Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 38 - 
3-14 BEHOEFTEN

De vrijheid van een mens ontbreekt als zijn of haar behoeften worden gecontroleerd
door anderen, want behoefte leidt tot het tot een slaaf maken van de
ene persoon door een ander. Bovendien wordt uitbuiting veroorzaakt door
behoefte. Behoefte is een intrinsiek probleem en een conflict wordt veroorzaakt
door de controle over de eigen behoeften door een ander.

Mijn visie en mijn gedachten

Behoeftes worden gecreëerd door een systeem. De mens zelf heeft niet veel
nodig en is van nature een eenvoudig wezen, men weet wat ze om zich heen
hebben en weten daarmee te werken. We zijn vanuit dezelfde energie als de
dieren- en plantenwereld. Zij doen het ook met wat er is. Behoeftes zijn een
controle orgaan die maakt dat je steeds verder slaaf en afhankelijker gaat
worden van het geheel. Men heeft alles nodig en alles kan ook weer net zo
snel verdwijnen en kapot gaan. Zo, waarom vergaren als het niet blijvend is
en dat je het niet mee kunt nemen op je gehele levensreis?
Het is frappant dat een klein kind blij kan zijn met een object wat hij vindt op
de grond of om hem heen. Het kan dat kind uren boeien en hij zal het ongelofelijk
diep in zich opnemen. Een kind is nog redelijk puur en het heeft niets
meer nodig dan liefde en aandacht. Maar wat doen wij mensen in deze tijd?
We overladen de kinderen met speelgoed, prullen, poppen en autootjes. We
kopen het ene en het andere en het kind weet niet wat er mee te doen. Hier
gaat het al mis en worden er onnodige behoeftes gecreëerd. Het kind wil later
meer en als tiener heeft het al eisen en moet de brommer en later de wagen al
een bepaalde standing bepalen. Dan komt er een gezinnetje en er moet meer,
meer en meer komen en het huis wordt volgeladen met elektronische rommel
en vele prullen. En dan is het mis en is ook vanuit deze hoek het kind een
slaaf van het geheel. Men moet die I-phone hebben, liefst een TV zo groot
als de kamer en het huis moet zo duur mogelijk zijn en dan komen we op het
volgende hoofdstuk.

3-15 HUISVESTING

Huisvesting is een essentiële behoefte voor zowel het individu als het gezin
en mag niet het eigendom zijn van anderen. Wonen in het huis van een ander,
of je huur betaalt of niet, compromitteert de vrijheid. Pogingen van verschillende
landen om het huisvestingsprobleem op te lossen heeft niet geleid tot
een definitieve oplossing, omdat dergelijke pogingen zich niet richtten op de
ultieme oplossing - de noodzaak dat mensen hun eigen woningen bezitten -
maar kwamen in plaats daarvan met een korting, een verhoging of een standaardisatie
van huur, of het nu ging naar een private of publieke onderneming.
In een socialistische maatschappij heeft niemand, ook de samenleving niet,
het recht om de behoeften van mensen te controleren. Niemand heeft het recht
om een huis te verwerven naast zijn of haar eigen woning en dat van zijn of
haar erfgenamen met het doel om het te verhuren, omdat deze extra woning
in feite een behoefte van iemand anders is. Het verwerven voor dit doel is
het begin van de controle van de behoeften van anderen, en “bij behoefte is
de vrijheid zoek”.

Mijn visie en mijn gedachten

In dit kleine stukje is zeer veel beschreven en staat heel veel gepropt in enkele
zinnen. Het gaat over huisvesting maar er wordt ook meteen ingegaan
op vrijheden en hoe men vrijheden op slinkse wijze van ieder persoon af kan
nemen. Dat doen we simpel via een huis. Vele mensen op deze wereld bezitten
noch een huis noch een stukje grond dat van hen is. Is het wel van hun dan
worden er vreselijk hoge belastingen op de grond en huis gezet. Iets wat van
jou is moet je nogmaals over betalen, jaar in jaar uit! Is het een huurhuis dan
betaal je maandelijks huur en ben je afhankelijk van diegene van wie het huis
eigendom is. Zo zien we dat via de huizenmarkt de mensen of de ene kant of
de andere kant uitgekleed wordt omdat we allemaal toch onder een dak willen
slapen. Wat zijn dan de fundamentele rechten van de mens als zowel voedsel
en huisvesting gecontroleerd worden door de staat? Er is met de gehele huizenmarkt
duidelijk bewezen dat de mens hoe dan ook slaaf is van het systeem.
Wat mooi is omschreven, is het deel dat niemand het recht zou moeten hebben
om een tweede huis te hebben. Door dat recht ontneem je andere een huis. En
ook wordt er dan duidelijk gesteld, doordat je meerdere huizen wilt bezitten je
zo ook de controle wilt hebben over die mensen die deze huizen gaan bewonen.

Een zeer mooie stelling want zo is het wel in de praktijk. We zien dan bij de
woningbouwverenigingen die niets anders doen dan godje spelen en mensen
het leven zuur maken. De macht hebben zij in handen. Want als je niet voldoet
aan welke eis die ze gaan stellen, zetten ze je op straat. Datzelfde zien we ook
met de eigen huizen. Bij alle blokken beton wordt er controle gedaan door de
algemene organen (banken en belastingen), die zorgen dat je ondanks je er al
dik voor betaald hebt, je nog jaarlijks aanzienlijke sommen moet betalen om
van je bezit gebruik te mogen maken. Geen wonder dat de meeste mensen
zorgen dat de schulden hoog blijven en zo op het randje balanceren van een
wel of geen bezit.

Wat het ultieme zou zijn in dit geval is dat de huisvesting vrij is en elk huis
de verantwoordelijkheid is van elke bewoner. Naargelang hun gezin uitbreidt
en later weer inkrimpt gaat de huisvesting mee. De extravagante huizen waar
soms 2 mensen gebruik van maken, moeten verleden tijd worden en desnoods
in overgangsfases gezamenlijke ruimtes worden. Nu zien we gezinnen van 6-7
personen leven in een huisje van waar net 3 mensen kunnen slapen!
Wat het werkelijke probleem is achter huisvesting is simpel ego, bezit vergaren
en baas willen spelen over medemensen. Het is te veranderen mits men de
gedachtegang en de manier van leven anders gaat zien maar daar komen we
zeer zeker nog op terug.

3-16 INKOMEN

Inkomen is een dwingende noodzaak voor de mens. In een socialistische
maatschappij, moet het niet voorkomen in de vorm van loon uit enige bron
van liefdadigheid door iemand. In deze maatschappij zijn er geen loontrekkers,
maar slechts partners. Iemands inkomen is een privéaangelegenheid en
moet ofwel persoonlijk worden beheerd om aan zijn behoeften te voldoen of
een deel zijn van een productieproces, waarvan het een essentieel onderdeel
is. Het moet niet loon zijn in ruil voor productie.

Mijn visie en mijn gedachten

In de huidige wereld zijn inkomens zeer belangrijk. Niet alleen om te overleven
maar zeker in de westerse wereld om meer te bezitten en ego’s te strelen.
Inkomen is niet nodig als mensen tevreden zouden zijn met wat ze hebben. In
de maatschappij tot de dag van vandaag is iedereen bezig om zoveel mogelijk
inkomen te vergaren.

Dat moet wel volgens al deze mensen want zonder inkomen is er geen leven.
De maatschappij heeft zijn structuur zo ingericht dat hoe meer je verdient en
je weet het te beheren (lees vele zaken te omzeilen), dan kun je veel goederen
om je heen vergaren en beheren. Met een hoog inkomen kun je ook weer andere
mensen onder je zetten en zo klimmen, door nog meer geld te maken, op
deze maatschappelijke ladder. Het is zo dat men vanuit het systeem stelt dat
je moet presteren en klimmen om zo aanzien te krijgen in deze wereld. Geen
inkomen, geen geld en ben je volgens de huidige regels een slaaf voor de ander.
Toch is het een totaal scheefgetrokken wereld die absoluut niet zo is en absoluut
niet zo werkt. Men geeft zich automatisch over aan deze manier van leven.
Op scholen word je alsmaar ingestampt dat je moet presteren, dat je moet
leren en dat je wat moet worden. Hoe hoger hoe beter en zogenaamd meer
onafhankelijker. Totdat blijkt dat het totaal anders is. Hoe meer je bezit des
te meer heb je te beschermen maar je hebt ook steeds te betalen over je bezittingen.
Dat lazen we al bij het voorgaande hoofdstuk over huizen bezitten. De
vrijheid zit juist in het niets bezitten. Helaas tot vandaag denken mensen dat
ze inkomen moeten hebben. Maar als we nu eens het werken gratis deden en
dat huis, eten en de eerste levensbehoeften vrij waren? Maar ook daar zullen
we zeker nog verder op doorgaan. Inkomen is een manier die de staat bedacht
heeft om slaven te binden aan hen.

3-17 TRANSPORTMIDDELEN

Vervoer is ook een noodzaak voor zowel het individu als de familie. Het moet
niet het eigendom zijn van anderen. In een socialistische maatschappij, heeft
geen persoon of instantie het recht om een middel van vervoer te bezitten voor
het doel van verhuur, want dit betekent ook het beheersen van de behoeften
van anderen.

Mijn visie en mijn gedachten

Hetzelfde wat we eerder aanhaalden, kunnen we ook zetten hier bij vervoer.
Door alles zo te maken dat mensen soms uren in een trein, bus of wagen zitten
is omdat de gehele maatschappij totaal verkeerd is opgezet. Mensen behoren
te wonen waar ze werken of deel nemen aan het geheel. Het gaan van punt
A naar B moet bij wijze van spreken te voet kunnen gaan. Zijn er grotere
afstanden te overbruggen is het in dienst van de gemeenschap en zal het de
gemeenschap moeten zijn die moet zorgen dat er vervoer is.
Dan hebben we de huidige drang van de mens om de wereld rond te vliegen
om het elders beter te hebben of zogenaamd culturen en gebruiken te leren.
Allemaal mooi maar is dat in het belang van het geheel? Nee, het is simpel
ego strelen en om andere de ogen uit te steken met de reizen die ze jaarlijks
(soms maandelijks) maken. Een mens is geboren waar hij thuis hoort en dat
is echt niet de andere kant van de wereld. Dat wil niet zeggen dat er mensen
nodig zijn op andere plaatsen van de wereld en dat er mensen zijn die ergens
anders zich nuttig willen maken voor het geheel. Dat moet kunnen mits het
het geheel bijdraagt. Helaas zien we nu of het is ego, of we zien dat het is om
iets “beters” te vinden. Maar terugkomend op het vervoer, dat moet gratis zijn
zolang het in dienst is van het geheel.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.