Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 49 - 

3-28 HET ONDERWIJS

Onderwijs, of leren, is niet per se dat routinematige curriculum en die gerubriceerde
onderwerpen in schoolboeken die jongeren worden gedwongen om te
leren gedurende bepaalde uren zittend in rijen van tafels. Dit type onderwijs
dat nu heersend is in de hele wereld is gericht tegen de menselijke vrijheid.
Door de staat gecontroleerd onderwijs, waar regeringen mee komen wanneer
ze in staat zijn om het op te leggen aan hun jongeren, is een methode van het
onderdrukken van de vrijheid. Het is een gedwongen vernietiging van het
menselijk talent, alsmede een opdringen van keuzes aan een mens. Het is een
daad van destructieve onderdrukking van vrijheid, omdat het mensen berooft
van hun vrije keuze, creativiteit en schittering.

Een mens dwingen om te leren op basis van een vastgesteld curriculum is een
dictatoriale handeling. Bepaalde onderwerpen opleggen aan mensen is ook
dictatoriaal handelen. Door de staat gecontroleerd en gestandaardiseerd onderwijs
is in feite een opgelegd achterlijk maken van de massa. Alle regeringen
die onderwijs cursussen opzetten in termen van formele curricula en mensen
dwingen om die cursussen te volgen, dwingen hun burgers. Alle methoden
van het onderwijs in de wereld moet worden vernietigd door middel van een
universele culturele revolutie die de menselijke geest bevrijdt van curricula
van fanatisme die een proces van bewuste verdraaiing van de smaak van de
mens, het conceptueel vermogen en de mentaliteit dicteren.
Dit betekent niet dat scholen moeten worden gesloten en dat mensen hun
rug toe moeten keren naar het onderwijs, zoals het misschien lijkt voor oppervlakkig
lezers. Integendeel, het betekent dat de maatschappij alle vormen
van onderwijs moet aanbieden, om mensen de kans te geven om vrij te kiezen
voor alle themaís die ze willen leren. Dit vereist een voldoende aantal scholen
voor alle vormen van onderwijs. Onvoldoende aantallen scholen beperken de
menselijke vrijheid van keuze, en dwingt de mens om alleen de vakken te leren
die beschikbaar zijn, terwijl ze hen beroven van het natuurlijke recht om te
kiezen om redenen van de niet beschikbaarheid van andere vakken.
- Samenlevingen die kennis verbieden of monopoliseren zijn
reactionaire samenlevingen die neigen in de richting van
onwetendheid en die vijandig staan tegenover de vrijheid.
- Samenlevingen die de leer van de religie te verbieden zijn
reactionaire samenlevingen, die neigen in de richting van
onwetendheid en die vijandig staan tegenover de vrijheid.
- Samenlevingen die religieus onderwijs monopoliseren zijn
reactionaire samenlevingen, die neigen in de richting van
onwetendheid en die vijandig staan tegenover de vrijheid.
Evenzo geldt dit voor samenlevingen die godsdiensten, culturen en het gedrag
van anderen verstoren tijdens het onderwijs in die vakken.
- Samenlevingen die materialistische kennis als taboe beschouwen
zijn eveneens reactionaire samenlevingen, die neigen in de
richting van onwetendheid en die vijandig staan tegenover de vrijheid.
Kennis is een natuurlijk recht van elk menselijk wezen en waarvan niemand
het recht heeft hem of haar daarvan te beroven onder geen enkel voorwendsel,
behalve in het geval waarin een persoon iets doet wat hem of haar van
dat recht berooft. Onwetendheid zal tot een einde komen wanneer alles wordt
gepresenteerd zoals het werkelijk is en wanneer de kennis over alles beschikbaar
is voor elke persoon op de manier die hem of haar past.

Mijn visie en mijn gedachten

In dit hoofdstuk zijn we op het punt gekomen waar de maatschappij helemaal
fout gaat en waar ik zelf al jaren over schrijf en mijn leven lang al tegen verzet
heb. We praten over scholen.

Zoals het hoofdstuk al begint, zien we dat er meer mensen zijn die er zeker
van zijn dat de huidige manier van scholen en les geven niets anders is dan
indoctrineren van onze kinderen en veelal zaken laten leren die al soms tientallen
jaren achterhaald zijn. Dan praten we nog niet over de eeuwen lange
geschiedvervalsing. Door kinderen dag in dag uit in schoolbanken te nagelen,
doen we niets anders als hen totaal immuun maken van alles wat men van
nature al kent. Een kind weet en kent vanaf de geboorte al heel veel en een van
de meest belangrijkste is daarvan ďafkijkenĒ! Een kind leert door te kijken,
door te kopiŽren en door zaken zelf uit te zoeken.

Wat doen we op school? We zetten de kinderen op een stoel, houden hen vele
leugens voor en eisen dat ze alles wat ze reeds kennen weer snel vergeten.
Doet men het niet haal je de school niet en ben je gedoemd (zogenaamd) om
zwerver te worden. Wat het grootste bewijs is dat het onderwijs niet klopt is,
dat je van dag een af niet af mag kijken! Iets wat tegen alle wetten van het
universum is en waar de gehele natuur, de dieren- en mensenwereld eigenlijk
op draait. Zo zien we dus dat het gehele onderwijs een indoctrineren, afstompen
en dom houden is van onze kinderen.

Het ergste is dat men je verplicht om bijna 20 jaren van je leven deze indoctrinatie
te ondergaan en zelfs strafbaar is als je hem niet ondergaat. Het is daarom
belangrijk dat je absoluut je bewapend tegen de leugens en wat je voorgezet
wordt. Laat ze maar schreeuwen, tieren en van scholen afschoppen het is dan
hun probleem en jij bent veilig weg bij dat instituut. Zo kun je je eigen weg
gaan, wat vele mensen die het zeer ver geschopt hebben op deze wereld ook
gedaan hebben.

Gelukkig zijn er nu al alternatieve scholen en ziet men dat een kind pas een
genie wordt als deze zichzelf mag ontwikkelen. Zo ook heer Ricardo Semler in
BraziliŽ, die merkte dat hij stil bleef staan in zijn revolutionair idee dat mensen
zelf mochten bepalen wanneer en hoe te werken in zijn fabrieken. Hij merkte
dat de jongere garde, net afgestudeerd, geprogrammeerde robotten waren die
niet op zichzelf konden denken. Helaas is dat 98% van de wereldbevolking.
Hij ging eigen scholen stichten waar kinderen zelf bepalen wat ze leren en
hoe ze dat leren. De leerkrachten waren diegenen die aan de eisen van de
leerlingen moesten voldoen en zorgen dat er stof was die deze leerlingen bij
konden houden. Al de eerst afgestudeerde kinderen waren allemaal met een
vreselijk hoog IQ maar ook direct inzetbaar op de plaatsen in zijn bedrijven.
De kinderen lagen in hun levenswijsheid, hun kennis vele malen hoger dan
welke universitaire opleidingen ter wereld dan ook! Nu zijn er meerdere van
die scholen en men krijgt een generatie die ver boven het huidig wereldpeil
zitten van de scholen rond de wereld.

In dit hoofdstuk werd al duidelijk gemaakt dat scholen niet gesloten moeten
worden maar dus het onderwijs in zijn geheel anders moeten gaan zien. Een
kind is waar ter wereld ook leergierig zeker de eerste jaren van zijn/haar leven
en dat maakt dat kinderen zich gaan ontwikkelen in hun vermogen en weg die
zij willen bewandelen. Wat doen we nu, een kind is enthousiast en wil meer
leren maar mag dat niet want zijn klas laat dat niet toe en de ouders willen
niet dat ze nog drukker worden.

Snel plaatsen ze zoín kind onder een zogenaamde ziekte wat ze ADHD noemen
en de artsen al van weten dat het, 1 geen ziekte is en 2 niet bestaat maar dat
het een overgevoel is van het kind wat meent dat hij niet tot zijn recht komt.
De kinderen willen meer leren, ze willen hun weg volgen en op hun manier
hun tempo volgen en niet die van een klas van 25 tot 60 leerlingen de hele dag
in een hok met domme leerstof en vervalste gegevens. De wetenschap is een
tak die zelf niet meer weet wat ze moeten weten en maar een zooitje er van
maken. Deze wetenschappelijke leugens moet je leren en zelfs weer af kunnen
ratelen als je gevraagd wordt. Het systematisch afstompen van kinderen maakt
dat een kind in verveling raakt en zich gaat wegtrekken in een criminele - of
drugs wereld. Dat is wat het huidige onderwijs naar toe aan het werken is om
zo bewust afvallers te creŽren en om zo de slaaf, slaaf te houden.

Heer Semler en verschillende andere mensen hebben al bewezen dat er geen
uitvallers of afvallers zullen zijn bij de nieuwe generatie kinderen mits ze
maar gemotiveerd blijven en de weg bewandelen die ze willen gaan. Vrijheid
in wat je wilt leren is nu steeds gemakkelijker omdat we op zeer vele
plaatsen al internet hebben. Als we de kinderen hun gang laten gaan in hun
eigen projecten hebben we snel een jeugd en toekomst die onze wereld zeker
op een andere basis kunnen laten draaien. En hier komen we juist op het punt
wat men met allerlei methoden tegen wil werken. De kinderen moeten dom
blijven, afstompen, slaaf worden zodat ze geen eigen gedachten verder kunnen
ontwikkelen of een ďgevaarĒ kunnen zijn voor het huidige systeem. Want wat
zou er gebeuren als we zoveel genieŽn hebben die allen zich zouden bundelen?

We hebben een begin op diverse delen op de wereld maar zal het werkelijk
zich gaan uitbreiden? Dat is de vraag die wij in de hand hebben als we, als
ouders, gaan zorgen dat onze kinderen niet meer deelnemen aan deze hersenspoelinstanties
en de kinderen laten leren op scholen die hen de vrijheid geven.
Elk wezen is uniek en zo elk kind en het kind wordt puur geboren met vele
nieuwe wegen die alleen zij kennen. Activeer het en ook uw kinderen zullen
genieŽn worden want u kind MAG afkijken, leren van anderen en zien wat er al
geleerd is op deze wereld. Geef ze de kans en ze zullen je nooit teleur stellen.


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.