Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 48 - 3-26 MINDERHEDEN

Wat is een minderheid? Wat zijn haar rechten en verantwoordelijkheden?
Hoe kan het probleem van de minderheden worden opgelost op basis van de
oplossing voor diverse menselijke problemen zoals gepresenteerd door De
Derde Universele Theorie?

Er zijn slechts twee soorten van minderheden. Een groep behoort tot een natie
die haar voorziet van een sociaal kader, terwijl de andere groep niet tot een
natie behoort en haar eigen sociaal kader vormt. De laatste is degene die een
van de historische groepen vormt die uiteindelijk een natie vormen op grond
van een gevoel van verbondenheid en een gemeenschappelijke bestemming.
Het is nu duidelijk dat een dergelijke minderheid zijn eigen sociale rechten
heeft. Elke inbreuk op deze rechten door een meerderheid is een daad van
onrecht. Sociale kenmerken zijn inherent en kunnen niet worden gegeven
of weggenomen. De politieke en economische problemen van minderheden
kunnen alleen worden opgelost in een samenleving die wordt gecontroleerd
door de massaís in wiens handen macht, rijkdom en wapens moeten worden
geplaatst. Om de minderheid te zien als een politiek en economisch substraat
is dictatoriaal en onrechtvaardig.

Mijn visie en mijn gedachten

Over de minderheden valt er weinig te beschrijven puur omdat deze in het
nieuwe systeem niet zal bestaan. Niemand is ďminderĒ, niemand heeft minder
rechten en zo ook plichten naar het geheel toe.
In dit hoofdstuk lezen we nog dat er uitgegaan wordt van 2 soorten minderheden
maar het maakt niet uit waar een persoon zich bevindt en wat zijn rol is in het
geheel. Men moet in gaan zien dat zodra men zich bevindt in welk land dan
ook en op welke plaats/gemeenschap dan ook, dat daar je in mee participeert
in het geheel. Op dat moment ben jij die persoon die werkt en leeft samen
met die groep. Die groep zorgt dat je onderdak, bescherming en voedsel hebt.
Deze groep heb je nodig voor wat jij hebt te creŽren in jouw leven. Dat maakt
niet uit van welke kleur je bent en zeker niet geloof wat in de nieuwe vorm
van systeem/maatschappij helemaal ondergeschikt is.


3-27 ZWARTE MENSEN ZULLEN HEERSEN OVER DE WERELD

Het meest recente tijdperk van de slavernij is de slavernij van de zwarten
door de blanken. De herinnering aan deze tijd zal blijven in het denken van de
zwarte mensen totdat zij zichzelf daarvan gezuiverd hebben. Deze tragische
en historische gebeurtenis, de hieruit voortvloeiende bittere gevoelens, en het
verlangen of de rechtvaardiging van een heel ras, vormt de psychologische motivatie
van zwarte mensen tot wraak en triomf die niet kan worden genegeerd.
Daarnaast, is het de onvermijdelijke cyclus van de sociale geschiedenis, met
de overheersing door de gele mensen over de wereld toen zij wegtrokken uit
AziŽ, en door de blanke mensen met een uitgebreide koloniale bezetting over
alle continenten van de wereld, die nu plaats maakt voor het opnieuw opstaan
van de zwarte mensen. Zwarte mensen zitten nu in een zeer achterlijke sociale
situatie, maar deze achterstand werkt het tot stand te brengen in de hand van
hun numerieke superioriteit, omdat hun lage levensstandaard hen afschermde
van methoden van anticonceptie en gezinsplanning. Ook hun oude sociale
tradities brachten geen beperking met zich mee wat betreft huwelijken, wat
leidt tot hun versnelde groei. De bevolking van andere rassen is gedaald als
gevolg van anticonceptie, beperkingen op het huwelijk, en constante bezetting
door werk, in tegenstelling tot de zwarten, die de neiging hebben om minder
obsessief te zijn over werk in een klimaat dat altijd warm is.

Mijn visie en mijn gedachten

Ook weer een deel wat absoluut geen belang meer is in de nieuwe vorm van
samenleven. Dat men nog onderscheid maakt tussen zwart, blank of geel
is op zich al vreemd maar dat ook Qadhafi nog over dit onderwerp zich uit
laat terwijl hij beter moet weten. Ook de blanken en de gele mensen hebben
slavernij gekend alleen zij maken daar niet dat punt van zoals het wel bij de
zwarte bevolking nu gaande is. Natuurlijk is er zwarte slavernij geweest maar
ook blanke en ook gele, rode enzovoort! Maar het is voornamelijk de zwarte
gemeenschap die nu materialistisch geld, vergenoeging en afstraffing eisen
van wat in dat kleine gedeelte van de wereldgeschiedenis is gebeurd. Het is
vreemd dat juist als je propageert een vrije staat op te bouwen dat je toch dit
aan gaat halen en jezelf niet af vraagt wat was de ware geschiedenis en wat
gebeurde er met ons allen. De blanke slavernij maar ook de gele en zeker de
rode slavernij was zeker zo enorm. De indianen zijn systematisch opgeruimd
en niemand die daar nog enig aandacht aan besteedt. Maar zo heeft ieder slavernij
periode van zijn eigen dieptepunten. Dat men dan geld en allerlei zaken
bij gaat halen, doelt meer op een soort wraak die slavernij niet een definitieve
plaats heeft in de wereldgeschiedenis maar juist blijft knagen tussen diverse
groepen. Wil men af van al deze slavernij laten we eerst eens respect voor
elkaar hebben en laten we eens een streep trekken en alles wat tegen elkaar
gaande is geweest naar het verleden verwijzen. Niets is goed te praten maar
ook niets is te verwoorden in geld of smeekbeden.

Men moet gaan beseffen dat we allemaal tot nu toe slaven zijn van het systeem
en dat we allemaal op de ene of de andere manier onze tol betalen.
De rassenhaat en nog steeds de haat jegens derde, dat is wat per direct moet
stoppen! Dan heeft het geen zin om te gaan touwtrekken over wat onze voor
voorouders hebben gedaan. Dat had toen aangepakt moeten worden maar
toen was de wereld en de mensen nog niet zo ver. Belangrijk is dat we NU
moeten aanpakken wat NU spelende is! Dat is wat we nu kunnen doen. Een
historie is niet terug te draaien en een slavernij naar vele andere witte zwarte
gele en rode rassen toe is niet meer terug te draaien. Een geldelijke of welke
materiŽle vergoeding dan ook is niets meer als een ego van mensen die zelf
niets weten wat er werkelijk speelde. Dat omdat het simpel niet in hun tijd
is gebeurd. Wat kun je veranderen als het al gebeurd is; Verander wat nu mis
is en ga daar aan werken. Zo komen we tot een nieuwe samenleving en daar
moeten we nu aan werken.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.