Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 31 - 
3-6 DE KLASSE

Het politieke klassensysteem is hetzelfde als een partijen, tribaal, of sektarisch
systeem, aangezien een klasse de samenleving domineert op dezelfde manier
dat een partij, stam of sekte dat zou doen. Klassen zijn, net als partijen, sektes
of stammen, groepen mensen in de samenleving met dezelfde gemeenschap
pelijke belangen. Gemeenschappelijke belangen vloeien voort uit het bestaan
van een groep mensen die met elkaar verbonden zijn door een bloedverwantschap,
geloof, cultuur, plaats of levensstandaard. Klassen, partijen, sektes
en stammen ontstaan omdat bloedverwantschap, sociale rang, economisch
belang, levensstandaard, geloof, cultuur en plaats een gemeenschappelijke
visie creŽren om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Aldus ontstaan sociale structuren, in de vorm van klassen, partijen, stammen
of sekten. Deze ontwikkelen zich uiteindelijk tot politieke entiteiten gericht
op de realisatie van de doelen van die groep. In alle gevallen, is het volk
noch de klasse, de partij, de stam, of de sekte, want deze zijn niet meer dan
een segment van de bevolking en vormen een minderheid. Indien een klasse,
een partij, een stam, of een sekte een samenleving domineert, dan wordt het
dominante systeem een dictatuur. Echter, een coalitie gebaseerd op klasse of
stammen heeft de voorkeur boven een partijen coalitie, omdat de samenleving
oorspronkelijk bestond uit tribale gemeenschappen. Men vindt zelden een
groep van mensen die niet behoren tot een stam, en alle mensen behoren tot
een bepaalde klasse. Maar geen partij of partijen omarmt het hele volk en dus
vertegenwoordigt de partij of coalitie partij een minderheid in vergelijking met
de massaís buiten de partijen. Onder echte democratie, bestaat er geen enkele
rechtvaardiging voor de ene klasse om andere klassen aan haar belangen te
onderwerpen. Om dezelfde reden kan geen enkele partij, stam of sekte anderen
verpletteren voor hun eigen belangen.

Het toestaan van dergelijke acties verlaat de logica van de democratie en
rechtvaardigt het toevlucht nemen tot het gebruik van geweld. Een dergelijk
politiek van onderdrukking is dictatoriaal omdat ze niet in het belang is van
de hele maatschappij, die bestaat uit meer dan een klasse, stam of sekte, of de
leden van een partij. Er is geen rechtvaardiging voor dergelijke acties, hoewel
het dictatoriale argument is dat de samenleving in feite bestaat uit een groot
aantal segmenten, waarvan er een de liquidatie van anderen moet bewerkstelligen
om aan de macht te blijven. Deze oefening is dus niet in het belang van
de hele samenleving, maar eerder in het belang van een bepaalde klasse, stam,
sekte, partij, of degenen die beweren te spreken voor de samenleving. Een
dergelijke handeling is hoofdzakelijk gericht op de leden van de samenleving
die niet behoren tot de partij, klasse, stam of sekte die zich bezighoudt met de
liquidatie. Een samenleving verscheurd door partij vetes is vergelijkbaar met
een die wordt verscheurd door tribale of sektarische conflicten.
Een partij die is gevormd in de naam van een klasse wordt onvermijdelijk een
substituut voor die klasse en blijft in het proces van spontane transformatie
totdat het uiteindelijk vijandig staat tegenover de klasse die het vervangt. Elke
klasse die een samenleving erft, erft ook zijn eigenschappen. Als de werkende
klasse, bijvoorbeeld, alle andere klassen van een bepaalde maatschappij onderwerpt,
dan wordt het haar enige erfgenaam en vormt het haar materiŽle en
sociale basis. De erfgenaam verkrijgt de kenmerken van degenen die hij erft,
hoewel dit misschien niet gelijk evident is. Met het verstrijken van de tijd,
zullen de kenmerken van de andere geŽlimineerd klassen opkomen binnen de
gelederen van de arbeidersklasse zelf. De leden van de nieuwe maatschappij
zullen de attitudes en perspectieven overnemen in hun nieuw ontwikkelde
eigenschappen.

Aldus zal de arbeidersklasse een aparte maatschappij ontwikkelen met alle
tegenstellingen van de oude maatschappij. In de eerste fase worden de materiŽle
standaarden en het belang van de leden ongelijk. Daarna, ontstaan groepen
die automatisch klassen worden die hetzelfde zijn als de klassen die werden
geŽlimineerd. Zo begint de strijd voor de heerschappij van de maatschappij
opnieuw. Elke groep van mensen, elke factie, en elke nieuwe klasse zal ernaar
streven om het instrument van de overheid te worden. Hoewel sociaal van
nature, is de materiŽle basis van een samenleving veranderlijk. Het instrument
van de overheid van deze materiŽle basis kan enige tijd overeind blijven, maar
zal uiteindelijk overbodig worden als nieuw materiŽle en sociale normen
evolueren naar een nieuwe materiŽle basis.

Elke samenleving die een klasse conflict ondergaat kan op een gegeven moment
een een-klasse samenleving zijn, maar door evolutie, wordt het onvermijdelijk
een multi-klasse maatschappij. De klasse die onteigent en het bezit verwerft
van anderen om de macht te behouden voor zichzelf zal snel merken dat, door
middel van evolutie, het zelf aan verandering onderhevig is als ware het de
samenleving als geheel. Kortom, alle pogingen tot eenmaking van de materiŽle
basis van een samenleving om het probleem van de overheid op te lossen, of
om een einde te maken aan de strijd in het voordeel van een partij, klasse, sekte
of stam zijn mislukt. Alle inspanningen gericht op het sussen van de massaís
door middel van de verkiezing van vertegenwoordigers of door middel van
parlementen hebben ook gefaald. Om door te gaan met dergelijke praktijken
zou een verspilling van tijd zijn en een bespotting van het volk.

Mijn visie en mijn gedachten

Door dit stuk uit te pluizen en alles op een rijtje te zetten zie je dat het gehele
partijen systeem grandioos faalt en niets meer is als de burger verraden. Zaken
veranderen kan dus niet omdat, zelfs de partij die geheel een andere visie heeft,
deze heeft te voldoen wereldwijd aan een ďhogere machtĒ. Men is als politieke
partij, maar ook als politicus verplicht de bevolking zaken op te leggen en dat
wordt hier ook overduidelijk beschreven.

Je mag niet met eigen zaken en ideeŽn komen en door subtiele acties wordt
elke politicus gedwongen die ene weg in te gaan. Niet alleen die ene politicus
maar het gehele partijenstelsel heeft daaraan te voldoen. Vergeet niet dat elke
partij geld krijgt en dat is veelal niet van de mevrouw en heer kiezer maar van
hogere gasten in het systeem die via bedrijven soms kapitalen pompen om
een overwinning af te dwingen. In de wandelgangen zijn over en weer vele
afpersingen gaande. En men weet eigenlijk alles van elkaar. Speel je het spel
niet mee, zal je nooit de politieke top bereiken.

Het gehele ďklasse systeemĒ is hier duidelijk omschreven en opengelegd. Maar
wat doen we aan klasse als alles daar om draait? We zien dat de ene persoon
zich meer voelt dan een ander en dat een bankdirecteur meent ver boven een
straatverkoper te staan. Toch is het zo dat ze allebei hetzelfde doen en beide

dezelfde bijdrage hebben in het geheel. Als men werkelijk gaat zien dat klasse
niets meer is dan een onderdrukking dan zouden vele zaken veranderen. In
zoín geval kan dan een politicus beslissen wat hij wil maar het is aan het volk
of deze zo gaat handelen. Dat wordt in het huidige systeem veelal ingedekt
om er meteen wetten, straffen en represailles tegenover te zetten. Hier zie je
dan dat alle zogenaamde democratisch ingestelde zaken niets meer zijn dan
een dictatuur om bepaalde groepjes te versterken.
Wat een opmerkelijke uitspraak vond ik ook ďverscheurd door tribale of
sektarische conflictenĒ en zeker werd meerdere malen geloof en sekten aangehaald!
Dat is frappant want hiermee wordt duidelijk aangegeven in welke
hoek het goed mis is en ook de groepen aangehaald worden die bewust zaken
afbreken en zaken tegenwerken. Als we in het verleden al gelezen hebben
in mijn boeken, zie je dat sekten en geloof de hoeken van dit systeem zijn
die menen alles te moeten bepalen. Sekten denk ik dan aan de vrijmetselarij
maar ook aan de sciencetology kerk. Clubjes in de huidige maatschappij die
politiek heel veel te zeggen hebben. Dan praten we nog niet over het Vaticaan
wat een overkoepelend orgaan is van dit geheel die werkelijk wereldwijd de
politiek bepalen.

Het is mooi te lezen hoe deze man werkelijk het gehele systeem in bekorte
bewoordingen bloot legt en laat zien wat er mis is in onze samenleving.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.