Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 40 - 3-19 HUISHOUDELIJK PERSONEEL

Huishoudelijk personeel, betaald of onbetaald, zijn een soort van slaven.
Sterker nog, zij zijn de slaven van de moderne tijd.
Omdat de nieuwe socialistische maatschappij is gebaseerd op partnerschap en
niet op een loonsysteem, zijn natuurlijke socialistische regels niet van toepassing
op huispersoneel, omdat zij diensten verlenen in plaats van productie.
Diensten leveren geen concrete materieel product en kunnen niet worden
verdeeld in onderdelen op basis van de natuurlijke socialistische regels.
Huishoudelijk personeel heeft geen andere keus dan te werken voor een
loon, of zelfs zonder betaling in de ergste situaties. Als loontrekkenden zijn
een soort van slaaf en hun slavernij bestaat, zolang ze werken voor een loon;
huishoudelijk personeel, wiens positie lager is dan die van de loontrekkenden
in bedrijven, hebben een nog grotere noodzaak te worden bevrijd van de
samenleving van loonarbeid en de maatschappij van slaven.

Huishoudelijk personeel is een fenomeen dat komt vlak na slavernij.
De Derde Universele Theorie kondigt de bevrijding aan van de ketenen van
onrechtvaardigheid, despotisme, uitbuiting en economische en politieke hegemonie,
met als doel de oprichting van een samenleving van alle mensen,
waar iedereen vrij is en allen gelijkelijk delen in gezag, rijkdom en wapens.
Vrijheid zal dan triomferen definitief en universeel.

Het Groene Boek bepaalt dus de weg van bevrijding van de massa’s van
loontrekkenden en huisbedienden, opdat de mens de vrijheid kan bereiken.
De strijd om het huishoudelijk personeel te bevrijden van hun status van slavernij
en om hen om te vormen tot partners, waarbij hun materiële productie
kan worden onderverdeeld in de noodzakelijke basiscomponenten, is een
onvermijdelijk proces. Huishoudens moeten worden onderhouden door hun
bewoners. Essentiële huishoudelijke diensten mogen niet worden uitgevoerd
door huishoudelijk personeel, betaald of onbetaald, maar door werknemers die
bevorderd kunnen worden bij het verlenen van hun diensten en die sociale en
materiële voordelen kunnen genieten zoals elke andere ambtenaar.

Mijn visie en mijn gedachten

Duidelijk had Qadhafi hier moeite mee omdat zeker in de oosterse landen
huishoudelijk personeel een algemene regel is. Zo kon hij niet schrijven dat
hij op een of andere manier de slavernij in deze hoek wel zou handhaven. Er
zijn nog meerdere plaatsen waar mensen zich in zullen moeten zetten voor de
medemens en dan denk ik aan ziekenhuizen en aan opvang voor alleenstaande
ouderen. De ouderen die overigens nog familie hebben zullen gewoon onder
de familie moeten gaan vallen en door hen verzorgd moeten worden. Maar we
hebben het over die mensen die alleen staan of waarbij de familie misschien
ver weg zitten wat eigenlijk in de nieuwe structuur niet zou hoeven.
We houden het even op het huishoudelijk personeel en er wordt dan ook gepraat
over “partners” zijn. Dan zet men het snel als zijnde diensten die bijvoorbeeld
een ambtenaar ook doet naar de mensen toe. Het punt in deze zaken gaat
worden dat men voor het geheel werkt en dat kan zijn als zijnde ambtenaar
maar ook als zijnde hulp in het huishouden. Elk “Werk” moet gezien worden
als jouw bijdrage en daarmee “verdien” jij je basisinkomen.
Door het systeem door te voeren van werken bij een bedrijf wat zaken aan
levert voor de maatschappij, kunnen die mensen die huishoudelijk werk of
soortgelijke diensten bieden hun inkomen krijgen vanuit wat dat gezin binnenbrengt.
Door het inkomend bedrag, wat verkregen wordt vanuit een partnership,
te delen niet door bv 4 inwoners van een gezin maar door 5. Zo is een
huishoudster of hulp in welke vorm dan ook een zoveelste lid van die familie.
Dat laatste zal nog een lange weg worden want mensen menen toch altijd maar
beloond te moeten worden zelfs in deze tijd als ze vrijwilligerswerk doen!NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.