Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 5 - 


1-3.5 Wetenschap en technologie

Utopische vliegende machines, Frankrijk, 1890-1900 (chromolithograph
trading card).

Wetenschappelijke en technologische utopieën zijn in de toekomst vastbesloten,
wanneer men gelooft dat geavanceerde wetenschap en technologie utopische 
levensstandaard zullen toestaan; bijvoorbeeld, de afwezigheid van dood
en lijden; veranderingen in de menselijke natuur en de menselijke conditie.
Technologie heeft invloed op de manier waarop mensen zodanig leefden dat
normale functies, zoals slaap, eten of zelfs reproductie, vervangen zijn door
kunstmatige middelen. Andere voorbeelden waaronder een samenleving,
waarin mensen een balans met de technologie hebben getroffen en het alleen
wordt gebruikt om de menselijke levensomstandigheden (bv Star Trek) te
verbeteren. In plaats van de statische perfectie van een utopie, voorzien de
libertaire transhumanisten een “extropia”, een open, evoluerende maatschappij
die individuen en vrijwillige groeperingen toe laten om instellingen en
maatschappelijke vormen waar zij de voorkeur aan geven, te vormen.
Buckminster Fuller presenteerde een theoretische basis voor technologisch
utopisme en zette uiteen om een verscheidenheid aan technologieën te ontwerpen,
variërend van kaarten tot auto’s en huizen te ontwikkelen die zouden
kunnen leiden tot de ontwikkeling van een dergelijke utopie.
Een opmerkelijk voorbeeld van een technologische en libertair socialistische
utopie is Schotse schrijver Iain Banks ‘Culture.

Tegenovergestelde van dit optimisme is de voorspelling dat geavanceerde
wetenschap en technologie, door opzettelijk misbruik of ongeval schade veroorzaken
aan het milieu of zelfs het uitsterven van de mensheid. Critici, zoals
Jacques Ellul en Timothy Mitchell bepleiten voorzorgsmaatregelen tegen het
voortijdige overgaan naar nieuwe technologieën, door vragen te stellen over
verantwoordelijkheid en vrijheid verkregen door arbeidsverdeling. Auteurs
zoals John Zerzan en Derrick Jensen zijn van mening dat de moderne technologie
geleidelijk de mensen berooft van hun autonomie, en bepleiten de
ineenstorting van de industriële beschaving, in het voordeel van kleinschalige
organisatie, als een noodzakelijk pad om de dreiging van technologie op de
menselijke vrijheid en duurzaamheid te vermijden.

Er zijn vele voorbeelden van techno-dystopieën afgebeeld in de reguliere
cultuur, zoals de klassiekers Brave New World en Nineteen Eighty-Four, die
enkele van deze onderwerpen hebben onderzocht.

1-3.6 Feminisme

Utopieën zijn gebruikt om de consequenties van het geslacht te onderzoeken,
die ofwel een maatschappelijke constructie, of een biologisch “hard-wired”
imperatief, of een mix van beide zijn. Socialistische en economische utopieën
hebben de neiging om de “vrouw vraag” serieus te nemen en vaak enige vorm
te bieden van gelijkheid tussen de seksen als een essentieel onderdeel van hun
visie, of dit nu door het aanpakken van vrouwenhaat, het reorganiseren van de
maatschappij langs separatistische lijnen, het creëren van een bepaald soort
androgyne gelijkheid dat geslacht negeert, of op een andere manier. Bijvoorbeeld,
Edward Bellamy met zijn boek Looking Backward (1887)reageerde
voor zijn tijd progressief op het vrouwenkiesrecht toentertijd en de bewegingen
voor vrouwenrechten die hij steunde, door de integratie van de gelijkheid van
vrouwen en mannen in de structuur van zijn utopische wereld, zij het door
vrouwen licht industriële activiteit te laten verrichten (te wijten aan de mindere
fysieke kracht van de vrouw), en het maken van diverse uitzonderingen voor
hen om ruimte (en lof) voor het moederschap. Een van de eerdere feministische
utopieën die volledige separatisme verbeeldde is Charlotte Perkins Gilman,
haar boek Herland (1915).

In science fiction en technologische speculatie, kan geslacht worden betwist
op zowel biologische als sociaal vlak. In het boek van Marge Piercy ‘Woman
on the Edge of Time’, biedt de utopische toekomst de gelijkheid tussen de
geslachten en volledige gelijkheid in de seksualiteit (ongeacht het geslacht van
de liefhebbers); geboorte, vaak gevoeld als de verdeler die niet kan worden
vermeden in de discussies van de rechten en rollen van vrouwen, is verschoven
naar een uitgebreide biologisch systeem dat functioneert om zo een verrijkte
embryonale beleving te bieden; wanneer een kind wordt geboren, brengt het,
het grootste deel van zijn tijd in een kinderopvang met leeftijdsgenoten. Drie
“moeders” per kind zijn de normen, en ze zijn gekozen in een geslachtvriendelijke
manier (zowel mannen als vrouwen kunnen “moeders” worden) op
basis van hun ervaring en bekwaamheid. In het boek van Shulamit Firestone
‘The Dialectic of Sex’ maken technologische vooruitgangen ook mogelijk dat
vrouwen bevrijd zijn van zwangerschap. De fictieve buitenaardse wezens in
het boek van Mary Gentle ‘Golden Witchbreed’ beginnen als sekseneutraal
kinderen en ontwikkelen zich pas tot mannen en vrouwen in de puberteit, en
geslacht heeft geen invloed op sociale rollen. Daarentegen, in het boek van
Doris Lessing ‘The Marriages Between Zones Three, Four and Five’ (1980)
suggereert ze dat de waarden van mannen en vrouwen inherent zijn aan de
sekse en kunnen niet worden gewijzigd, het maakt een compromis tussen hen
beiden noodzakelijk. In ‘My Own Utopia ‘ (1961) geschreven door Elizabeth
Mann Borghese, bestaat het geslacht, maar is eerder afhankelijk van de leeftijd
dan van het geslacht. Geslachtloos kinderen volgroeien als vrouwen, van wie
sommigen uiteindelijk mannen worden. De stripboeken van William Marston
‘Wonder Woman’ van de jaren 1940 kenmerkten Paradise Island, een matriarchale
samenleving geheel vrouwelijk en van vrede, liefdevolle overgave,
dienstbaarheid en gigantische ruimte.

Utopische enkel-geslacht werelden of samenlevingen van hetzelfde geslacht
zijn al lange tijd een van de belangrijkste manieren om de gevolgen van het
geslacht en geslachtverschillen te onderzoeken. In speculatieve fictie, uitsluitend
vrouwen werelden denkt men zover te laten komen als gevolg van
een ziekte die mannen uitroeien, samen met de ontwikkeling van technologische
of mystieke methoden die vrouwelijke partengenetische voortplanting
mogelijk maken. De roman van Charlotte Perkins Gilman 1915 benadert dit
soort afzonderlijke maatschappij. Veel feministische utopieën die separatisme
voordragen, werden in de jaren 1970 geschreven, als een reactie op de Lesbische
afscheidingsbeweging; Voorbeelden zijn Joanna Russ met het boek ‘The
Female Man’ en Suzy McKee Charnas met ‘Walk to the End of the World ‘ en
‘Motherlines’. Utopieën voorgesteld door mannelijke auteurs bevatten vaak
gelijkheid tussen seksen, liever dat dan scheiding, hoewel zoals opgemerkt ,
omvat de strategie van Bellamy in zekere mate “afzonderlijke maar gelijk”.

Gebruikmakend van werelden met alleen vrouwen maakt het onderzoek naar
vrouwelijke onafhankelijkheid en vrijheid van het patriarchaat mogelijk. De
maatschappijen mogen niet noodzakelijkerwijs lesbisch of helemaal niet
seksueel zijn - een beroemde vroege geslachtloos voorbeeld hiervan was
‘Herland’ (1915) door Charlotte Perkins Gilman. Charlene Ball schrijft in
‘Women’s Studies Encyclopedia’ dat het gebruik van speculatieve fictie om
rolpatronen in de toekomstige samenlevingen te onderzoeken, is vergeleken
met Europa algemener in de Verenigde Staten en elders, hoewel dergelijke
inspanningen zoals Gert Brantenberg ‘Egalia’s Daughters’ en Christa Wolf’s
uitbeelding van het land van Colchis in haar boek ‘Medea: Voices’ zijn zeker
net zo invloedrijk en beroemd als elke Amerikaanse feministische utopieën.


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.