Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 44 - 3-23 DE VERDIENSTEN VAN DE STAM

Omdat de stam een grote familie is, biedt zij haar leden veel van dezelfde
materiŽle voordelen en sociale voordelen die de familie biedt aan haar leden,
want de stam is een secundaire familie. Wat moet worden benadrukt is dat, in
de context van de stam, een persoon zich op een lompe manier kan gedragen,
iets wat hij niet zou doen binnen de familie. Echter, omdat de familie klein is,
wordt direct toezicht niet uitgeoefend, in tegenstelling tot de stam waarvan de
leden voortdurend het gevoel hebben dat ze onder toezicht staan. In het licht
van deze overwegingen, creŽert de stam een gedragspatroon voor haar leden,
dat zich ontwikkelt tot een sociaal onderwijs, dat beter is en edeler dan het
onderwijs op school.

De stam is een sociale school waar de leden worden opgevoed om hoge
idealen te absorberen, die zich ontwikkelen tot een gedragspatroon voor het
leven. Deze patronen raken automatisch geworteld als de mens opgroeit, dit
in tegenstelling tot in het klassikaal onderwijs met haar curricula Ė waar deze
idealen formeel worden gedicteerd maar geleidelijk aan verloren gaan met de
groei van het individu. Dit is zo omdat het formeel is en verplicht en omdat
het individu zich bewust is van het feit dat het aan hem gedicteerd wordt.
De stam is een natuurlijke sociale ďparapluĒ voor sociale zekerheid. Op
grond van sociale tribale tradities, biedt de stam voor haar leden collectieve
bescherming in de vorm van boetes, wraak en verdediging; oftewel sociale
bescherming. Bloed is de belangrijkste factor in de vorming van de stam, maar
het is niet de enige, want wederzijdse betrekkingen zijn ook een factor in de
vorming van de stam. Met het verstrijken van de tijd, verdwijnen de verschillen
tussen de factoren van bloed en wederzijdse betrekkingen, waardoor de
stam als een sociale en fysieke eenheid overblijft, hoewel het fundamenteel
gezien van oorsprong een eenheid van bloed blijft.

Mijn visie en mijn gedachten

Het is mooi te lezen de interpretatie van hoe een systeem zou kunnen zijn in
vergelijking met een boom en alle takken die een boom maken. De boom is
inderdaad een van de mooiste symbolen die je direct kunt bedenken als het om
samenwerking gaat. Alles is van elkaar afhankelijk zelfs de stam, die dan staat
als het middelpunt, heeft wel het kleine laatste blaadje nodig om te kunnen
blijven leven. Zonder blaadjes geen stam, geen boom en geen familie of land.
Het belangrijkste wat men moet beseffen is dat alles met elkaar verbonden is
en als men niet met elkaar samen kan werken en dat dan voor een doel, je het
doel wel kunt vergeten. Jammer genoeg zien we in dit hoofdstuk toch nog te
veel dat de stam de opleidingen kan geven en een school is voor het geheel.
Als we de stam nu eens gaan zien als oudere en wijze mensen die hun kennis
over brengen naar de jongeren. Dan waren we al een heel stuk meer naar de
goede richting. Dat wil dan ook automatisch zeggen dat wat ze de jongeren
voorleggen zaligmakend en absoluut is. Het is een weg en het is zoals de
jongeren het in gaan vullen in de huidige tijd.

Denk weer aan dat ene blaadje (de jongeren), zonder dat blaadje (jongeren) is
er geen stam, geen systeem, geen oudere die hun zaken kunnen verder geven.
Wederzijds respect en wederzijds openstaan voor alles wat een mogelijke verbetering
zou kunnen zijn voor het geheel is de weg die ingeslagen moet worden.
De stam biedt ons geen bescherming, het is het geheel, het blok wat gevormd
wordt. Een kale stam is net zo kwetsbaar als een leider zonder beschermers.
We zullen van deze gedachtes afmoeten en in gaan zien dat het blok, de hele
familie, de gehele boom, de gehele gemeenschap het sterkste is al ze een zijn.

Elke wortel, elke tak, elk blad maakt de boom de boom. Zonder deze elementen
is het niets meer dan een dode stam die geen toekomst heeft en dood is
zonder dat deze het weet. DAT is wat we nu zien in het huidige systeem waar
men denkt vanuit boven zaken te kunnen opleggen. Doch als de laatste takken
en personen het niet uitvoeren, zijn het loze opdrachten die het geheel laten
sterven en daar, in dat proces, zitten we nu midden in.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.