Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 32 - 
3-7 HET REFERENDUM

Referenda zijn fraude gericht tegen democratie. Degenen die “ja” of “nee”
stemmen uiten in feite niet hun vrije wil, maar worden eerder het zwijgen
opgelegd door de moderne opvatting van democratie omdat ze niet toegestaan
wordt om meer dan “ja” of “nee” te zeggen. Een dergelijk systeem is
onderdrukkend en tiranniek. Degenen die “nee” stemmen moeten hun redenen
kunnen geven waarom ze niet “ja” zeggen en degenen die “ja” zeggen waarom
ze niet “nee” stemden. Beide moeten hun wensen aangeven en hun “ja” of
“nee” stem kunnen rechtvaardigen. Wat is dan het pad dat door de mensheid
moet worden ingeslagen om zich definitief te ontdoen van de elementen van
de dictatuur en tirannie? Het ingewikkelde probleem in het geval van de democratie
wordt weerspiegeld in de aard van het instrument van de overheid
die wordt getoond door de conflicten van de klassen, partijen en individuen.
De verkiezingen en volksraadplegingen werden uitgevonden om het falen van
deze mislukte experimenten, om dit probleem op te lossen, te verdoezelen.
De oplossing ligt in het vinden van een instrument van de overheid, anders dan
die onderhevig zijn aan conflicten en die slechts een factie van de maatschappij
vertegenwoordigen, dat wil zeggen, een instrument van de overheid, dat geen
partij klasse, sekte of een stam is, maar een instrument van de overheid die
het volk als geheel is. Met andere woorden, wij zoeken een instrument van
de overheid dat noch het volk vertegenwoordigt noch spreekt in hun naam. Er
kan geen vertegenwoordiging in plaats van het volk en representatie is fraude.
Indien een dergelijk instrument kan worden gevonden, dan is het probleem
opgelost en ware volks democratie wordt gerealiseerd. Aldus zou de mensheid
de tijdperken van tirannie en dictatuur hebben beëindigd, en vervangen door
het gezag van het volk.

Het Groene Boek geeft de ultieme oplossing voor het probleem van het instrument
van de overheid, en geeft voor de massa’s de weg aan waarop zij verder
kunnen gaan vanaf de tijd van de dictatuur naar dat van echte democratie.
Deze nieuwe theorie is gebaseerd op de autoriteit van het volk, zonder vertegenwoordiging
of deputatie. Het bereikt de directe democratie in een ordelijke
en doeltreffende vorm. Het is superieur aan de oudere pogingen van directe
democratie die onpraktisch waren omdat ze een organisatie van het volk op
basisniveau ontbeerden.

Mijn visie en mijn gedachten

Hier laat men al een tipje van de nieuwe weg even zien. Het is een weg die
veel zou kunnen veranderen. We zien hier dat niets meer boven het geheel

staat en dat is iets nieuws in het denken om een land te besturen. Uiteindelijk
zitten wij in een systeem dat geregeerd wordt door geld en die mensen die de
banken bezitten, gestuurd vanuit een of andere religie. Het geld maakt uit wat
we wel en niet mogen. Daaraan zit meteen de religie aangekoppeld want die
beschermen de groten der groten omdat ze het geld stoppen bij deze mensen.
Religie is niets meer dan een illusie voor de onderste lagen. Hoe hoger we
de piramide bekijken hoe ongeloviger de mensen aldaar worden. Geloven is
voor de simpele ziel.

Zoals gesteld wordt, niet alles is simpel met een ja of een nee te beantwoorden.
Er zijn vele zaken die vele wegen kunnen gaan en dan is het niet even daarin
een standpunt of een weg te kiezen. Daar komt nog bij dat als je ja kiest voor
een bepaalde weg, je niet zeker bent dat deze weg gevolgd wordt zoals jij bij
die ja gedacht had. Komen we op de uitspraak “vele wegen leiden naar Rome”.
Natuurlijk, eens kom je op dat punt maar had jij het zo ingevuld? Wat je ook
duidelijk kunt lezen is dat bij een referendum je altijd moet verdedigen. Ja is
niet goed, nee is niet goed en dat maakt alleen frictie en vele meningen onder
de vele mensen. Men vult veelal de vraag in op een eigen manier.
Het is dus duidelijk dat een referendum geen werkelijke oplossing is. Al zien
we dat in bijvoorbeeld Zwitserland zij op deze manier hun land besturen. In
ieder geval wordt daar een poging gewaagd om de burger wat meer zeggingsschap
te geven. Dat tegenover de vele andere landen op de wereld die alles
via de top (lees wandelgangen) opleggen. Inderdaad, niet dat de methode in
Zwitserland een ware democratie is maar doordat hun politici ook zitten op een
zakelijke basis is het blijkbaar een van de meest democratische manieren die
momenteel gehanteerd wordt. Toch is het zeer zeker niet de absolute manier
en Qadhafi zag dat ook.

Heel mooi om te zien is dat er een simpele weg nu al in het begin gelegd
wordt tussen het afschaffen van het oude systeem en het systeem van algehele
vrijheden! En we gaan nu op het deel komen waar uitgelegd gaat worden wie
de ware landelijke zaken bepalen. Verder draagt heer Qadhafi ook de eerste
oplossingen aan van het probleem democratie.


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.