Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 53 - 
4-2 Angst

Angst voor het andere, angst voor een vrijheid, angst voor het onbekende.
We leven nu in een beschaving waarvan we aannemen dat alles geregeld is
en moet lopen zoals het systeem het bepaald heeft voor ons. We leven volgens
regels, wetten en volgens een vastgeroest patroon. Dat patroon is ons in
gedreund via scholen en opleidingen en verder door de nodige instituten en
personen op het werk.
- Als je dit niet doet dan....
- Als je dat niet doet zo......
- Als je zo niet handelt, gebeurt er dit enz. enz.
Het lijstje is oneindig en we hebben zoveel wetboeken en heilige geschriften
vol van ditjes en datjes.
Nu komen we even op het punt van als men in deze tijd over de bovengenoemde
vorm van samenleving zou denken, komt men al snel op de vragen van:
- Hoe gaan we ons verdedigen en hoe gaat de totale infrastructuur
bepaald worden?

Mooie vragen en niemand kan weten hoe dat in de nieuwe manier van samenleven
zou gaan gebeuren of uit gaan zien. Je kunt daar voorspellingen
over maken maar men kan het niet zeker zeggen. Dat is omdat het een geheel
nieuwe wereld is waar men in terecht gaat komen. Maar uit ervaring kan ik je
vertellen dat als je moeilijke zaken los laat, zullen er eenvoudige oplossingen
voor in de plaats komen. Kijk, verdedigen is niet nodig daar er geen vijanden
zijn. Maar als er zich toch een situatie voor zal doen dan is het je hart en ziel
die de oplossing aandragen. Net zoals met een infrastructuur die dan een vorm
van ongenoegen zou kunnen zijn als men nu rationeel denkt. Maar in de wereld
waar geen ego en materialisme is, is er ook geen behoefte aan het hebben van
mega huizen, en alle luxe waar we ons nu mee omringen. Het doel van dit
soort vragen te stellen is om weer een angst te creëren die ons van die grote
stap moet houden. Want stel dat dit of dat gaat gebeuren!
Zie hoe bang de mensen nu zijn in deze tijd en praten alsmaar over misdaad,
ziektes, milieu en rampen. Hoeveel mensen zijn verstrikt geraakt in deze angst
cultuur? Deze angsten zijn wat tirannen, leiders en clubjes aanpakken om
jou een nog slechtere toekomst te geven. Stem op hen en laat hen de zaken
oplossen, zijn de verkooppraatjes. Als ze daar eenmaal zitten is het weer de
top die hen verbiedt iets te veranderen en blijft het weer jaren bij het oude.
Een regel van duizenden jaren oud en vertrouwd omdat men dan tenminste
weet wat komen gaat.

Door deze dictatuur en als slaaf te worden behandeld, blijft de mens alsmaar
geloven dat ze niets over zichzelf hebben te zeggen. Ze geven alle volmachten
aan “andere” en aan zogenaamde “leiders”. Nog typischer is dat als je met deze
gehersenspoelde mensen over vrijheid hebt, men aangevallen wordt alsof je
het wel hebt over een criminele organisatie! De boodschapper wordt geheel
monddood gemaakt. Als het dan even kan wordt deze boodschapper verwijderd
van het toneel. Er wordt alsmaar verweten dat als we ons los zouden maken
van de huidige meesters dat er een wereld van chaos en verderf zou komen
en dat de boodschapper juist slavernij in gaat voeren! Er zijn geen bewijzen
dat het zo is maar het wordt dagelijks voorgehouden dat, dat de enige weg is
wat het systeem bewandelt.

In de tijd van de flowerpower leefden grote gemeenschappen met elkaar en
maakten zij van hun wereld een wereld die zij wilden leven. Er was in die
tijd in die groepen geen geweld en alles en iedereen kwam aan hun eten, onderdak
en de drugs die zij wilden nemen. Het geheel was een van de grootste
experimenten die snel de kop ingeslagen werd omdat het systeem van toen
zag, dat de kracht onderling immens groot was. Het was het systeem die deze
groepen uit elkaar werkte (zoals eerder onze oude PG me vertelde) om zo
deze kracht te ontkrachten. Daarom is de nieuwe opzet geen groepen vormen
maar individuen via de energiewereld samen zo’n groot blok vormen tegen
een systeem en hun ritualen, die geen antwoord hebben op deze kracht. Stap
over je angsten en de wereld gaat voor je open!

Kom ik op een voorbeeld uit mijn leven. Als graficus maakte ik een mooie
duit geld en er was geen tekort aan luxe. Op een gegeven moment ging dat
ten koste van mijn leven en ik kreeg een keuze voorgezet.
- Je stopt met werken en gaat een ander leven lijden.
- Je gaat door met werken en je hebt nog maar kort te leven.
- Je trekt je terug van je vrouw en je gezin.
Alle drie opties hadden in mijn ogen weinig toekomst en was in mijn ogen
op dat moment geen keuze.

Door enkele voorvallen werd me in een keer de richting die ik moest nemen
duidelijk. Ik luisterde naar mijn gevoel en die gaf aan dat ik een geweldig
gezonde en goede toekomst kon hebben als ik stopte met werken. Van de ene
op de andere dag stopte ik met mijn 3 reclamebureaus en had van de ene op
de andere dag geen inkomsten meer. Ik verkocht alles en startte een andere
levenswijze. Nu, 10 jaar later, heb ik een mooi leven, zonder luxe en ben ik
in een wereld wat velen noemen paradijs. Dagelijks heb ik te eten, dak boven
mijn hoofd en geniet wat elke dag me brengt.

DIE ENE STAP en het lef om naar je vreemde gevoelens te luisteren.
Als ik weer naar alle angstverhalen had geluisterd, was ik al jaren geleden
begraven geweest en kon ik mijn bevindingen niet meer op papier zetten. Dat
is juist wat het systeem doet, angsten kweken en je voorhouden wat er allemaal
fout kan gaan. Dat zien we in alle takken van de maatschappij;
- De farmaceutische wereld met hun omgekochte artsen die
moeten verkopen dat je kanker hebt.
- De belasting die meent jou op te moeten lichten omdat het geld
nodig is om een land te draaien.
- De politiek die de mensen voorhouden dat zonder hen een land
naar de ondergang gaat.
- De religies en heilige plaatsen waar mannen in een rok vertellen
dat als je niet gelooft in hun heilige, je geen recht hebt om op
deze aarde te zijn.
- En de mensen onder elkaar die menen dat er wetten er regels
moeten zijn anders slaan we elkaar dood!
Boeken vol met zaken die mis kunnen gaan. Dat terwijl er ook boeken zijn
die aangeven wat goed kan gaan. Helaas zijn er zeer veel mensen die maar
niet willen inzien dat geloof in hun eigen kracht bestaat en dat je een weg gaat
volgen die niets met alle bovengenoemde zinnen en uitspraken te maken heeft.
Het is zover gekomen dat mensen zich onzeker voelen als er zaken afwijken.
Kom maar eens te laat of doe maar eens wat anders dan dat men van je ver246
wacht. Dan zijn de gevolgen niet te overzien en men is totaal in paniek als iets
anders gaat dan dat het bepaald is en aangenomen wordt. Zo zien we dat er
zelfs gevangenen zijn die bang zijn om weer vrij te komen. Het leven op dit
moment en wat al jaren hetzelfde is, wordt van de ene op de andere dag totaal
anders en je kostje staat niet meer klaar en je moet zelf onderdak zoeken en
zelf het licht uitdoen! Hetzelfde zien we ook bij slaven en mensen die 40 jaar
naar hun werk zijn gegaan en dan te horen krijgen dat ze met pensioen zijn.
Dank je, je kunt gaan en dan?

Door grote veranderingen zoals ik zelf ook heb meegemaakt komt snel de
vraag: Hoe kom ik aan onderdak, aan eten en aan geld om dit allemaal te
bekostigen. Mijn ervaring is, nu dat eenmaal de beslissing is genomen andere
deuren zich gaan openen. Wel is het van belang dat je open staat voor wat je
gevoel aan gaat geven. Je gevoel zal je vreemde wegen laten bewandelen maar
ook zeer mooie zaken mee laten maken en laten zien dat heel veel mogelijk
is. Er moet een vertrouwen zijn in wat er gaat komen, en wat er komt dat het
NIET “gods wil” is maar wat jij zelf hebt gecreëerd en zelf bewandelt.
Je kunt jouw leven niet in een God, Allah, of Boeddha leggen omdat deze
dezelfde fictieve zaken zijn als een zogenaamde regering en zijn leiders. De
angst dat er geen toekomst is als je per direct stopt met het slaafse gedrag, is
groot en laat vele mensen toch weer terugvallen in het oude vertrouwde patroon.
Het motto “liever een slaaf dan een vrij mens zonder enig vertrouwde om zich
heen”. Een motto wat we veel terug zien komen in de vele gesprekken die je
voert over dit onderwerp. De bewuste sprong in het diepe is geen sprong maar
een “take off” naar het absolute. Het is uiteindelijk een weg naar het absolute
leven. Je zult merken dat het een geweldig bestaan is wat je laat zien en laat
voelen wat er werkelijk gaande is op deze aarde.

De angst om die stap te maken is voor velen een stap naar het onbekende en
dat maakt hen angstig en onzeker. Maar juist die ene stap brengt je bij een
geweldig gevoel en een weg die open gaat. Juist bij die ene stap komt dan het
punt van vertrouwen om de hoek kijken. Wel kun je zien dat de mensen die
het liefst willen heersen over andere in de huidige manier van het systeem,
die mensen zijn die alles in angsten omzetten en alles aan zullen voeren om
anderen te laten zien dat deze wereld van slavernij de juiste wereld is. De uitspraak
“het is altijd al zo geweest dus is het goed” is de uitspraak van een bang
persoon die wat te verliezen heeft volgens zijn geïndoctrineerde beoordeling.
Nu komen we op een zeer belangrijk punt, want in de nieuwe wereld zijn er
ook leiders, mensen die intelligent, mededogen en moed laten zien, dat allemaal
om de mensen te inspireren om ook door te gaan in hun weg. Nee, het
zijn geen leiders zoals we ze nu kennen in het huidige systeem, het zijn leiders
die hun kwaliteiten delen met hun naasten en die niet gebruiken om miljoenen
mensen onder zich te hebben. Je kunt als mens niet overal perfect in zijn en dat
laat je dan over aan je medemens die verder in een bepaalde materie is. Door
dan samen te werken en alle knowhow te gebruiken kom je op ongelofelijk
hoge standaarden. Nu zitten vele mensen op een totaal verkeerde plaats en
zijn ze gehersenspoeld door scholing en theorieën die niets met vooruitgang
te maken hebben.

De mensen van tegenwoordig wordt geremd puur om de angst dat ze te veel
zaken zouden kunnen doorzien. Het is deze methode die dus de mensen afstompt.
Als je een ware leider zijn gang zou laten gaan, was er wederzijds
respect en is het heerlijk om er mee samen te werken. Onze inbreng is dan
een deel van een groots geheel en samen komen we tot het doel. Een doel
waar we samen veel verder komen met zeer hoge standaarden. De huidige
leiders in de maatschappij, zowel in de zakenwereld als politiek, zijn niets
meer dan ongekwalificeerde mensen die zaken claimen die zij nooit kunnen
bezitten. Dat maakt hen allemaal dieven en oplichters. Een ware leider in het
Energieniale leven is een persoon die deelt en die samen met andere tot een
hoger doel komt. Een doel waarvan iedereen gebruik kan maken en verder
mee kan werken. Het delen van knowhow, van het geleerde en van de wetenschap
maakt dat we als mensen ongekende standaarden kunnen bereiken. Zie
wat beschavingen voor ons al hebben bereikt. Dat waren nog niet de ultieme
beschavingen anders waren die niet verloren gegaan. Als mens blijven we toch
altijd streven naar macht en ego en dat deel moeten we leren te beheersen.
Waar we ook nog mee zitten zijn de angsten van veranderingen. Mensen zijn
gewoontedieren en doen liever alles volgens een aangeleerd protocol. Het zijn
in wezen gewoon machines die op scholen stuk voor stuk geprogrammeerd
worden. Verander je iets aan hun programma raken ze in paniek. Zie maar als
ze hun werk, huis, gezin of vaste rituelen gaan verliezen. Dan is die persoon
een hoopje ellende puur omdat zijn programma gefaald heeft. Door dat falen,
gaat hij dwars tegen de gestelde regels in leven want iedereen heeft de schuld
behalve hij.

Niemand kan voorspellen wat er werkelijk gaat komen omdat er dan ruim
7 miljard wezens hun krachten bundelen voor één doel. En die ongekende
kracht hebben we nog geen notie van wat deze zal zijn. Wel is duidelijk dat
het huidige systeem als de dood is dat dit eens gaat gebeuren en dat men geen
vat meer heeft op het geheel.

Even als opmerking: Krachten bundelen moet je niet zien als een groep vormen
want dan is deze weer kwetsbaar. Krachten bundelen zal gaan via ieders
energie en is per individu weer een eigen energie. Zo is er geen kern en is er
geen weg die slecht willenden zouden kunnen vernietigen. Dat is duidelijk op
te maken op de manier ze nu aan het werken zijn.
Ik wil zaken even per onderdeel met je doornemen hoe ik de nieuwe Energieniale
wereld denk te verwezenlijken als we op het punt gaan komen wanneer
mensen de huidige slaafse manier van leven vaarwel gaan zeggen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.