, maar ook niet naar de toekomst of naar verre
en fictieve plaatsen, denkende dat op enig moment in de toekomst, op een
bepaald punt in de ruimte, of voorbij de dood, moet er de mogelijkheid van
een gelukkig leven bestaan.

Deze mythen van het vroegste stadium van de mensheid zijn verwezen met
verschillende culturen, samenlevingen, en religies:
Gouden Eeuw. De Griekse dichter Hesiod, rond de 8ste eeuw voor Christus,
legde in zijn compilatie van de mythologische traditie (het gedicht Works and
Days) uit dat, voorafgaand aan het huidige tijdperk, waren er vier andere die
vooruitstrevend volmaakt waren, waarvan de oudste de Gouden Eeuw was.
Plutarchus, de Griekse historicus en biograaf van de 1ste eeuw, ging over de
zalige en mythische verleden van de mensheid.
Arcadia, b.v. in de proza romantiek van Sir Philip Sidney ‘The Old Arcadia’
(1580). Oorspronkelijk is Arcadia een regio in de Peloponnesus, en werd een
synoniem voor elke landelijk gebied dat dient als een pastorale omgeving, als
een locus amoenus (“heerlijke plek”):
De Bijbelse Garden of Eden zoals weergegeven in Genesis 2 (Authorized
Version van 1611):
“En de Here God heeft een hof geplant in oostelijke richting in Eden, en
daar plaatste hij de mens, die Hij gevormd had. En uit de aarde liet de Here
God elke boom groeien die een plezier is voor het zicht, en goed om te eten;
De boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis van
goed en kwaad.

En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die
te bewerken en te onderhouden. En de here God gebood de mens, zeggende:
Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis
van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want op de dag dat gij daarvan
eet, zult gij zeker sterven.

En de Here God zei: Het is niet goed dat de mens alleen is; “En de here God
liet Adam in een diepe slaap vallen. Hij nam een van zijn ribben en sloot dat
plaats af met vlees; en van de rib, die de Here God van Adam genomen had,
maakte hij een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.”

1-4 Nog enkele beschrijvingen

Luilekkerland

Luilekkerland (ook Cockaygne, Cokaygne), was een denkbeeldig land van
luiheid en luxe, beroemd in een middeleeuws verhaal, en het onderwerp van
meer dan één gedicht, waarvan er één, een vroege vertaling van een 13eeeuwse
Franse werk, is uitgegeven in ‘Specimens of Early English Poets’ van
Ellis. In deze, “de huizen waren gemaakt van gerstesuiker en gebak, de straten
geplaveid met gebak, en de winkels leverde goederen voor niets.” Londen is
zo genoemd (zie Cockney), maar Boileau heeft hetzelfde toegepast op Parijs.

Peach Blossom Spring

Peach Blossom Spring, een proza geschreven door Tao Yuanming, beschrijft
een utopische plek. Het verhaal gaat dat een visser uit Wuling een rivier stroomopwaarts
zeilde en kwam in een mooie bloeiende perzik bos en weelderige
groene velden bedekt met bloesem. Betoverd door de schoonheid, vervolgde
hij zijn reis stroomopwaarts. Toen hij het einde van de rivier bereikte, stuitte hij
op een kleine grot. Hoewel dat het smal was op het eerste gezicht, kon hij zich
door de ingang wringen en ontdekte hij een etherische utopie, waar de mensen
een ideaal bestaan in harmonie met de natuur leidden. Hij zag een enorme uitgestrektheid
van vruchtbare gronden, heldere vijvers, moerbeibomen, bamboe
bosjes met een gemeenschap van mensen van alle leeftijden en huizen keurig
op een rij. Het volk legde uit dat hun voorouders gevlucht waren naar deze
plaats tijdens de onlusten van de Qin-dynastie en zelf hadden ze sindsdien dat
plek niet verlaten of contact met iemand van buiten gehad. Ze hadden niet eens
gehoord van de latere dynastieën van vervlogen tijden of van de dan geldende
Jin-dynastie. In het verhaal, was de gemeenschap afgelegen en niet beïnvloed
door de problemen van de buitenwereld. Het gevoel van tijdloosheid werd
ook overheersend in het verhaal en als een perfecte utopische gemeenschap
blijft het ongewijzigd, dat wil zeggen, het had geen achteruitgang, noch de
noodzaak om te verbeteren. Uiteindelijk, werd de Chinese term Peach Blossom
Spring synoniem voor het concept van de utopie.

Datong

Datong is een traditionele Chinese Utopia. De belangrijkste beschrijving
ervan is te vinden in de Chinese Classic of Rites, in het hoofdstuk genaamd
“Li Yun” Later, Datong en zijn ideaal ‘The World Belongs to Everyone/The
World is Held in Common’ ‘Tianxia weigong/ ‘moderne Chinese hervormers
en revolutionairen zijn beïnvloed, zoals Kang Youwei.
Deze mythen uiten ook enkele hoop dat de idyllische stand van zaken die zij
beschrijven niet onherroepelijk verloren is voor de mensheid, dat het op de
een of andere manier kan worden herwonnen.
Een manier zou zijn, een zoektocht naar een “aards paradijs”, een plaats zoals
Shangri-La, verborgen in de Tibetaanse bergen en beschreven door James
Hilton in zijn utopische roman ‘Lost Horizon’ (1933). Christopher Columbus
volgde direct deze traditie en geloofde dat hij de hof van Eden had gevonden,
tegen het einde van de 15e eeuw, toen hij voor het eerst de Nieuwe Wereld en
de inheemse bewoners ontmoette.

Tot zover de beschrijvingen die we kunnen vinden in de diverse boeken der
wijsheid. Of het wijze woorden zijn, laat ik aan jou over want eerlijk gezegd
bij sommige citaten zet ik wel een vraagteken. Maar iedereen is vrij om zijn
eigen vrije wereld in te vullen en te zien. Dat is waar we nu naar toe gaan,
namelijk de vrije wereld die niet is zoals bij vele beschavingen waar de mensen
verstrikt raken in hun eigen regels en wetten. Het loskomen van, wat altijd is

aangenomen, en de enige weg, zal duidelijk gaan worden en we zullen gaan
zien waar we in verstrikt zijn geraakt en waar al 6000 jaren mis aan het gaan
is. Om dit te kunnen zien zullen we eerst moeten gaan waarnemen hoe het
leven er nu aan toe gaat en dat wil ik je in het volgende hoofdstuk laten zien.
Bereid je voor want sommige zaken zullen schokkend zijn en als niet prettig
ervaren. Maar een waarheid en een andere zienswijze en beleving van het
geheel kan nog wel eens vreemde zaken naar boven brengen, al hebben we er
dan duizenden jaren over gedaan.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.