Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 59 - 


4-8 Laten we eens gaan praten

Ga maar eens praten met een van de mensen om je heen, dan merk je pas hoe
mensen gehersenspoeld zijn en totaal de weg en zelfrespect verloren zijn.
Leg hen je idee voor dat er een samenleving moet komen zonder regeringen,
wetten, regels en een top die hun wil op 7 miljard mensen opleggen. Dan krijg

je meteen de vragen van; “Hoe denk je dat te gaan doen?” en “Hoe ga ik dat
voor elkaar krijgen”? Men denkt dan meteen aan de manier zoals het nu gaat
en dat het onmogelijk is om de mens zonder leider op deze wereld te zetten.
Als je dan de vraag terug kaatst; “Hoe zou jij dat aanpakken?” dan zie je dat
men al snel in een dictatoriaal bestuur terecht komt! Want de mens heeft in
zijn ogen, dat zijn overigens de ogen van het systeem zoals ze gehersenspoeld
zijn, een leider en bestuur nodig. Er komen vragen hoe ik de anarchie aan zou
pakken en die vraag kaats ik terug met “Hoe zou jij die aanpakken als je het
voor het zeggen had?” De vragen die van hun kant komen retourneer ik naar
hen terug van wat zij ermee zouden doen. Dan zie je dat hun ideeën eigenlijk
altijd geschoeid zijn op de manier zoals ze die hun leven lang al voorgekauwd
krijgen.

Wat er gaande is, en dat zien we keer op keer duidelijk, dat ze veelal zelf niet
hebben leren denken buiten de box die hen altijd voorgehouden is. Alles wat
“anders” is kan en mag niet en heeft geen kans van slagen.
Zo zien we dat de grote massa zich als slaven opstelt en er vanuit gaat dat
een ander voor hem denkt, handelt en uitvoert. Men heeft niet de intentie om
een eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen en zelf een weg te gaan
bewandelen. De massa gaat er vanuit dat de weg die nu bewandeld wordt de
enige weg is en ook nog gemakkelijk is omdat ze er verder niets voor hoeven
te doen en zelf niet verantwoordelijk zijn, mocht het mis gaan. Wat we zien
is dat mensen bang gemaakt worden als iets een andere weg gaat als dat ze
geleerd hebben.

Wat als we de mensen eens hun eigen verantwoordelijkheid geven? Dat zij
gaan bepalen wanneer ze gaan werken en wat ze gaan doen. Dan krijgen we
een dokter die zo verantwoordelijk is dat deze zeker op zijn werk komt omdat
er patiënten op hem wachten. Zijn verantwoordelijkheid is zijn drijfveer.
Maar als we nu eens de mensen laten leren wat ze willen en van dag één al
begeleiden zoals we al beschreven hebben in de nieuwe leerinstituten? Wat
als een persoon die in een hotel werkt als zowel baliemedewerker, kok, bedden
op maakt en zorgt dat hij aanwezig is waar nodig. Als mensen een eigen
verantwoordelijkheid weer gaan nemen, en dat komt vanzelf als je hen deze
geeft, dan zul je zien dat er een samenleving komt waar iedereen zijn hobby
uitvoert. Ja, hobby omdat je dan de werkzaamheden niet als een moeten doet
van 8 tot 5 maar een verantwoordelijkheid is die je hebt omdat je mee wilt
groeien in het grote geheel.

Zo gaat dan een dokter ook naar school als er leerlingen zijn die menen ook
dokter te moeten worden en zijn er werknemers in vele categorieën die hun
knowhow doorgeven aan de leergierige jeugd. Doordat de school een open
leerinstituut is, zijn er geen hokjes meer en is iedereen in een leerproces. We
zagen dat heel vroeger ook nog in de oude gemeenschappen waar de ouderen
de jachtkneepjes leerden aan de jongeren en de oudere vrouwen hun kunsten
leerden aan de jongere generatie meisjes in het regelen van een huishouden.
Het gaat erom dat we ons los gaan koppelen van het idee dat het niet anders
kan. Nogmaals, elk mens heeft een gave maar als je hem daar in tegenhoudt,
zal die niet verder komen en wordt deze persoon een gefrustreerd persoon die
ziek van geest en lichaam is.

Doordat veel administratief werk overbodig gaat worden maar ook doktoren
minder werk gaan krijgen, komen er vele mensen vrij om alle andere zaken
aan te pakken om naar hogere niveaus te gaan. Deze mensen, nu afgestompt
achter een pc en een oud bureau, worden dan productieve mensen. Dat maakt
dat werk verdeeld kan worden en ieder persoon volgens de huidige berekeningen
maar 2 to 3 dagen zich in hoeven te zetten voor het algemeen belang.
De resterende dagen kunnen gebruikt worden voor verder leren, wegleren
en begeleiden. Zo gaan we een gemeenschap krijgen die zich niet meer druk
maakt over zaken als politiek en maatschappij. Want als dat toch zo is dan
heb jij niet dat gedaan wat er gedaan had moeten worden.

Als je dit aan een andere voorlegt dan lijkt het net of je over sciencefiction aan
het praten bent. Het ongeloof in hun gezicht straalt alles uit van een gewiste
bol hersenen. Men weet niet dat alles binnen eigen bereik ligt zodra ze gaan
stoppen om andere hoger te zien dan zichzelf. Er zijn geen goden, meerdere,
bazen, of eigenaren. En zeker geen politiek, regeerders en rechterlijke macht.
Dat alles gaat verdwijnen als men door heeft dat door verantwoordelijkheid
te nemen en er naar te handelen er een wereld open gaat van ongekende mogelijkheden.
De meest voorkomende vraag is: En wat dan het geld, voedselvoorziening
en het beschermen van het land? Als men deze vragen stelt, weet je dat men
te doen heeft met een geheel gehersenspoeld wezen. Want alleen een niet op
zich denkend mens zal dit gaan vragen nadat je je verhaal gedaan hebt. Na
de vraag geretourneerd te hebben en wat gehakkel van deze mensen kun je
heel kort zijn. Geld en bescherming gaan verdwijnen, beide zijn een gevolg
van een ziek systeem en voedsel is er voor miljarden mensen. Er is zelfs
meer voedsel dan dat we nu hebben op deze aarde. Als we onze energie weer
gingen verdelen in het verkrijgen van gezond voedsel heeft de wereld zelfs
minder voedsel nodig en zijn de mensen veel gezonder. 90% van de huidige
producten gaan verdwijnen omdat deze gemaakt zijn juist om mensen ziek en
zwak te maken! De overige 10% moeten weer teruggebracht worden naar de
waarde en normen die de natuur aan deze voedselproducten heeft toebedeeld.
Daarnaast is het overduidelijk dat er vele mensen zijn die veel te veel voedsel
nemen en zich werkelijk ziek eten. Voedsel is er waar nodig, er is dan geen
overdaad maar wat er nodig is om absoluut gezond te blijven.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.