Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 51 - 3-30 SPORT, RUITERIJ EN HET PODIUM

Sport is of privé, zoals het gebed, dat men alleen beoefent in een afgesloten
ruimte, of publiek, collectief uitgevoerd op open plekken, zoals het gebed,
dat gemeenschappelijk wordt beoefend in de plaatsen van aanbidding. Het
eerste type van sport betreft de individuen zelf, terwijl het tweede type van
belang is voor alle mensen. Het moet worden beoefend door allen en mag
niet worden overgelaten aan iemand anders om te beoefenen op hun kosten.
Het is onredelijk om massa’s mensen naar plaatsen van eredienst te laten
gaan alleen maar om een persoon of een groep mensen te zien bidden zonder
deel te nemen. Het is even onredelijk voor massa’s mensen om naar stadions
te gaan om een speler van een team te bekijken zonder zelf deel te nemen.
Sport is net als bidden, eten, en de gevoelens van koelte en warmte. Het is
onwaarschijnlijk dat een menigte een restaurant binnen zal gaan alleen maar
om te kijken naar een persoon of een groep mensen die zitten te eten. Het is
ook onwaarschijnlijk dat ze een persoon of een groep of mensen laten genieten
van warmte of verkoeling op hun eigen kosten. Het is even onlogisch voor de
samenleving om een individu of een team het sporten te laten monopoliseren,
terwijl de samenleving als geheel de kosten betaalt van een dergelijk monopolie
uitsluitend ten gunste van een persoon of team.

Op dezelfde manier zouden mensen niet moeten toestaan dat een individu of
een groep, of het een partij, klasse, sekte, stam of het parlement, is om hen te
vervangen in het beslissen over hun lot en bij het bepalen van hun behoeften.
Private sport is alleen van belang voor degenen die haar zelf beoefenen en op
eigen kosten. Openbare sport is een publieke behoefte en de mensen kunnen
in haar praktijk niet zowel democratisch of fysiek vertegenwoordigd worden
door anderen. Fysiek kan de vertegenwoordiger niet aan anderen doorgeven
hoe zijn lichaam en zijn moreel profiteren van sport. Democratisch gezien,
heeft geen enkel individu of team het recht om sport, macht, rijkdom of wapens
voor zichzelf te monopoliseren. Sportverenigingen vormen de basis organisatie
van de traditionele sport in de wereld van vandaag. Zij beheren alle uitgaven
en openbare voorzieningen die toegewezen zijn aan sport. Deze instellingen
zijn sociaal monopolistische organisaties net als alle dictatoriale politieke instrumenten
die de autoriteit monopoliseren, die de economische instrumenten
van rijkdom monopoliseren, en die de traditionele militaire instrumenten van
de wapens monopoliseren.

Als het tijdperk van de massa’s afrekent met de instrumenten die de macht,
de rijkdom en de wapens monopoliseren, zal het onvermijdelijk het monopolie
van de sociale activiteiten op gebieden zoals sport, ruiterij, enzovoort
beëindigen. De massa’s die in de rij staan om te stemmen op een kandidaat
om hen te vertegenwoordigen, handelen in de onmogelijke veronderstelling
dat deze persoon hen zal vertegenwoordigen en belichamen, in naam van
hun waardigheid, hun soevereiniteit en gezichtspunt. Echter, die massa’s,
die zijn beroofd van hun wil en waardigheid, worden gereduceerd tot louter
toeschouwers, die kijken naar een ander persoon die doet wat ze van nature
zelf zouden moeten doen.

Hetzelfde geldt voor de menigte, die als gevolg van onwetendheid, niet zelf
een sport beoefent. Ze worden bedrogen door monopolistische instrumenten
die zich inspannen om hen te bedonderen waardoor ze zich overgeven aan
gelach en applaus in plaats van aan sport. Sport, als een sociale activiteit, moet
er zijn voor de massa’s, net als dat de macht, de rijkdom en de bewapening in
de handen van het volk moet zijn.

Publieke sporten zijn er voor de massa’s. Het is het recht van alle mensen
voor hun gezondheid en ontspanning. Het is echter dom om de voordelen
ervan over te laten aan bepaalde individuen en teams die deze monopoliseren,
terwijl de massa’s de faciliteiten en de kosten voor de publieke sport betalen.
De duizenden die stadions bevolken, naar de sport kijken, applaudisseren en
lachen zijn dwaze mensen die er niet in geslaagd zijn deze activiteit zelf te
beoefenen. Ze zitten stilletjes in rijtjes op de banken langs de sportvelden, en
juichen voor die helden die hen het initiatief ontnemen, het veld domineren
en de sport controleren, en daarbij gebruik maken van de faciliteiten die de
massa’s betalen.

Oorspronkelijk waren de publieke tribunes ontworpen om de massa’s af te bakenen
van de sportvelden, en om de toegang van de massa’s tot de sportvelden
te voorkomen. Wanneer de massa’s marcheren en sporten op de speelvelden
en in de open ruimtes zullen de stadions leeg en overbodig worden. Dit zal
plaatsvinden wanneer de massa’s zich bewust worden van het feit, dat sport
is een publieke activiteit is die moet worden gedaan in plaats van bekeken.
Dit is redelijker als een alternatief dan de huidige praktijk van een hulpeloze
apathische meerderheid die alleen maar toekijkt. Tribunes zullen verdwijnen,
omdat er niemand zal zijn om erop te zitten. Degenen die niet in staat zijn
om de rol van heldendom in het leven op te pakken, die onwetend zijn van
de gebeurtenissen in de geschiedenis, die zijn ook niet in staat om in de toekomst
te kijken, en zijn dus niet ernstig genoeg in hun eigen leven, het zijn
de triviale mensen die de stoelen van de theaters en bioscopen vullen om de
gebeurtenissen van het leven te bekijken en zo hun koers uit te zetten. Zij zijn
als leerlingen die de schoolbanken bezetten, omdat ze nog ongeschoold zijn
en nog alles moeten leren.

Degenen die zelf de loop van hun leven bepalen, hebben geen behoefte om
naar het leven te kijken via acteurs op het podium of in de bioscoop. Ruiters
die de teugels van hun paarden vasthouden zitten ook niet op de tribunes van
het racecircuit. Als iedereen een paard heeft, zal niemand komen kijken en
applaudisseren. De toeschouwers zijn alleen degenen die te hulpeloos zijn om
dit soort activiteiten uit te voeren omdat ze zelf geen ruiters zijn. Bedoeïen
volkeren hebben geen interesse in theaters en shows, omdat ze zeer ernstig
en vlijtig zijn. Aangezien zij een ernstige manier van leven hebben opgepakt,
bespotten zij het acteren.

De Bedoeïen samenlevingen kijken ook niet naar optredens, maar voeren
spelen uit en nemen deel aan vreugdevolle ceremonies, omdat ze van nature
de noodzaak voor deze activiteiten erkennen en hen spontaan in de praktijk
brengen.

Boksen en worstelen zijn het bewijs dat de mensheid zich niet heeft ontdaan
van alle barbaars gedrag. Onvermijdelijk zal het ophouden te bestaan wanneer
de mensheid de ladder van de beschaving verder beklimt. Menselijke offers
en duels met het pistool waren bekende praktijken in eerdere stadia van de
menselijke evolutie. Maar aan die barbaarse praktijken kwam jaren geleden
een einde. Mensen lachen nu om zichzelf en hebben spijt van zulke daden.
Dat zal het lot van boksen en worstelen zijn over tientallen of honderden jaren.
Hoe meer de mens zich beschaaft en verfijnt, hoe meer ze in staat zullen zijn
zowel de uitvoering als het stimuleren van deze praktijken te beëindigen.

Mijn visie en mijn gedachten

In dit laatste hoofdstuk lezen we precies waar het allemaal om gaat. We geven
de slaven brood en spelen (zoals Julius Caesar al riep) en iedereen is blij.
Hetzelfde is nu nog gaande. Zie bijvoorbeeld de gekte rond voetbal, wielrennen
en baseball waar mensen zwaar onder drugs en stimulerende middelen de
bevolking moeten vermaken. Het is ongelofelijk dat je door simpel dit soort
dingen te organiseren een heel volk als schapen achter gedrogeerde mensen
aan ziet hobbelen. Meestal zelf ook nog zwaar onder alcohol, pillen of drugs.
Want een weldenkend mens zal niet een ander mens gaan verafgoden, laat
staan zich zo belachelijk opstellen en uitlaten naar sporters toe.

Sport is al vele eeuwen het mekka van drugs en stimulerende middelen dat
om andere mensen de show te bieden waar ze ook nog dik voor betalen. Het
is hetzelfde als in de film- , muziek- en theaterwereld waar ook veelal zwaar
gedrogeerde mensen een show moeten draaien. Dat allemaal vermaak voor
anderen die achterover hangen om deze fakewereld te aanschouwen. De gehele
showwereld is niets meer als hersenspoelen van mensen. We hebben in het
verleden al gezien en mogen lezen dat vele films, liedjes en sport- en muziekevenementen
niets meer is dan om bepaalde gedachtegangen in te printen in
de hersenen van de burger. Zie het vreemde gedrag bij voetbal supporters die
werkelijk als slaven in koor naar wat drugsverslaafden kijken en ondertussen
de reclames, drugs en drank in zich opnemen.

Sport is niets meer als een show, een indoctrinatie zolang als je zelf niet actief
in deze sport voor jezelf bezig bent. Ja, sport moet je bedrijven voor jezelf
dat omdat men de connectie met de natuur verloren is. Een boer op het land
of mensen die actief bezig zijn in de natuur of in hun werk hebben geen sport
nodig want zij worden geleid door wat het universum (natuur) aan biedt en
in laat werken. Het zijn de afgestompte mensen die totaal slaaf zijn aan een
systeem die menen dat ze in een gym moeten gaan voor een “work out” of op
een veld moeten staan om een bal in een netje of hole te moeten werken. Deze
zwaar geïndoctrineerde mensen zie je terug in de sportwereld omdat ze puur
de absolute connectie met de natuur verloren zijn. Men hoeft niet eindeloze
afstanden te lopen, fietsen of varen om wat te bewijzen. Men hoeft niet een
bal in een hole, achter het net krijgen of in het publiek slaan als men de connectie
met de natuur heeft. Sport is de uiting van verveling en verloren zijn en
via een sportieve prestatie toch nog ergens op een lijstje voor te komen waar
maatschappelijk weinig kansen zijn voor hen.

Wil men sporten is het inderdaad zoals hier gesteld wordt puur voor jezelf en
niet voor het geheel. Eén persoon die zich genoeg in zet voor de gemeenschap
en zich laat leiden door de krachten van het universum zal genoeg bewegen en
genoeg bezig zijn om zijn/haar lichaam optimaal te houden. Dat kan zonder
stadions vol met juichende mensen. Dat zegt alleen maar; ik ben bezig met
mijn ego.

Het gaan naar evenementen en deelnemen aan dat soort evenementen, en dan
denk ik aan televisie, radio, theater, stadions en shows, zijn niets meer als
aantonen dat men het contact verloren is. De grote der aarde zullen absoluut
zich niet laten leiden door de medium die we hier zo net vernoemden. Mensen
die werkelijk connected zijn (zoals ze dat modern noemen) weten dat dit alles
niets meer is als indoctrineren en mensen slaafs maken.

Afgelopen week las ik een posting waarin een persoon vroeg of er momenteel
geen series te zien zijn omdat de meeste nu om seizoen redenen, even op “hold”
gezet zijn. Deze persoon wilde alternatieven hebben dat ze naar andere series
kon kijken achter haar flatscreen om zo de tijd te doden. Toen ik zag dat er
over de 75 series werden vernoemd als alternatief, werd duidelijk dat een grote
groep dus verslaafd is aan belachelijke series waarvan men niets leert, laat
staan op steekt en puur zijn om mensen te hersenspoelen. Toen ik een optie gaf
om de televisie uit te zetten en de natuur in te gaan en leren van wat de natuur
hen brengt was het scherm te klein aan boze reacties. Uit de reacties blijkt
dus dat de mens veelal een slaaf is van de televisie die nietszeggende beelden
uit zendt om mensen bezig te houden met onzinnige zaken. Deze personen
interesseert het dus niet wat er met een medemens gebeurt, ze zijn dood en
totaal gespoeld. Zie hoeveel energie er verspeeld wordt als er bijvoorbeeld
een wereld evenement op televisie komt. Mensen nemen vrij en liggen uren
te gapen naar wat drugsverslaafden op het beeld. Ook zo als mensen naar een
theater gaan, triest want heb je geen eigen mening? Wil je weer een bevestiging
hebben van iemand die wel even zijn/haar nek uitsteekt? Zelf hangend in een
stoel en klakkeloos de woorden aannemen van een goeroe.

Over goeroe gesproken, hetzelfde gebeurt ook in een kerk waar de pastoor of
welke goeroe dan ook “het woord” verkondigt. Uit testen die ik deed en ook
bewezen werden, staan deze mensen alleen voor de bevolking om de energie
weg te nemen van het geheel. Ik heb die experimenten al meerdere malen
beschreven en die duidelijk maakten dat deze spelers van het geheel alleen
maar energiezuigers zijn om zo de mens kalm en slaafs te houden. Je ziet het
ook bij televisie, theater, sport en muziek evenementen. Plaatsen waar je als
mens niet moet komen. Hoe moe zijn mensen niet na het optreden, voorstelling
of wedstrijd? Mensen die totaal leeg zijn na zoiets en dat is puur wat men wil
bereiken; afgematte gespoelde mensen met een robot view en nergens meer
aan denkend.

Reeds 10 jaren kijk ik geen televisie meer, noch bezoek ik evenementen. Het
gevolg is dat ik zaken totaal anders ben gaan zien en is er niets meer wat mij
beïnvloedt in mijn denken. Ik zoek via internet op de informatie die ik wil
hebben en daar werk ik mee verder. En zo ben ik er achter gekomen dat 90%
van de huidige geschiedenis is vervalst en dat er veel meer gaande is in het
geheel dat menig mens weet. Door het zelf onderzoeken vind je andere zaken en
krijg je een eigen visie, precies zoals ik beschreef bij het gedeelte over scholen
en onze kinderen. Als we zelf nu beginnen al de indoctrinaties te weren en
onze hersenen zelf eens laten werken, hebben onze kinderen ook een betere
toekomst. We kunnen zaken veranderen en omgooien maar dan is het zaak
eerst los te komen van alles wat drugs(medicijnen inbegrepen) indoctrinaties
via radio, televisie, muziek, theater, sport, kerk en alle massa hypnose.
Wil ik nog even terugkomen op het allerlaatste stukje uit het groen boekje; dat
wat gaat over boksen en andere vechtsporten. Al deze zaken zijn een bewijs dat
een mens gehersenspoeld is en zich nog beroept op het recht van de sterkste.
Vechten is een dierlijk instinct en zouden we alleen maar in de natuur moeten
zien. Alles wat met vechten of verdedigen te maken heeft, is een uiting van die
persoon dat deze zwak en afhankelijk is. De ware grote meesters van het menselijk
ras weten te werken met krachten waarbij vechten, schieten en ander letsel
toebrengen geen optie is. We zien bij deze mensen door het passief opstellen
en gebruik maken van de energie, personen geen kans hebben in hun domme
acties. Mensen die kinderen vechten/verdedigen leren, zouden strafbaar gesteld
moeten worden daar het niet van nature is dat een kind een ander kind letsel
zal toebrengen. De wet van de energie / Universum kent niet dat men elkaar
afslacht of pijn doet. Het is niet nodig. Als men zich eens zou gaan verdiepen
in de krachten van de energie wat, zoals gesteld, oude meesters bezitten, dan
zou men weten dat agressie (vechten) alleen maar agressie en vechten zou
uitlokken. Zelf heb ik vanaf mijn geboorte (1954) nog nooit fysiek hoeven te
vechten dat terwijl ik in situaties ben geweest waar ‘gangs’ mij knel reden en
met pistool bedreigden, een persoon die met een geweer op mijn bed gericht
stond en situaties op plaatsen waar normaal personen aangevallen worden en
vermoord/ verminkt worden. Nog nooit heb ik fysiek moeten ingrijpen daar
ik er niet vanuit ga dat iemand mij pijn kan doen laat staan vermoorden. Het
levende bewijs, kan ik wel stellen, is mijn lichaam.

Dan komen we op de laatste zin van het groene boekje van heer Qadhafi. “Hoe
meer de mens zich beschaaft en verfijnt, hoe meer ze in staat zullen zijn zowel
de uitvoering als het stimuleren van deze praktijken te beëindigen.”
Alles staat en valt op de manier wij ons leven inrichten en bewandelen. Ben
je agressief zul je veel agressiviteit tegenkomen en zelf ten onder gaan aan
die agressie. Is men willend te gaan werken volgens de wetten van het Universum?
In de natuur is er geen angst geen onderdrukking en zeker niet een
leven vanwaar men bang moet zijn. Door je eigen instelling zo te veranderen
dat je gaat handelen naar de Universele regels zal alles een positieve wending
krijgen. Vertrouwen zal men moeten hebben op wat het leven voor je heeft
uitgestippeld en daarbij is het belangrijk dat men zich niet gaat koppelen aan
een systeem, religie of een club. Het ware leven kan alleen geleefd worden als
je met de volle 100% je gevoel (het Universum) zijn gang laat gaan.

Zo zal vrije opvoeding de hoofdrol moeten zijn waar de moeder haar rol in
heeft en de man de taak heeft om aan de behoeftes te voldoen. Daarnaast is
het belangrijk dat elk kind op zijn manier zijn weg gaat vinden en dat onderwijs
alleen een ondersteunende factor is en niet een instituut die valse regels
en indoctrinerende data pompen in de verse hersenen van elke pasgeborene.
Willen we slagen, moeten we gaan luisteren naar die jongeren die nu al deze
weg ingeslagen zijn en korte metten maken met de leugens die het onderwijs
verkondigen. Geef de nieuwe garde, onze jeugd, hun kans om zaken in zijn
geheel om te gooien maar wees er wel als oudere om zaken die bijgestuurd
moeten worden om het algehele doel niet te verliezen. Doch als je de jongeren
hun gang zou laten gaan, zullen wij als ouderen merken dat waar zij op aan
sturen vele malen menselijker is dan het systeem wat we tot nu toe gecreëerd
hebben.

Ik wil uitdrukkelijk hier de Nederlandse vertaler van het groene boekje van
heer Qadhafi, Benb, Zaplog bedanken voor zijn geweldig werk. En dat wij
mogen inzien dat er weldegelijk al grote mensen zijn die ons een nieuwe weg
kunnen laten inslaan. Men heeft daarnaast het bewijs dat men probeert alles
wat tegen de huidige orde te bestempelen als tiran, terrorist of dictator en dat
omdat ook zoals heer Qadhafi simpel een bewijs heeft geleverd dat hij zijn
land tot een van de hoogste standaarden heeft gebracht, tegen de wil van de
rest van de wereld die vechten, moorden en oorlogen boven menselijkheid
zetten. Zelf heb ik in het verleden enkele malen contact mogen hebben met
heer Qadhafi en zijn energie en zijn manier van denken paste precies op waar
wij als mensen mee moeten beginnen. Alles omgooien en weer mens zijn.
Wie doet hier aan mee?

Dan komen we nu op het laatste hoofdstuk van dit boek en daar gaan we naar
een samenleving die totaal los is van waar we nu in zitten. Het zal aan ons
gaan liggen of we werkelijk los willen komen van deze slavernij, gebonden
zijn aan meerdere boven ons. Wij mensen kunnen leven zonder gezag, zonder
leiding en zonder dat een ander gaat bepalen welke weg te bewandelen.
Maar dan zal er een ommezwaai moeten komen. Het groene boekje heeft al
de sluier opgelicht maar dat is een tussenstap naar de algehele nieuwe versie
van leven. Laten we snel naar het nieuwe hoofdstuk gaan en we laten komen
wat er komt. Een fijne reis in mijn Energieniale Utopia.


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.