Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 42 - 


3-21 DE FAMILIE

Voor het individu is de familie belangrijker dan de staat. De mensheid erkent
het individu als een menselijk wezen, en het individu erkent de familie, die
zijn wieg, zijn oorsprong, en zijn sociale paraplu is. Volgens de wet van de
natuur is de mens het individu en het gezin, maar niet de staat. Het menselijk
ras heeft noch een relatie noch iets anders te maken met de staat, dat een
kunstmatig politiek, economisch, en soms militair, systeem is.

Het gezin is als een plant, met takken, stengels, bladeren en bloemen. Het
cultiveren van de natuur in boerderijen en tuinen is een kunstmatig proces dat
niet relevant is voor de plant zelf. Het feit dat bepaalde politieke, economische
of militaire factoren, een aantal families samenbinden in een staat, verbindt dit
systeem of zijn organisatie niet noodzakelijk met de mensheid. Op dezelfde
manier is elke situatie, positie of procedure die resulteert in uiteenvallen,
achteruitgang of verlies van de familie onmenselijk, onnatuurlijk en onderdrukkend,
analoog aan enige procedure, maatregel of actie die een plant, zijn
takken, zijn bladeren en zijn bloesem doet verliezen.

Samenlevingen waarin het bestaan en de eenheid van het gezin bedreigd worden
als gevolg van enige omstandigheid, zijn vergelijkbaar met velden waar
de planten worden ontworteld, uitdrogen, verbranden, verweren of dood gaan.
In bloeiende tuinen groeien, bloeien en bestuiven planten op natuurlijke wijze.
Hetzelfde geldt voor menselijke samenlevingen. De bloeiende samenleving is
die waarin het individu van nature opgroeit in de familie en de familie in de
samenleving. De persoon is verbonden met de grotere familie van de mensheid
zoals een blad aan een tak of een tak aan een boom. Ze hebben geen waarde
of leven als ze worden gescheiden.

Hetzelfde geldt voor individuen als zij worden gescheiden van hun families
- het individu zonder een gezin heeft geen waarde of sociaal leven. Als de
menselijke samenleving het stadium bereikt waarin het individu leeft zonder
een gezin, wordt het een samenleving van zwervers, zonder wortels, net als
kunstmatige planten.

Mijn visie en mijn gedachten

Hier wordt op een mooie manier gesproken over wat een systeem is en een
familie. We zien dat het systeem een computer is en in werkelijkheid niets
meer is als een kunstmatig iets. Terwijl de mens en zijn familie een deel is
van de natuur en hoe dan ook nog handelt volgens de wetten en regels van de
natuur. Zo is op een simpele manier neergezet dat deze beide polen werkelijk
niet samen kunnen hoe hard men het ook aan het proberen is al voor vele
eeuwen. Het onderdrukken van de mens is nog nooit voorgoed geslaagd en
bij elke mogelijkheid die er maar bestaat stapt de mens weer uit de rol die het
systeem hen angstvallig via orders, straffen en onderdrukken wil opleggen.
Het zal het systeem nooit lukken om de natuur uit de mens te halen.
Het werd heel mooi omschreven en zeer goed neergezet “een plant, zijn takken,
zijn bladeren en zijn bloesem doet verliezen”. Al verliest de natuur even
haar grip het komt toch weer terug en dat is ook bij de mens zo. Maar het gaat
verder omdat inderdaad zoals gesteld men wel mensen kan doden maar dat
de nieuwe mens weer met dezelfde zaken en dan aangepast, zaken aan gaat
vechten. Het systeem zal deze strijd verliezen omdat het mechanische niet
boven de natuur kan komen. Zo is een familie belangrijk, een rots een boom
waaraan vele takken aan zijn gekoppeld. Zo kan men zaken overheersen,
aanpakken en maken dat door een eenheid in het begin met je gezin later je
familie, dan vrienden, kennissen en grotere groepen te creëren waar eenheid
de absolute kracht is tegen het mechanische.

Eens werd dat door een zeer hoge man in het systeem mij persoonlijk verteld.
De bonden waren het probleem en men kon niets doen omdat de bonden de
macht hadden. Wat deed deze man? Hij plaatste onruststokers tussen de diverse
bonden en leden en er kwam onenigheid tussen deze groepen. Toen kon de
hoge piet zijn maatregelingen nemen en viel de hele kracht van de eenheid als
een kaartenhuisje in elkaar. De kracht was gebroken. We zagen dat ook bij de
vele grote wereldleiders die stuk voor stuk te maken hadden met infiltraties
van mensen die alleen onenigheid aan het verspreiden waren. Zo verliest elk
blok zijn kracht. Maar zo kunnen wij als burger ook elke kracht van welk
systeem dan ook doorbreken. Je pakt zo de “vijand” onderdrukker aan op de
spelletjes die ze zelf gebruiken. We zien dat in grote bedrijven maar ook in de
politiek en het werkt en laat zeer grote organisaties wankelen. Denk ik even
aan het geval 911 of FIFA of ISIS (wat CIA is).

Maar even terug naar het gezin. Als laatste zin lezen we dan dat als een mens
zonder gezin zou leven, we zwervers zonder wortels zouden zijn, wat te vergelijken
is met kunstmatige planten. Doch in een samenleving waar gezin en
familie centraal staat kan dat niet voorkomen want dan is er altijd een plaats
voor elke alleenstaande.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.