Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 41 - 


HET GROENE BOEK DEEL 3
De sociale basis van de derde universele theorie

3-20 DE SOCIALE BASIS VAN DE DERDE UNIVERSELE THEORIE

De sociale factor, de nationale factor, is de dynamische kracht van de menselijke
geschiedenis. De sociale band, die menselijke gemeenschappen samenbindt,
van de familie via de stam naar de natie, is de basis voor de voortgang
van de geschiedenis. Helden in de geschiedenis zijn, per definitie, degenen die
opofferingen brachten om redenen. Maar welke redenen? Zij brachten offers
ter wille van anderen, maar welke anderen? Dat zijn degenen met wie ze een
relatie onderhouden. Daarom is de relatie tussen een individu en een groep
een sociale relatie, die de zaken van het volk onderling regelt. Nationalisme
is vervolgens de basis waarop een natie ontstaat. Sociale zaken zijn dan ook
nationale, en de nationale relatie is een sociale. De sociale relatie is een afgeleide
van de maatschappij, dat wil zeggen, de relatie tussen de leden van een
natie. De sociale relatie is dus een nationale relatie en de nationale relatie is
een sociale relatie. Zelfs in aantal kleine gemeenschappen of groepen vormen
een natie, ongeacht de individuele relaties tussen haar leden.
Wat hier wordt bedoeld met gemeenschap is dat wat blijvend is als gevolg
van de gemeenschappelijke nationale banden die haar bepalen. Historische
bewegingen zijn massabewegingen, dat wil zeggen, de beweging van de ene
groep in haar eigen belang onderscheidt zich van de belangen van andere
gemeenschappen. Deze differentiaties geven de sociale kenmerken weer
die een gemeenschap samenbinden. Massabewegingen zijn onafhankelijke
bewegingen om de identiteit van een groep, die onderworpen of onderdrukt
is door een andere groep, te doen gelden.

De strijd om het gezag speelt zich af binnen de groep zelfs tot aan het niveau
van de familie, zoals uitgelegd in deel 1 van Het Groene Boek: De Politieke
As van de Derde Universele Theorie. Een beweging van een groep is een
nationale beweging voor haar eigen belang. Op grond van zijn nationale
structuur, heeft elke groep gemeenschappelijke sociale behoeften, waaraan
collectief moet worden voldaan. Deze behoeften zijn op geen enkele manier
individualistisch; het zijn de collectieve noden, rechten, eisen, of de doelstellingen
van een natie die zijn verbonden door een enkele ethos. Dat is de reden
waarom deze bewegingen nationale bewegingen worden genoemd.

Hedendaagse nationale bevrijdingsbewegingen zijn zelf sociale bewegingen; ze
zullen niet tot een einde komen voor elke groep is bevrijd van de overheersing
door een andere groep. De wereld gaat nu door een van de reguliere cycli van
de voortgang van de geschiedenis, namelijk de sociale strijd ter ondersteuning
van het nationalisme. In de mensenwereld is dit net zo goed een historische realiteit
als dat het een sociale realiteit is. Dat betekent dat de nationale strijd - de
sociale strijd - de basis is van de voortgang van de geschiedenis. Het is sterker
dan alle andere factoren, aangezien het in de aard zit van de mensensoort; het
zit in de aard van de natie; het zit in de aard van het leven zelf. Andere dieren,
apart van de mens, leven in groepen. Inderdaad, net zoals de gemeenschap de
basis is voor het voortbestaan van alle groepen binnen het dierenrijk, zo is het
nationalisme de basis voor het voortbestaan van de naties.

Landen waarvan het nationalisme vernietigd is, zijn onderhevig aan verval.
Minderheden, een van de belangrijkste politieke problemen in de wereld, zijn
het resultaat. Dat zijn de landen waarvan het nationalisme werd vernietigd en
die dus uit elkaar zijn gescheurd. De sociale factor is dus een factor van het
leven - een factor van overleving. Het is de aangeboren impuls van de natie
om te overleven. Nationalisme in de menselijke wereld en groepsinstinct in
het dierenrijk zijn als de zwaartekracht in het domein van materie en hemellichamen.
Als de zon haar zwaartekracht zou verliezen, zouden haar gassen exploderen
en haar eenheid zou niet langer bestaan.

Dienovereenkomstig is eenheid de basis voor overleven. De factor eenheid is
in elke groep een sociale factor; in het geval van de mens, het nationalisme.
Om deze reden strijden menselijke gemeenschappen voor hun eigen nationale
eenheid, de basis voor hun overleving. De nationale factor, de sociale band,
werkt automatisch in het dwingen van een natie tot overleving, op dezelfde
manier als de zwaartekracht van een object werkt in het vasthouden van een
massa rond het centrum. De ontbinding en verspreiding van atomen in een
atoombom zijn het resultaat van de explosie van de kern, dat het centrum van
de zwaartekracht is van de deeltjes eromheen. Wanneer de factor eenheid in
die deelsystemen wordt vernietigd en de zwaartekracht verloren is, wordt elk
atoom afzonderlijk verspreid. Dit is de aard van de materie. Het is een gevestigde
natuurwet. Deze negeren of er tegenin te gaan is schadelijk voor het leven.

Zo ook wordt het menselijk leven beschadigd als hij het nationalisme - de
sociale factor - begint te negeren, want het is de zwaartekracht van de groep,
het geheim van haar voortbestaan. Alleen de religieuze factor is een rivaal
van de sociale factor in het beÔnvloeden van de eenheid van een groep. De
religieuze factor kan de nationale groep verdelen of groepen met verschillende
nationaliteiten verenigen; maar de sociale factor zal uiteindelijk zegevieren.
Dit is het geval geweest door de eeuwen heen.

Historisch gezien, had elk land een religie. Dit was een harmonieuze toestand.
Uiteindelijk echter ontstonden verschillen die een werkelijke oorzaak werden
van conflicten en instabiliteit in het leven van mensen door de eeuwen heen.
Een gezonde regel is dat elk land een religie heeft. Iets anders is abnormaal.
Een dergelijke abnormaliteit creŽert een ongezonde situatie die overgaat in
een echte oorzaak van conflicten binnen een nationale groep. Er is geen andere
oplossing dan in harmonie te zijn met de natuurlijke regels, dat wil zeggen,
elke natie heeft een enkele religie. Wanneer de sociale factor compatibel is met
de religieuze factor, heerst er harmonie en het leven van de gemeenschappen
wordt stabiel, sterk, en ontwikkelt zich op gezonde wijze.

Het huwelijk is een proces dat kan positieve of negatieve invloed hebben op
de sociale factor. Hoewel, op een natuurlijke basis van vrijheid, zowel man
als vrouw vrij zijn om te kiezen wie ze willen en weigeren wie ze niet willen,
versterkt het huwelijk binnen een groep, door zijn aard, de eenheid en brengt
de collectieve groei in overeenstemming met de sociale factor.

Mijn visie en mijn gedachten

In dit deel verschilt mijn visie heel sterk in wat er hiervoor beweerd wordt.
Het kan ook niet anders omdat je in het land waar dit boekje geschreven is
(LibiŽ) religie nog heel hoog gezet wordt op de maatschappelijke ladder. Ook
Qadhafi kon niets anders doen als zwichten voor het geloof en er een draai
aan geven hoe religie te integreren met het systeem.

Wil men een werkelijke vrijheid hebben in een land zal men religie moeten
zien als een knutselclubje die wat leden heeft die er eigen gedachten op na
houden. Religie zal verbannen moeten worden in zaken van algemeen belang,
politiek of landelijke zaken. Zodra men zich ondergeschikt stelt van een religie
is men weer meteen slaaf van een groep die meer meent te zijn.
Wat mooi was is dat moeder natuur erbij betrokken werd wat juist geen geloof,
rangen, standen kent. De natuur werkt met de sterkste en is vanuit daar
opgebouwd. Dus religie past daar niet in thuis en kan dus ook niet verwerkt
worden in de opzet van een nieuwe structuur een nieuwe maatschappij.
Daarnaast springt men even over naar een huwelijk wat dan op een gezonde
basis zich moet ontwikkelen. Nu, ik denk dat de gezonde basis niets anders kan
zijn als wederzijds respect en dat de ene de andere bijstaat in het opvoeden en
begeleiden van die kinderen die uit een huwelijk eventueel ontstaan. Er kunnen
geen verschillen zijn tussen een man en een vrouw daar ze beide dezelfde
verantwoordelijkheid hebben. Huwelijk of samenleven is een belangrijke factor
in het geheel maar daar gaan we zeker nog op terugkomen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.