Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 35 - 
3-10 WIE HOUDT TOEZICHT OP HOE DE MAATSCHAPPIJ ZICH GEDRAAGT?

De vraag rijst hier: Wie heeft het recht om de samenleving controleren, en
om haar te wijzen op afwijkingen die kunnen optreden met betrekking tot de
wetten van de maatschappij? Democratisch gezien, kan geen groep dit recht
opeisen namens de samenleving. Daarom houdt de samenleving alleen toezicht
op zichzelf. Het is dictatoriaal naar ieder individu of groep die het recht van het
toezicht op de wetten van de samenleving claimt, die democratisch gezien, de
verantwoordelijkheid is van de samenleving als geheel. Dit kan worden bereikt
door middel van het democratische instrument van de overheid die voortvloeit
uit de organisatie van de samenleving via Basis Volksconferenties, en door de
regering van deze mensen via Volkscomite’s en van het Algemene Volkscongres
- het nationale congres - waar secretariaten van de Volksconferenties en de
Volkscomite’s bijeen komen. In overeenstemming met deze theorie, wordt het
volk het instrument van de overheid en op hun beurt hun eigen toezichthouder.
De maatschappij stelt dus zelf controle boven haar wetten.

Mijn visie en mijn gedachten

Dit punt is de start van een nieuwe samenleving. Want de eerste vraag is meteen
de kern van al de problemen rond een democratie. Want wie gaat over wie
beslissen? In een democratie is er geen persoon, geen groep die zaken oplegt
of zaken doorvoert zonder toestemming van alle andere partijen en individuen.
Het kan inderdaad zijn door “zelftoezicht” maar ook zal de bevolking zo ver
moeten komen dat ze een gezamenlijk doel, en niet van een groepje of individu,
voor ogen hebben en dat is het beste voor het geheel.

Waar Qadhafi het over heeft is een vrij complex systeem van een, Basis Volksconferenties,
Volkscomite’s, Algemene Volkscongres, Nationale congres met
als tussenstap de secretariaten van de Volksconferenties en de Volkscomite’s.
Deze sleutel is door hem kennelijk gekozen omdat de mens zeker nog niet
ver genoeg is om vrij simpel op een lijn te staan in algemene zaken. Het zal
voorlopig nog moeilijk zijn om de mensen op een lijn te krijgen. Vandaar de
vele commissies en de vele tussenstappen om zo’n idee een weg langzaam
maar zeker in zijn geheel er door te krijgen. Wel is het zo dat het volk op die
manier meer inbreng heeft en zo ook zijn mening over zaken kan geven. Want
simpel gezien is het de regerende groep die toestemming moet krijgen van de
bevolking en de bevolking ook de regering zaken op kan dragen. Dat zal pas
slagen als men één is en het doel van één land, één kracht in wil zien.

3-11 HOE KAN DE SAMENLEVING ZIJN KOERS OMBUIGEN
WANNEER AFWIJKINGEN VAN HAAR WETTEN ZICH VOORDOEN?

Als het instrument van de overheid dictatoriaal is, zoals het geval is in de
huidige politieke systemen van de wereld, dan komt het maatschappelijk
bewustzijn van de afwijking ten opzichte van haar wetten uitsluitend door
geweld om zijn koers te wijzigen aan het licht, dat wil zeggen, revolutie tegen
het instrument van de overheid. Geweld en revolutie, hoewel ze de gevoelens
van de samenleving met betrekking tot verandering weergeven, zijn niet iets
waaraan de hele maatschappij deelneemt. Integendeel, geweld en revolutie
worden uitgevoerd door degenen die het vermogen en de moed hebben om het
initiatief te nemen en de wil van de samenleving verkondigen. Echter, deze
eenzijdige benadering is dictatoriaal, omdat het revolutionaire initiatief op
zich de mogelijkheid biedt voor een nieuw instrument van de overheid, dat de
mensen representeert van de revolutie. Dit betekent dat de bestuursstructuur
dictatoriaal blijft. Daarnaast, het geweld en het realiseren van verandering
door middel van geweld zijn beide ondemocratisch, zelfs hoewel ze plaats
vindt als een reactie tegen een ondemocratische situatie.

De maatschappij die ronddraait in dit concept is achterlijk. Wat is dan de oplossing?
De oplossing ligt erin dat de mensen zelf het instrument van de overheid
zijn waarvan het gezag is afgeleid van Basis Volksconferenties en het Algemene
Volkscongres; in het elimineren van de regering en de vervanging ervan door
de Volkscomite’s; en tenslotte, in het Algemeen Volkscongres dat een werkelijk
nationale conventie wordt waar Basis Volksconferenties en Volkscomite’s
bijeen komen. In een dergelijk systeem wordt, als er een afwijking plaatsvindt,
deze gecorrigeerd door een totale democratische herziening van, en niet door
het gebruik van geweld. Het proces is hier niet een vrijwillige optie voor
sociale verandering en de behandeling van sociale problemen. Het is eerder
een onvermijdelijk gevolg van de aard van dit democratisch systeem omdat,
in een dergelijk geval, er geen buitengeplaatste groep is die verantwoordelijk
kan worden gehouden voor een dergelijke afwijking of tegen wie het geweld
kan worden gericht.

Mijn visie en mijn gedachten

Hier moet ik even een glimlach laten zien omdat ik al jaren aan het verkondigen
ben dat geweld geen oplossing is voor welke weg dan ook. Ook Qadhafi had
dat kennelijk door al wordt er alsmaar beweerd dat hij door geweld aan de
macht is gekomen. Dus zelf hanteerde hij niet geheel zijn eigen visie maar hij
herstelde wel daarna veel van de democratie. Geweld is nooit een oplossing en
is absoluut geen weg om veranderingen blijvend door te voeren. Maar er zijn
grote problemen waar ook Qadhafi mee te maken kreeg en dat was de inbreng
van landen buiten zijn land. De inmenging van bijvoorbeeld Verenigde Naties
maar ook Amerika en andere westerse landen die zagen dat hij slaagde in zijn
weg naar een totaal ander land.

Het menselijk behandelen van de burgers en de manier zoals zijn land draaide
was een voorbeeld voor de wereld, dat ter ergernis van het buitenland die zag
dat geld en macht niet de drijfveren zijn van een economie en van een land
wat vrijheid kent.

De kracht was niet alleen de leider van het land maar zijn gehele set-up van
comités en hun conferenties en het inzien van een algemeen belang. De mensen
gingen geloven in de kracht van het woord en gingen handelen als wijzen die
elkaar respecteerden. Door dit gehele blok te vormen is het heel lang moeilijk
geweest om deze manier van een land besturen af te breken. Er was zeer
zwaar geweld voor nodig, wat gefinancierd werd vanuit Amerika, die dood
en verderf bracht in het land.

Als goed willende leider, zoals we het even noemen, heb je een groot probleem
en dat is dat je dan buiten alle bescherming valt van de wereldlanden. Zie bij
Chávez, Castro, Chinese landen en niet te vergeten Rusland van vandaag.
Landen die een andere koers varen dan dat de westerse wereldleiders het willen.
En dan praten we nog niet over de wereldleiders denkende aan die van
de grote landen maar de ware wereldleiders die het geld bepalen en beheren
en de heren in het Vaticaan.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.