Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 55 - 
4-4 Regels, zijn ze er?

Ja, zelfs in de Energieniale wereld zijn er regels. Maar die zijn niet vergelijkbaar
met de regels, wetten en heilige geschriften die we al die jaren voorgeschoteld
hebben gekregen. Zelfs de regels in de wetenschap zijn veelal menselijke
beperkingen omdat men niet weet zaken onder te brengen of te verklaren. In
de Energieniale wereld is er geen vaste regel en worden regels uitgevoerd wat
wij nu nog noemen natuurwetten.

Als mensen overstappen van de oude wereld vol regels naar de Energieniale
wereld, is het eerste wat opvalt dat er niets beschreven staat! Er staan geen
wetten ergens op een stuk papier, kleitablet of op muren geklad. De regels van
de natuur en het Energieniale leven zijn als mens al bekend en elk wezen leeft
naar die regels als ze terug gaan naar hun oerwereld. Ze zijn hier ook niet neer
te zetten omdat ze per individu verschillend zijn en ook niet hanteerbaar zijn
voor een ander individu. Doordat een mens werkelijk soeverein is hoeven er
geen regels te zijn van mens tot mens. Er is geen moorden, macht hebben en
bepalen over anderen. Er is geen ziekte die andere zal schaden en pijn doen.
Dat zijn allemaal zaken die alleen gebeuren in het ziekelijke systeem, waar we
veel te lang in gebleven zijn. Er is geen gehoorzamen, het is het voelen van je
binnenste en handelen wat in je op komt vanuit dat binnenste. Er is geen goed
en kwaad en we zullen ook niet hoeven te hoeden voor het kwade omdat de
Energieniale wereld deze niet kent. Het kwade wordt vanzelf omgezet in het
goede; de positieve energie.

Zodra je in de nieuwe wereld stapt, ben je volwassen, weet je wat je moet
doen en wat kan en niet kan. Een pas geboren baby en in de daarna eerste
maanden weet ook niet wat slecht is. Als baby zal deze geen moordplannen
hebben en zal het een ander ook geen kwaad doen zolang ze weg kan blijven
van het systeem! Kinderen gaan goed en kwaad uitvoeren zodra dat hen geleerd
wordt door ouders, naasten of wat ze zien! NIET ÉÉN KIND is van nature een
moordenaar, racist of slecht mens! In die staat gaan we weer terug als we de
stap genomen hebben. We gaan leren afkijken en elkaar helpen of je nu zwart,
geel, rood of wit bent, of knap, lelijk of afgrijselijk. Het maakt niet uit, want
er is geen verschil in het binnenste, je hart en ziel, je energie.

Komen we toch nog even op het gezag wat onze oude garde en oude systeem
alsmaar mee blijven schermen. Als je het gezag hebt gezien vanuit de nieuwe
wereld zie je dat er geen gezag wat dan ook kan veranderen. Gezag doet niets
meer als het kwade extra activeren en aanwakkeren. Er wordt nog vanuit
gegaan, via de wetten, dat we dolle wilde dieren zijn. Maar dat gegeven komt
alleen voor op die plaatsen waar gezag uit de hand is gelopen. Als gezag er niet
is, zul je zien dat de grote groep mensen zich altijd zullen gedragen om zo min
mogelijk heibel te hebben in die groep. Het is altijd vreemd om te horen dat de
mens er op uit is om andere mensen pijn te doen. Dat is dus een permanente
leugen en dat zien we bij onze nog redelijk energierijke gave kinderen. Het is
de mens verpest door het systeem, indoctrinaties en gehersenspoeld, die deze
gedachtegang er op na houdt.

Deze gedachtegang is waar we vanaf moeten. We moeten ook gaan inzien dat
er wezens zijn die het begrip en leefwijze van de Energieniale energie niet
kunnen uitsluiten en dat er altijd wezens zijn die moeten moorden en pijn
zullen gebruiken. Maar de uitzonderingen en de kracht die de grote groep van
de nieuwe wereld heeft, zal deze mensen niet veroordelen of afstoten daar die
wezens zullen zichzelf straffen via hun eigen energie. Moraal en respect zullen
de overhand gaan nemen en zal zeker alles gaan veranderen. Dat omdat er als
voorbeeld dan geen immorele criminele rechtbanken zijn die krom recht praten.
Maar we zien voorbeelden van mensen die met elkaar in een harmonieuze
manier samen leven. Zo zullen criminele buitenbeentjes geen vat meer hebben
op wat dan ook. Je zult merken dat politie, deurwaarders, rechercheurs,
rechters en alles wat meent vat te hebben op een ander langzaam maar zeker
grip zal verliezen en gaat verdwijnen. Datzelfde met dieven, moordenaars en
andere criminelen die nu nog handelen puur uit wraak en onmacht.

Alles is een kwestie van welke energie jij uit straalt. Jij wacht en verwacht
niet dat je buren je overvallen of vermoorden en zo is dat visa versa waar
de buren dat ook niet van jou verwachten. Als deze energie zich uitbreidt en
overgaat naar die buren, buren verder op, andere straat, ander dorp, andere stad
en ander land, dan is er geen behoefte meer aan stelen en moorden. Er is dan
namelijk geen wraak tegenover elkaar en daar is waar alles wat criminaliteit
om draait, WRAAK.

Zo ben jij het die de regels maakt voor jezelf en niet voor iemand om je heen!
Zodra je dat door hebt en je gaat begrijpen dat jij bezig bent om jezelf te regeren
en te sturen, en dat vanuit het binnenste, je hart en ziel, dan zijn regels alleen
maar om je aan te herinneren over de weg die je bewust bent ingeslagen en
niet om anderen te corrigeren.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.