Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 50 - 3-29 MUZIEK EN KUNST

Mensen zijn, omdat zij nog onontwikkeld zijn, nog steeds niet in staat om
een gemeenschappelijke taal spreken. Totdat dit menselijke streven is bereikt,
hetgeen onmogelijk lijkt, worden vreugde en verdriet, goed en slecht, mooi
en lelijk, comfortabel en ellendig, sterfelijk en eeuwig, liefde en haat, de beschrijving
van kleuren, gevoelens, smaken en stemmingen - alle uitgedrukt
in de taal die iedereen zelf spreekt. Het gedrag zelf zal voortkomen uit de
reactie die wordt geproduceerd door het gevoel dat de taal creŽert in de geest
van de spreker.

Het leren van een enkele taal, wat die ook mag zijn, is niet de oplossing. Het
is een probleem dat onvermijdelijk zonder oplossing zal blijven totdat het
proces van de eenwording van de talen is voltooid, op voorwaarde dat de
erfelijke factor zijn effect verliest op de volgende generaties na het voorbij
gaan van voldoende tijd.

Het sentiment, de smaak en de stemming van de voorouders vormen die van
hun nakomelingen. Als die voorouders verschillende talen spraken en hun
kinderen daarentegen een taal spreken, zouden deze nakomelingen niet per
se een gemeenschappelijke smaak delen in de deugd van het spreken van een
gemeenschappelijke taal. Een dergelijke gemeenschappelijke smaak kan alleen
worden bereikt wanneer de nieuwe taal de smaak en het gevoel, overgebracht
van de ene generatie naar de andere, met elkaar verbindt. Als een groep mensen
witte kleren draagt als ze in de rouw zijn en een andere groep zwart, zal het
sentiment van elke groep worden aangepast aan deze twee kleuren, dat wil
zeggen een groep verwerpt de zwarte kleur bij zoín gelegenheid, terwijl de
andere deze liever heeft, en vice versa. Zoín sentiment laat een fysieke effect
na in de cellen en in de genen van het lichaam. Deze aanpassing zal erfelijk
worden overgedragen.

De nakomende generatie zal automatisch de ene kleur verwerpen net als de
voorouders en hun sentiment overnemen. Aldus zijn mensen alleen maar in
harmonie met hun eigen kunst en erfgoed. Ze zijn niet in harmonie met de
kunsten van anderen, om redenen van erfelijkheid, ook als die mensen, die
verschillen in erfgoed, een gemeenschappelijke taal spreken.
Een dergelijk verschil ontstaat tussen de groepen van een volk, zelfs op kleine
schaal. Het leren van een enkele taal is niet het probleem, en om de kunsten
van anderen te begrijpen als resultaat van het leren van hun taal is ook niet
het probleem. Het probleem is de onmogelijkheid van een echte intuÔtieve
aanpassing aan de taal van anderen. Dit blijft onmogelijk tot de effecten van
erfelijkheid, die worden vastgelegd in het menselijk lichaam, tot een einde
komen. De mensheid is nog steeds achterlijk omdat mensen niet communiceren
in een gemeenschappelijke, overgedragen taal. Het is slechts een kwestie van
tijd voordat de mensheid dat doel bereikt, tenzij de beschaving ernstig terugvalt.

Mijn visie en mijn gedachten

Even dacht ik wat heeft taal met muziek en kunst te maken maar ik begreep het
snel omdat muziek en kunst een universele taal is die iedereen begrijpt. In het
onderwijs worden we gedwongen om onze moedertaal te leren welke het ook
mag zijn. Het is wederom een bewijs dat het dom houden en het indoctrineren
en opleggen zware vormen heeft aangenomen in de afgelopen eeuwen. We
hebben, als ik de cijfers mag geloven, ongeveer 6800 talen op de wereld en
dan kun je nagaan dat het wel duidelijk is dat de taal die we spreken dus niet
goed genoeg is om met iedereen te communiceren.

Nu wordt er ook hier gesproken over wat nabestaanden aan gaan nemen via
hun voorouders en ouders. Natuurlijk is dat omdat we te maken hebben dat
elk kind gaat kopiŽren wat hij in zijn omgeving ziet. Ik moet dan denken aan
een kind van blanke ouders waarbij pa en ma alsmaar BRRRRR riepen als
men een donker persoon zag. Laten hen nu op een plaats gaan wonen waar
90% van de bevolking donker is! Wat gebeurde er? De eerste weken zat het
arme kind de hele dag BRRRR te roepen omdat ze niets als gekleurde mensen
zag. Ja, ik weet het is racistisch wat deze ouders deden, maar het is wel een
van de meest geweldige voorbeelden om te illustreren dat een kind aan neemt
wat zijn ouders, opa en oma hem aanleren.

Nu komen we op muziek en kunst en dan zien we dat het niet uit maakt wat
men leert of de kinderen voorschotelt. Allereerst, beide zaken binden de
mensen welke taal ze ook spreken. Geluid is universeel en zo ook plaatjes
wat men kunst noemt die verbonden zijn aan gevoelens. Want het verschil
tussen een plaatje en kunst is, dat in kunst de maker van het object met hart
en ziel bezig is geweest. Doch, zelfs als je een plaatje (foto) neemt en je laat
het wereldwijd zien zal het veelal dezelfde reactie geven omdat de universele
taal begrepen wordt.

Jammer dat hier in dit hoofdstuk eigenlijk niet verder over geschreven werd en
dat men bleef steken op een taal wat simpel gekoppeld is aan een groep mensen
en niet aan het geheel. Taal is het afzwakken van de mens die van nature via
muziek (tonen) en kunst (plaatjes en gevoel) gekoppeld is aan frequenties,
wat dan weer de snaar is van het universum.


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.