Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 43 - 


3-22 DE STAM

Een stam is een familie die is gegroeid door voortplanting. Hieruit volgt dat
een stam een uitgebreide familie is. Op dezelfde manier, is een natie een stam
die is gegroeid door voortplanting. De natie is dus een uitgebreide stam. De
wereld is een natie die is gediversifieerd in verschillende naties. De wereld is
dan een vergrote natie. De relatie die de familie bindt, bindt ook de stam, de
natie en de wereld. Echter, het verzwakt met de toename in aantallen. De essentie
van de mensheid is die van de natie, de essentie van de natie is die van
de stam, en de essentie van de stam is die van familie. De graad van warmte
in de relatie neemt evenredig af met de toename in grootte van de sociale
eenheid. Dit is een onbetwistbaar sociaal feit alleen ontkend door degenen
die in deze onwetend zijn.

De sociale band, de cohesie, de eenheid, de intimiteit en de liefde zijn sterker
op het familieniveau dan op het tribale niveau, sterker op het tribale niveau
dan op dat van de natie, en sterker op het niveau van de natie dan op dat van
de wereld. Voordelen, privileges, waarden en idealen op basis van sociale
banden bestaan waar deze banden natuurlijk en zonder twijfel sterk zijn. Ze
zijn sterker op het niveau van het gezin dan op het niveau van de stam, sterker
op het tribale niveau dan op dat van de natie, en sterker op het niveau van
de natie dan van de wereld. Zo raken deze sociale banden, voordelen, en de
idealen die met hen verbonden zijn verloren waar het gezin, de stam, de natie
of de mensheid verdwijnen of verloren raken.

Het is daarom van groot belang voor de menselijke samenleving om de samenhang
van het gezin, de stam, de natie en de wereld te behouden om te kunnen
profiteren van de voordelen, privileges, waarden en idealen voortgebracht
door de solidariteit, samenhang, eenheid, intimiteit en liefde van familie,
stam, natie en de mensheid. In sociale zin is de familiale samenleving beter
dan die van de stam, de tribale samenleving is beter dan die van de natie, en
de samenleving van het land is beter dan die van de wereld als het gaat om
gemeenschap, genegenheid, solidariteit en voordelen.

Mijn visie en mijn gedachten

Kortom geschreven is dat we één moeten zijn en werkelijk ook één met onze
komaf.

Helaas worden in de huidige maatschappijen en hun systeem er alles aan gedaan
om verdeeldheid te kweken. Dat door rangen en standen te zetten, geld
te introduceren en kamertjes waarvan de een denkt boven de ander te staan.
Juist dat maakt ons onzeker maar ook kwetsbaar. Toch snapt het huidige systeem
niet dat als de wortels aangetast zijn en vertikken mee te werken aan
hun imperium, dat ook zij zullen vallen en er niets overblijft.
Het één zijn is een positieve manier van leven en we zien dat in de natuur
en haar universum. Zonder eenheid bestond deze aardbol niet en zouden er
ook geen mensen zijn. Maar de mens heeft zich in de loop van de evolutie
losgetrokken van deze eenheid en meent alleen verder te kunnen. Dat alleen
verder gaan is net als een robot die je op de weg zet en hem dan vertelt, ga
je gang. Op een gegeven moment zal het stuk blik het begeven, net zoals het
systeem dat alsmaar valt en alsmaar in een andere hoedanigheid weer geïnstalleerd
wordt. De mens laat het toe, de mens wil slaaf zijn en de mens meent
slaaf te moeten zijn. Men weet niet als eenheid meer samen te werken. Men is
dagelijks drukdoende om van de mens eenlingen te maken zodat het systeem
hen kan opleggen wat te doen en hoe te leven.
Als we weer zouden gaan leren van onze komaf, onze moeder, onze moeder
natuur dan zouden we weer een kunnen zijn en als blok een totaal andere
gemeenschap kunnen creëren. Maar eerst zullen we weer eens moeten gaan
beseffen dat we al ruim zesduizend jaren slaven zijn puur omdat we eenlin-
gen zijn en dat die groep die ons zo behandelt, een van de meest machtige
en gebonden groepen is en ze daarom deze macht bezitten en ons als slaven
kunnen gebruiken.

Eén zijn en samen een blok vormen kan geen een systeem tegenop. Dat is wat
het systeem zelf machtig maakt en waarom niet die rollen omdraaien?NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.