Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 30 - 


3-5 DE PARTIJ

De partij is een hedendaagse vorm van dictatuur. Het is het moderne instrument
van de dictatoriale regering. De partij is de regering van een deel over het
geheel. Omdat een partij geen individu is, creŽert het een oppervlakkige democratie
door de oprichting van vergaderingen, commissies, en propaganda via
haar leden. De partij is niet een democratisch instrument, omdat het uitsluitend
bestaat uit mensen die gemeenschappelijke belangen, een gemeenschappelijk
inzicht, een zelfde cultuur hebben; of degenen die behoren tot dezelfde regio
of hetzelfde geloof. Ze vormen een partij om hun doel te bereiken, leggen
hun wil op, of breiden hun overtuigingen, waarden en belangen uit naar de
samenleving als geheel.

Een partij heeft tot doel om macht te veroveren onder het mom van de uitvoering
van haar programma. Democratisch gezien, zou geen partij een heel
volk mogen beheersen, welk bestaat uit een diversiteit van belangen, ideeŽn,
temperamenten, regioís en overtuigingen. De partij is een dictatoriaal instrument
van de overheid dat diegene met gemeenschappelijke visies of belangen
in staat stelt om het volk als geheel te regeren. Binnen de gemeenschap vertegenwoordigt
de partij een minderheid. Het doel van de vorming van een partij
is het creŽren van een instrument om de mensen te regeren, dat wil zeggen
heersen over niet-leden van de partij. De partij is fundamenteel gebaseerd op
een willekeurig autoritair concept - de overheersing van de leden van de partij
over de rest van het volk. De partij veronderstelt dat het verkrijgen van de
macht de manier is om haar doel te bereiken, en gaat ervan uit dat dat ook de
doelstellingen zijn van het volk. Dit is de theorie die de partijdictatuur rechtvaardigt,
en is de basis van elke dictatuur. Het maakt niet uit hoeveel partijen
er bestaan, de theorie blijft geldig.

Het bestaan van vele partijen versterkt de strijd om de macht, en dit resulteert
in de verwaarlozing van de doelstellingen van het volk en van alle sociaal gunstige
plannen. Dergelijke acties worden gepresenteerd als een rechtvaardiging
om de positie van de regerende partij te ondermijnen, zodat een oppositiepartij
haar kan vervangen. De partijen nemen zeer zelden hun toevlucht tot wapens
in hun strijd, maar beperken zich tot het aan de kaak stellen en denigreren
van elkaars activiteiten. Dit is een strijd die onvermijdelijk wordt gevoerd ten
koste van de hogere, vitale belangen van de samenleving. Sommige, zo niet
alle, van die hogere belangen vallen ten prooi aan de strijd om de macht, want
de vernietiging van die belangen ondersteunt de oppositie in hun argumenten
tegen de regerende partij of partijen.

Om te regeren moet de oppositiepartij het bestaande instrument van de
overheid verslaan. Om dit te doen, moet de oppositie de successen van de
regering minimaliseren en twijfel zaaien over haar plannen, ook al zijn die
plannen gunstig voor de samenleving. Bijgevolg, worden de belangen en de
programmaís van de samenleving het slachtoffer van de strijd om de macht
van de partijen. Een dergelijke strijd is dus, politiek, sociaal en economisch
destructief voor de samenleving, ondanks het feit dat het politieke activiteit
creŽert. Aldus resulteert de strijd in de overwinning van een ander instrument
van de overheid, de val van de ene partij, en de opkomst van een ander. Het
is in feite een nederlaag voor de mensen, dat wil zeggen, een nederlaag voor
de democratie. Bovendien kunnen partijen worden omgekocht en corrupt zijn
van binnen of van buiten uit.

Oorspronkelijk is de partij ogenschijnlijk opgericht om het volk te vertegenwoordigen.
Vervolgens vertegenwoordigt de partijleiding de leden, en de partijleider
vertegenwoordigt de partij elite. Het wordt duidelijk dat dit partijdige
spel een bedrieglijke farce is op basis van een valse vorm van democratie. Het
heeft een egoÔstisch autoritair karakter op basis van manoeuvres, intriges en
politieke spelletjes. Dit bevestigt het feit dat het partijsysteem een moderne
vorm van dictatuur is. Het partijsysteem is een regelrechte, niet overtuigende
dictatuur, een die de wereld nog niet achter zich heeft gelaten. Het is in feite
de dictatuur van de moderne tijd. Het parlement van de winnende partij is
inderdaad een parlement van de partij, want de uitvoerende macht gevormd
door dit parlement is de macht van de partij over het volk. De partijmacht,
die zogenaamd goed is voor het welzijn van het hele volk, is eigenlijk de
aartsvijand van een fractie van de mensen, namelijk de oppositie partij of
partijen en hun aanhangers. De oppositie is dus niet een controle van het volk
op de regerende partij, maar is eerder zelf opportunistisch er naar op zoek de
regerende partij te vervangen.

Volgens de moderne democratie, is het parlement de legitieme controle op de
regerende partij, waarvan de meeste leden van de regerende partij zijn. Dat
wil zeggen, de controle is in handen van de regerende partij, en de macht is in

handen van de controlerende partij. Dus het bedrog, de valsheid en de nietigheid
van de dominante politieke theorieŽn in de wereld van vandaag worden
duidelijk. Uit deze ontstaat de hedendaagse conventionele democratie. ďDe
partij vertegenwoordigt een deel van de mensen, maar de soevereiniteit van het
volk is ondeelbaar.Ē ďDe partij bestuurt naar verluidt ten behoeve van de mensen,
maar in werkelijkheid is het ware principe van de democratie gebaseerd
op het idee dat er geen vertegenwoordiging kan zijn namens het volk.Ē Het
partijsysteem is het moderne equivalent van het tribale of sektarische systeem.
Een maatschappij beheerst door een partij is vergelijkbaar met een die wordt
beheerst door een stam of een sekte. De partij is, zoals aangetoond, de perceptie
van een bepaalde groep mensen, van de belangen van een groep in de samenleving,
of een geloof, of een regio. Een dergelijke partij is een minderheid in
vergelijking met het hele volk, net als de stam en de sekte zijn. De minderheid
heeft beperkte, gemeenschappelijke sektarische belangen en overtuigingen,
van waaruit een gemeenschappelijke visie wordt gevormd. Alleen het bloedverwantschap
onderscheidt een stam van een partij, en, inderdaad, een stam
kan ook de basis zijn voor de oprichting van een partij. Er is geen verschil
tussen partijenstrijd en tribale of sektarische strijd om de macht. Net zoals een
tribale en sektarische regering politiek onaanvaardbaar en ongepast is, geldt
dit ook voor een systeem van patijen. Beiden volgen dezelfde weg en leiden
tot dezelfde eind. De negatieve en destructieve effecten van de stammen of
sektarische strijd op de samenleving is identiek aan de negatieve en destructieve
effecten van de partijen strijd.

Mijn visie en mijn gedachten

In een soms beetje verwarrende bewoording maar in een zeer samengepakt
stukje wordt hier duidelijk omschreven dat het huidige systeem een Matrix is
en dat het gehele partijensysteem absoluut geen democratie vertegenwoordigt.
Het is een vies spel waar dan weer de grootste zogenaamde vijanden weer bij
elkaar zitten en dan weer als kemphanen weer tegenover elkaar staan. Dit zien
we keer op keer en de kracht die daar achter zit is dat men zo elkaar af kan

persen en elkaar aan het lijntje houden. ďDoe jij niet wat ik wil, ik vertrek en
jij bent ook niet meer aan de machtĒ. Keer op keer zien we dat en kennelijk
blijft de burger zo dom dat men gelooft dat het is voor hun bestwil.
Heel mooi hoe men hier het partijenstelsel omschrijft en precies zegt wat er
gaande is. De uitspraak van dat er een regerende partij is zonder macht en
een controle partij die de macht in handen heeft. Dat zegt alles en is wat we
dagelijks zien. Men doet er alles aan dat de ďtegenpartijĒ zo min mogelijk
punten kan scoren. Zo doen ze dagelijks mee aan de afbraak van een land.
Want al is het idee nog zo goed en zou het perfect passen in een geheel, men
zal het tegenwerken puur omdat het uit de andere hoek komt!
Men denkt echt niet aan wat het beste is voor de samenleving want dan zouden
er nu nog niet meer rottende industrieŽn zijn en een verziekte gezondheidszorg
rond de wereld. We weten allemaal wat het beste zou zijn voor ons allemaal
maar daar wil men niets van horen en zeker niet zien slagen. Stel dat je tegenpartij
daardoor stemmen gaat winnen! Dat zou een ramp zijn en een afgang
voor de zittende partij.

Het gehele partijensysteem is niets meer dan verdeeldheid kweken en mensen
het zo complex mogelijk maken dat men niet meer ziet wat er werkelijk in de
kern gebeurt. Buiten dat is het tegenhouden van elkanders successen en daar
wordt in het huidige politieke systeem meer dan 85% van hun energie aan
besteed. Men vergeet te regeren, men vergeet het algemeen belang te volgen.
Alles in de partijenwereld is gebaseerd op ego, macht en veel geld.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.