Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 52 - Hoofdstuk 4
De absolute weg, mijn Utopia vanuit het Energieniale leven

4-1 Wat gaan we doen, hoe gaan we verder?

We hebben nu het gehele systeem eerst heel uitvoerig beschreven en ook de
knelpunten aangehaald van wat er allemaal niet soepel gaat in deze wereld. Nu
gaat het tijd worden dat we eens een weg in gaan slaan die van een menselijk
leven weer een leven maakt. Samenwerken aan het geheel, samenwerken aan
een leven waar we tot zeer hoge standaarden kunnen komen.

We menen als mens alsmaar dat we geen ware krachten bezitten en we zijn
gedoemd als slaven van een hogere macht ongeveer 80-90 jaren door te brengen
op een ronde bol genaamd aarde. Deze bol wordt door een organisatie
kost wat kost beheerd en deze zetelt grotendeels in het Vaticaan. Vanuit het
Vaticaan komen de diverse clubjes die merendeels afscheidingen zijn van de
freemason oftewel in het Nederlands, de vrijmetselarij. Zij zijn allemaal direct
of indirect verbonden met elkaar. Dat wordt overduidelijk als men hun ritualen
door neemt en hun gedragingen gaat bestuderen.

We zijn er ondertussen wel over eens dat mensen verslaafd zijn om bij een of
ander geloof te behoren. Is het niet een of ander religie dan is het wel geloven
in een of andere persoon of het geloof in het huidige systeem. Het blindelings
volgen van orders en het uitvoeren van alles wat zij voorgehouden worden,
maakt hen een slaaf in hun eigen leven.

Er is nu een groep die door heeft wat er allemaal gaande is en die doet er alles
aan om allerlei constructies te verzinnen om onder het huidige systeem uit
te komen. Via grondwetten, regels en het juridisch systeem denkt men vele
zaken, die duizenden jaren tot deze omvang zijn gegroeid, omver te werpen
of te omzeilen. De ware oplossing lijkt moeilijker te zijn dan gedacht en het
enige wat diverse mensen dan nog kunnen bedenken is om non of monnik te
worden op 2000 meter hoogte ergens in de bergen! Men kan wel heel veel
kankeren en aangeven wat fout is maar men weet kennelijk niet de ware oplossing
van dit slaafse probleem.

Het grootste probleem is dat men de oplossing probeert te realiseren in de politieke
hoek (stemmen, lobbyen, verzoekschriften, campagnes), geloof en zijn
religie, om zo een verandering in het systeem te forceren. Zinloze tijdverspilling
en heel veel energie die daar mee verloren gaat. Het politieke systeem is
niets anders dan een schaakspel. Maar als men toch deze wegen inslaat, gaat
men er dus toch vanuit dat men gelooft in de wetten, leiders en hun regeringen
die handelen naar wat de absolute top hen opdraagt. Men pakt keer op keer
de verkeerde groep aan. Als men een nieuwe regering op de plaats zet van de
oude slechte regering, kan die goed bedoelende regering niets anders doen als
ook slecht worden. We zien altijd voor de verkiezingen allerlei goede zaken
op een rijtje en dan denk je, deze keer gaat het goed komen, en dan als deze
nieuwe groep er weer even zit, zie je al deze personen binnen de kortste tijd
180 graden draaien en weer uitvoeren wat “bovenaf” wil.
Ik had een soort van weddenschap met een minister uit Nederland die de corruptie
op onze eilanden wel eens zou aan gaan pakken. Dat was na mijn boek
“Curaçao maffia eiland”. We hadden enkele malen contact en we zouden op
het eiland er wel verder over praten. Ik schreef hem 2 dagen voor zijn vertrek
dat ik een weddenschap aan wilde gaan dat hij binnen 48 uren op ons eiland
te zijn geweest, al zijn beloftes 180 graden zouden draaien. Hij lachte om deze
stelling, niets kon hem van zijn visie en pad brengen. Uiteindelijk hebben we
elkaar op het eiland niet gesproken, hij bleef even onbereikbaar en na enkele
dagen hier geweest te zijn las ik dat er precies was gebeurd zoals ik hem geschreven
had voor zijn reis hier naar toe. In een latere mail bleek dat er wat
“vreemde” zaken waren gebeurd die ik bestempelde als zijnde “hoogbezoek”.
De minister gaf later zijn post vrij snel af aan een andere minister die hetzelfde
lot mee maakte en ook de daarna nog andere goedbedoelende opvolgers.

Het is dus duidelijk, via de politiek zijn zaken niet aan te pakken en alles wat
je op die manier wilt aankaarten is op de manier zoals het systeem het wil.
Doe je het juridisch of via de politiek speel je het spel van het systeem. Zo zie
je dat deze “meesters” bedelen om je stem en als ze dan op hun plaats zitten
ons vergeten zijn en de beloftes die ze gedaan hebben. Het is een cirkel die
alsmaar zichzelf in stand houdt.

Wat als oplossing gebeuren moet naar de regeringen toe is dat men geen gehoor
geeft aan hun handelen en niet of zo min mogelijk hun spel mee speelt.
Men kan een regering niet via dat spel aanpakken daar zij deze lijn in handen
hebben. Het is dus zaak de regeringen negatief en zo dus passief aan te pakken
(denk aan de flowerpower periode). Ze hebben geen antwoord als je als
kiezer hen negeert. Overigens een methode die zij zelf hanteren als ze eenmaal
die plaats hebben. Het is belangrijk te zien wat voor tactieken zij gebruiken,
veelal zijn dat juist hun zwakheden!

Het gaat erom dat mensen zich niet minder voelen dan wie dan om zich heen.
Geen neerbuigen voor een ander en zeker niet knielen voor welk persoon dan
ook. Daarnaast is het zaak dat men moet stoppen politieke en religieuze schaakspelletjes
te spelen en willekeurige regels te respecteren. Stop het schaakspel.
Door alleen al deze houding te nemen, zullen er vele zaken om je heen gaan
veranderen. Omdat regeringen en gezag een mythische entiteit zijn, hoeft
men deze zaken niet omver te werpen, weg te stemmen of te hervormen. Een
verdere sleutel is als het om ritualen draait. Omdat mensen in deze ritualen
geloven, hebben ze je in hun macht. Geloof je niet in deze entiteiten en niet in
deze clubjes, kunnen zij niets doen tegen die personen die deze leefstijl niet
ondersteunen. Als mensen weer gaan wennen aan hun eigen kunnen en gaan
geloven in maar een ding, en dat is hun eigen weg hun eigen leven, zouden
de acties die deze mensen ondernemen ook steeds gerichter zijn omdat ze dan
van het zuiverste binnenste komen en dat is via hun hart en ziel.
Je zult zien dat als je aan gaat leren zo te handelen, dan zal agressie naar
waar dan ook verdwijnen omdat agressie een product is, gecreëerd door de
maatschappij. Als men vanuit het binnenste werken, hebben opdrachten,
bevelen, verplichtingen en gehoorzamen aan derde geen vat meer en zullen
langzaam maar zeker verdwijnen. Als opdrachten, bevelen, verplichtingen en
gehoorzamen verdwijnen met die actie verdwijnen ook merendeels diefstal
moorden, mishandelingen, terrorisme en mensen tegen elkaar opzetten. Er is
dan geen reden meer om bovengenoemde nog langer uit te voeren en mensen
hebben dan ook weer respect naar elkaar toe. De enige meester die er nog
is, is je eigen hart en ziel die je de weg wijzen naar de weg geheel vanuit je
diepste binnenste.

Eigenlijk zullen door de instelling die we hierboven besproken hebben, alle
wegen openen naar een nieuwe samenleving waar gelijkheid en respect is voor
elk leven op deze aardbol. Door deze instelling heft de oude structuur zich
geheel op want er is geen rituaal en geen regel die weet hoe men de kracht
van elk persoon kan aanpakken. Alle regels, wetten en wegen van het oude
systeem gaan afbrokkelen en vervallen zodra de grootste groep gaat geloven
in zichzelf en nergens anders meer in. Zaken worden nu nog aangepakt omdat
men opereert via één groep, één energie, samen gebundeld als één groep
mensen. Als het plan gewoon uit het diepste van elk persoon zelf komt, zal het
ten goede komen van alle levende wezens op deze aarde. Het is een vrijwillige
interactie waar iedereen zijn / haar aandeel in heeft. Het mooie is dat er alsmaar
gesproken wordt over een “New World Order” van wereld organisaties.
Maar met al die clubjes is er nog nooit één gezamenlijk masterplan geweest
wat de mens in haar totaliteit diende. Het masterplan was altijd gericht voor
een groepje en voor een selecte club die dan zou overheersen over het geheel.
Wat we nog wel eens lezen als we het over een New World Order of Bilderberg
hebben. Maar het ware masterplan is er automatisch als alle mensen één
en gelijk zouden zijn maar dan uit individuele zielen. Dat plan zou ons tot
ongekende hoogte kunnen brengen.

We hebben al eens oude beschavingen gehad zoals de Grieken, Maya’s, Olteken
en Azteken. Beschavingen die ver heel ver voor ons uit waren. Ondanks dat
was dat nog grotendeels onder heersers en hun knechten. Maar deze volkeren
waren één in hun energie en dat gaf hen al vele krachten. Laat staan als onze
nieuwe leefwijze zonder dwang is; puur, geen ego en geen eigen belang. Dan
zou alles wat men kon bedenken mogelijk zijn. Er waren dan geen regeringen,
farmaceutische groepen, clubjes als de freemason, religie vanuit onder andere
het Vaticaan, geen wetten geen ouderwetse wetenschappers of egotrippers die
deze zaken tegen houden. Het is aan ons wat en hoever we willen gaan. Het
zijn momenteel wij die ons nu ondergeschikt als een slaaf gedragen en dom
alles, wat ons voorgekauwd krijgen, slikken en levens weggooien aan zinloos
geweld en materiële zaken.

Wat zou het simpel zijn en het werkt al bij enkele die het toepassen. Want
hoe eenvoudig is het niet om geloof in gezag en regering te laten vallen en te
luisteren naar wat er vanuit je binnenste komt? Om zo langzaam die weg te
bewandelen die je de absolute vrijheid geeft in een wereldwijde samenleving.
Het losgaan van de oude gewoontes en oude gebruiken en zeker het losrukken
van religie en geloof in wetten en regels, maakt van jouw hel een waar paradijs.
De kracht van dit alles is dat het geen centraal plan is, het heeft geen bron
die verwoest kan worden en dat maakt het een zeer sterk geheel. De huidige
tirannen hebben met hun ritualen geen vat op individuele acties en zeker niet
individuele energie. Ga je beginnen met groepen en communes dan zal men
die aan gaan vallen en uit elkaar trekken. De kracht is dat iedereen hetzelfde
plan van negeren en passief aanpakken, gaat doorvoeren en dan is er via het
huidige systeem niets tegen te doen. Het systeem kan geen 7 miljard eenlingen
aanpakken. Het systeem kan nu nauwelijks de honderdduizend groepen
de baas en daar ligt de absolute kracht. Ondanks dat we als eenling handelen
is er in de energiewereld zoiets als verbondenheid. Een energie waar tot nu
toe geen rituaal werkelijk over spreekt, laat staan een antwoord heeft op deze
verbondenheid. Zouden ze daar een oplossing op weten dan hadden ze zelf
niet al deze zeer onstabiele groepjes gevormd. Groepjes die geheimen hebben
(volgens hen) en groepjes die voor een select aantal mensen zijn. Door deze
gedraging weet men precies wat hun zwakheden zijn en die moeten we als
massa benutten.

Vreemd dat mensen hun eigen morele oordeel alsmaar negeren en dat om in
dienst te zijn van een justitie/systeem die meent deze rechten te hebben. Dat
terwijl men door het negeren van zijn morele plicht naar zichzelf, de sleutel
van leven wat komt vanuit zijn hart en ziel, verliest en gaat dwalen. Door juist
zo te leven en zo te handelen creëert men gezag en gelooft men in justitie en
het daaraan gekoppeld systeem. Door moreel en via je hart en ziel te gaan
werken hef je het gezag automatisch op. Doordat er dan geen gezag meer is, is
er ook geen heersende groep die zich regering noemt. Deze slaafse “ondertop”
kan dan met verhalen komen, zo mooi en zo duidelijk van dat we elkaar nodig
hebben en dat al deze facetten van een systeem nodig zijn, maar zullen geen
vat meer hebben op het individu. Er zijn geen heersers meer nodig omdat de
heerser geen gezag heeft en ook geen slaven meer heeft die gehoorzamen. En
zo zie je dat het zichzelf oplost en op een zijspoor zet.

Dit alles gaat om de gedachtegang van de huidige mens weer terug te brengen
naar de natuurlijke staat. Zodra ieder voor zich gaat inzien dat de kracht bij hem
ligt en niet bij een overkoepelend orgaan, zal men merken dat de gemeenschap
een totaal ander beeld gaat krijgen en in gaat zien dat het leven een totaal andere
functie heeft. Het geloof in religie, regeringen en machtige clubjes vallen dan
als een kaartenhuis ineen. Er is dan geen geloof en een religie meer in deze
mythe. Anarchie is dan een afwezigheid van een regering of leidinggevende
groep maar het sluit ook die ene machtige persoon uit. Deze heeft dan niets
meer te vertellen over welk persoon dan ook.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.