Banner world

 

 

   HOME 
 



   Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact




   Side Index









Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"



Utopia - 36 - 



3-12 DE PERS

Een individu heeft het recht om zich te uiten, zelfs als hij of zij zich irrationeel
gedraagt om zijn of haar krankzinnigheid aan te tonen. Bedrijven hebben ook
het recht om hun bedrijfsidentiteit uit te drukken. De eersten vertegenwoordigen
alleen zichzelf en de laatste vertegenwoordigen hen, die hun bedrijfsidentiteit
met hen delen. Aangezien de samenleving bestaat uit particulieren en
rechtspersonen betekent de uitdrukking bijvoorbeeld door een individu van
zijn of haar krankzinnigheid niet dat de andere leden van de samenleving ook
krankzinnig zijn. Een dergelijke uitdrukking geeft alleen het karakter van het
individu weer. Evenzo, geeft een uitdrukking van een bedrijfsorgaan alleen
de interesse of het gezichtspunt weer van degenen die deel uitmaken van het
orgaan. Bijvoorbeeld, een tabaksfabriek geeft, ondanks het feit dat wat hij
produceert schadelijk is voor de gezondheid, uitdrukking aan de belangen van
degenen die deel uitmaken van het bedrijf. De pers is een uitdrukkingsmiddel
voor de samenleving, het is niet een middel van expressie voor privépersonen
of bedrijven. Daarom zou het, logisch en democratisch, niet tot een van hen
moeten behoren.

Een krant die eigendom is van enig individu is van hem of haar, en geeft
alleen zijn of haar standpunt weer. Elke bewering dat een krant de publieke
opinie vertegenwoordigt, is ongegrond, omdat het feitelijk het gezichtspunt
weergeeft van die particulier. Democratisch gezien, mag particulieren niet
worden toegestaan om enig openbaar middel van publicatie of informatie te
bezitten. Echter, ze hebben wel het recht om zich te uiten met alle middelen,
zelfs irrationele, om hun waanzin te bewijzen. Elke tijdschrift uitgegeven door
een professionele sector bijvoorbeeld, is slechts een middel van expressie van
die bepaalde sociale groep. Het presenteert hun eigen standpunten en niet die
van het grote publiek. Dit geldt voor alle andere bedrijven en particulieren
in de samenleving. De democratische pers is dat wat wordt uitgegeven door
een Volkscomité, bestaande uit alle groepen van de samenleving. Alleen in dit
geval en niet anders, zal de pers of enige andere informatie medium democratisch
zijn, en de standpunten uiten van de hele samenleving, en alle groepen
vertegenwoordigen. Als medische professionals een tijdschrift uitgeven, moet
het puur medisch zijn.

Evenzo geldt dit voor andere groepen. Particulieren hebben het recht om alleen
hun eigen mening uit te spreken, en niet dat van iemand anders. Wat bekend
staat als het probleem van de vrijheid van de pers in de wereld zal radicaal en
democratisch worden opgelost. Omdat het het bijproduct is van het probleem
van de democratie in het algemeen, kan het probleem van de vrijheid van
de pers niet onafhankelijk van dat van de democratie worden opgelost in de
samenleving als geheel. Daarom is de enige oplossing voor het hardnekkige
probleem van de democratie via de derde Universele Theorie. Volgens deze
theorie, is het democratische systeem een samenhangende structuur waarvan
de fundamenten stevig zijn gelegd op de Basis Volksconferenties en de Volkscomite’s,
die bijeen komen in een Algemeen Volkscongres. Dit is absoluut de
enige vorm van een echte democratische samenleving.

Kortom, het tijdperk van de massa’s, dat volgt op het tijdperk van de republieken,
prikkelt de gevoelens en verblindt de ogen. Maar zelfs hoewel de visie
van dit tijdperk werkelijke vrijheid van de massa’s en hun gelukkige bevrijding
van de banden van externe autoritaire structuren betekent, waarschuwt het
ook voor de gevaren van een periode van chaos en demagogie, en de dreiging
van een terugkeer naar het gezag van de het individu, de sekte en de partij, in
plaats van het gezag van het volk. Theoretisch gezien is dit echte democratie,
maar realistisch gezien, regeert altijd de sterkste, dat wil zeggen, de sterkere
partij in de samenleving is degene die regeert.

Mijn visie en mijn gedachten

Het hoofdstuk pers zou een boek apart kunnen zijn omdat de pers onder de
vleugels werkt van een verdorven maatschappij en zijn politiek en religie. Pers
is niets anders dan manoeuvreren tussen de fake wereld en de schijn wereld
en wat er naar buiten komt is alsmaar met toestemming van de betalers en
eigenaars van de kranten, TV en radio stations. Het heeft niets te maken met
objectief en eerlijke berichtgeving maar het geheel past aan in de indoctrinatie
van de vele burgers.

Pers is niets meer dan het medium wat de hersenen van de mensen moet spoelen
en zo indoctrineren dat het volk gaat geloven dat wat zwart is wit eruit ziet.
Het is de pers die de stemmingen neerzet en beschrijft wie de kwade en de
goede spelers zijn. Het is de pers die mensen letterlijk als slaaf laat denken
omdat ze oneerlijke informatie voorgeschoteld krijgen.

Ik denk dat Qadhafi hier de pers verwart met vrijheid van meningsuiting want
hij heeft het alsmaar over expressie van de persoon of bedrijf. Pers is simpel
een verlengde van het onderdrukkingsorgaan wat heet politiek / maatschappij.
Zo kan er geen krant of TV / Radio station zijn die betaald wordt door
adverteerders, bedrijven of staat. Onafhankelijke pers is alleen tot op heden
sporadisch te vinden op internet waar mensen hun meningen zetten en op
artikelen reacties geven van en over de juistheid daarvan. Pers is afhankelijk
en een onafhankelijke pers als orgaan, moet nog geboren worden.

Zo lezen we eigenlijk in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk dat verschillende
groepen via een volkscomité de maatschappij voor moet lichten. Nu, met onze
internet hebben we dat al en we kunnen door de vele onafhankelijke pagina’s
te bezoeken veel nieuws en informatie lezen wat men in de reguliere pers nog
afdoet als zijnde conspiracy, opruiend, onbetrouwbaar en zelfs gevaarlijk. Doch
door de vele informatie simpel op een rijtje te zetten, zien we een geheel ander
beeld dan dat de omgekochte pers ons geeft. Nogmaals, de reguliere pers is
een omgekocht en beperkt zooitje wat absoluut niet de waarheid naar buiten
mag brengen. Doen ze dat wel zullen ze adverteerders verliezen of zal men
ontslagen worden en door het slijk gehaald worden door collega’s die menen
dat ze de “god” trouw moeten blijven.

Dan in een keer worden de medische tijdschriften aangehaald. Hier is veel meer
aan de hand en er is geen doctor of specialist, laat staan een professor die de
kans krijgt een waar verhaal te zetten in een van deze tijdschriften. Medische
tijdschriften worden betaald door de farmaceutische wereld die triljoenen
maakt met het vergiftigen van de mensheid. Dus als je dan als medicus met
een revolutionair idee komt dan is het 100% zeker dat je je carrière wel kunt
vergeten.

Echte vrijheid in de wereld van de pers kunnen we nu langzaam maar zeker op
internet vinden. Een mogelijkheid die in de tijd van Qadhafi er nog niet was en
hij daarom er vanuit ging dat er eerst een democratie moet zijn om zo de pers
hun vrijheden te geven. Het voorbeeld dat het goed mis is bij de pers en dat ze
als kippen zonder koppen zaken klakkeloos aannemen van hogerhand is wel
gebeurd bij Qadhafi zelf, waar hij afgeschilderd werd als een dictator terwijl
hij geweldloos in 1969 de macht overnam en die macht daarna delegeerde aan
de hele bevolking! Dat is democratie en dat is duidelijk geen dictatuur zoals
deze man alsmaar afgeschilderd werd.

Zelf heb ik ook meegemaakt dat ik gevraagd werd door een Nederlands TV
station (Brandpunt) om een interview te geven en de opname ploeg zijn opnames
maakte en het op de bewuste dag mijn interview niet werd uitgezonden.
Bij een telefoontje wat ik pleegde naar de producer, werd me gezegd dat er van
hogerhand opgedragen werd mij uit de uitzending te knippen! Dit gebeurde ook
bij diverse radio interviews en waarbij zelfs 2 radio programma’s na het toch
uitzenden van mijn interview voorgoed uit de lucht werden genomen! Door
mijn Curatele wordt alsmaar elk interview geboycot of verboden en dan is er
maar weinig pers die de ballen heeft om dan toch het interview te plaatsen. Nu
is er internet en langzaam maar zeker komen deze radio en TV stations weer
naar me toe. De wereldwijde boycot schijnt dan niet geheel te functioneren
en de werkelijk vrije pers kan dus het woord verkondigen.

Zo zien we en is het vele malen bewezen dat de pers niets meer is dan een
verlengde van een ziek systeem. De reguliere pers zijn de marionetten van de
leiders van die tijd, ze springen wanneer het hen opgedragen wordt. Want doen
ze het niet vervalt de subsidie of de adverteerders en worden deze marionetten
vervangen door weer andere slaafse marionetten. Toch we hebben nu internet
en met een beetje zelf denken, filteren en beoordelen is het nu mogelijk om
een meer objectiever beeld te krijgen van zaken. De verandering komt en is
uit een andere hoek als heer Qadhafi ons vertelde in zijn boek.




NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.