Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 56 - 
4-5 Laten we anders gaan denken en gaan praten

We gaan even wat positieve zaken op een rijtje zetten om zo de zaken aan te
pakken.
Zo komen we dan op enkele punten die belangrijk zijn voor ons, de mensen
die veranderingen willen.
- Stop het alsmaar praten over agressie tegenover de mensen om
je heen. Agressie lost niets op.
- Stop het uitoefen van rituelen, zeker die rituelen die geweld
goedpraten.
- Geef mensen niet het idee dat sommige mensen het recht hebben
om te regeren en agressie te tonen.
- Stop het denken, spreken en handelen die de mythe van een
systeem versterkt.
- Stop de gedachte dat normale mensen aan een meester/ geloof
gebonden zouden moeten zijn, en zulke politieke en geestelijke
meester moeten gehoorzamen.
- Ga je eigen geweten volgen, luister wat je doorkrijgt vanuit je
eigen ik.

Als men de gesprekken van nu volgt en leest op de diverse sociale media
dan is het niet moeilijk te zien dat het goed fout aan het gaan is. Buiten de
manier van gedragen zien we ook dat we met de huidige woorden ook niet
al te elegant om gaan. We vloeken, tieren en maken andere, die men veelal
niet persoonlijk kent, uit voor alles wat er maar aan rottigheid te vinden is in
de vele woordenboeken. Wat nog het meeste op valt is dat mensen indirect
het systeem in veel van hun woorden goed praten en er zelfs alsmaar vanuit
gaan dat het systeem de enige weg is. Zo blijft men zichzelf inpraten dat wat
er gaande goed is. Zoals ik al eerder aanhaalde, we zien dat ook bij wat onze
kinderen ingedreund krijgen op de huidige indoctrinatie scholen; hoe ze mogen
praten, denken en handelen. Via onder andere vele valse geschiedenisboeken
en leerboeken wordt er alsmaar een vertekend beeld gegeven van wat er
werkelijk gaande is. Daardoor gaat men zelfs zo praten, denken en handelen.
Hoeveel horen we niet van “We hebben dit en dat daar gelezen. We hebben dit
op het nieuws gehoord”. Uitspraken die uit onze monden komen en gaan over
allemaal zaken die voorgekauwd worden door enkele persbureaus in opdracht
van hogerhand. Dagelijks lezen / horen we over de politiek, rechtszaken en
de verschillende versies van wetten en regels. Het is gesprekstof nummer één
als mensen elkaar zien of tegen komen.

In een wereld van energie is de kracht het doorzetten van energieën en van
bepaalde gedachtes. Deze kennis heeft het systeem ook. Zo zien we dag in
dag uit dezelfde boodschappen en hetzelfde nieuws, totdat men totaal in die
berichten gevangen zit. Deze methode wordt dus duidelijk gehanteerd door
het systeem en is zaak dat men die ook gaat hanteren in de andere manier van
leven. We schrappen al die geïndoctrineerde berichtgevingen en schrappen
alles wat wijst naar de top of het oude systeem. We willen niets meer horen
over wetten, regels, moorden en alles wat systeem verbonden is, puur omdat
dat niet onze weg is van leven en niet onze matrix.

Zelf kijk ik geen TV meer noch beluister ik radio en de kranten kijk ik in voor
berichten die mij wegwijs maken in mijn leven wat ik nu leef. Ik mis niets door
al deze media uit te sluiten en mijn wereld is al een stuk schoner en rustiger.
Er zijn geen storende elementen meer en ondanks alle ophitserij, indoctrinaties
en hersenspoelen door een ziekelijk pers die overigens nog meent onpartijdig
te zijn, blijft mijn zienswijze ver boven hun geïndoctrineerde wereld.

Doordat ik buiten deze wereld sta merken anderen dat mijn handelswijze en
manier van spreken anders is dan hun dagelijkse gesprekstof. Dat maakt dat
vele interviews na het afgenomen te zijn, niet vrijgegeven worden en dat er
vele zaken die ik aanhaal angstvallig weer de kop ingedrukt worden. Het is
informatie die te gevaarlijk is om de gewone burger te laten weten. Stel dat
ze ontwaken vanuit hun hersenspoelen.

Men mag niet gaan inzien de kracht van elk persoon, men moet blijven denken
dat een machtige machine het gehele systeem draait. Men blijft hameren dat
zonder deze machine niets kan draaien en dat we verstrikt raken in geweld
en ellende. Woorden die men ook alsmaar blijft horen uit zowel de media als
van de mensen op straat. Kom niet met een verhaal dat wetten, regels en het
systeem niet nodig zijn want dan zal er alles aan gedaan worden om deze
woorden te weerleggen en af te breken. Laat staan als je gaat beweren dat elk
mens een krachtbron op zichzelf is. Overigens wel iets wat men in de ritualen
van de freemasons alsmaar terug ziet komen. Maar deze groep denkt door dit
in te blijven dreunen de krachten vanzelf komen maar ze weten niet waar die
krachten te vinden zijn laat staan hoe te gebruiken.

Zo is het belangrijk dat we ons denken en werken met gevoel vanuit hart en ziel
gaan aanwenden om veranderingen te gaan brengen. Door het anders denken
en handelen, zal ons praten en naar buiten komen ook totaal andere vormen
aannemen en gaan we een wereld binnen met ongekende krachten en middelen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.