Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 58 - 


4-7 Wat is onze toekomst en wat zijn de plannen?

Het is duidelijk dat we morgen niet de wereld kunnen veranderen naar de
ideale wereld. Dat zou al gedoemd zijn om te mislukken, voordat je deze
knop omdraait. De huidige mensen zijn zo beschadigd dat ze niet per direct
weten om te gaan met vrijheden. Daarom heb ik in een voorgaande hoofdstuk,
als een tussenplan het groene boekje van heer Qadhafi gezet, wat een mooie
tussenstap is en al jaren gehanteerd werd met enige bijsturen door hem en
zijn volksraden.

Mensen moeten eerst gaan wennen aan het idee dat ze iets te zeggen hebben en
dat ze als mens deel hebben aan het geheel. Door hen bij te betrekken in een
vernieuwd systeem zou dat al een grote verbetering zijn. WEL kunnen we per
direct het gehele scholensysteem aanpakken en aanpassen zoals ik het hiervoor
beschreven heb. De kinderen van nu kunnen dan in 20-30 jaren een totaal
nieuwe samenleving gaan creŽren. Zij zijn bij machte en hebben de krachten
en de oplossingen om dan de laatste stap te maken naar de absolute vrijheid.

Dat gaat zeker lukken omdat de oudere generatie al geproefd heeft wat vrijheden
zijn. Ook hebben deze generaties dan al meegemaakt dat er naar hen
geluisterd wordt en dat zij inspraak hebben in een geheel. Door de inspraak
van de jongste generatie om te zetten in een absolute vrijheid, waar men via
energieŽn en via wederzijds begrip, respect en samenwerking, zaken gaat
aanpakken, zal de laatste raden en besturen langzaam niets meer te bepraten
hebben. Omdat het dan vanzelfsprekend is dat deze handelingen gedaan worden.
Orders worden er al lang niet meer gegeven en we gaan verder op ieders
verantwoordelijkheid.

Elk wezen, net geboren, weet wat er gaat komen en wat het daar voor moet
leren en elk wezen is er omdat het nodig is in het geheel. En als men dan
deze knowhow en deze drang naar perfectie uitvoert, zoals de natuur het al
miljoenen jaren al uitvoert en wij kunnen daar op inhaken, zal alles een totaal
positieve wending gaan geven.

Als huidige generatie kunnen we al gaan beginnen met het afschaffen van het
geloven in een religie en het geloven in een meester. Laten we die gaan afschaffen
en uit laten sterven in hun eigen geloven. Stop met alles aan te nemen zoals
het je in je gehersenspoelde hersenen dagelijks wordt ingevoerd. Stop met het
geloven in heiligen of een kerk en zeker niet in een ander mens die meent je
energie te mogen vreten. We kunnen alles zelf via onze eigen energie. Als we
dat nu aan gaan pakken door onze beschadigde hersenen te gaan herstellen en
te gaan zien dat we ons leven lang geÔndoctrineerd zijn door een systeem en
hun absolute top die wij niet mogen zien, laat staan werkelijk kennen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.