Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 3 - 


1-3.1 Ecologie

Ecologische utopische samenleving beschrijft nieuwe manieren hoe de samenleving
meer betrokken zou zijn tot de natuur. Ze reageren op een waargenomen
groeiende kloof tussen de moderne westerse manier van leven die,
naar verluidt, de natuur vernietigt en een meer traditionele manier van leven
vóór de industrialisatie, die door de ecologen wordt beschouwd om meer in
harmonie met de natuur te zijn. Volgens de Nederlandse filosoof Marius de
Geus, zouden ecologische utopieën inspiratiebronnen kunnen zijn voor groene
politieke bewegingen.

1-3.2 Economie

Met name in het begin van de 19e eeuw zijn een aantal utopische ideeën ontstaan,
vaak als gevolg van hun overtuiging dat maatschappelijke ontwrichting
wordt gecreëerd en veroorzaakt door de ontwikkeling van de commercie
en het kapitalisme. Deze worden vaak in een grotere “utopisch socialist”
beweging gegroepeerd, als gevolg van hun gemeenschappelijke kenmerken:
een egalitaire verdeling van goederen, vaak met de totale afschaffing van het
geld, en de burgers alleen maar werk verrichten waarvan zij genieten en dat
voor het algemeen belang, waardoor ze voldoende tijd hebben voor kunst en
wetenschap. Een klassiek voorbeeld van een dergelijke utopie was Edward
Bellamy met ‘Looking Backward’. Een andere socialistische utopie is William
Morris met ‘News from Nowhere’, geschreven deels in reactie op de topdown
(bureaucratische) aard van Bellamy’s utopie, die Morris bekritiseerde.

Echter, terwijl de socialistische beweging zich ontwikkelde, verwijderde die
zich van utopisme; Marx in het bijzonder, werd een harde criticus van eerdere
socialisme wat hij beschreef als een utopie. (Zie voor meer informatie het
artikel in de ‘History of Socialism’) In een utopische samenleving concurreert
de economie met de lopende thema, dat is perfect; er is geen inflatie, en een
perfecte sociale en financiële gelijkheid. Echter, in 1905 publiceerde HG Wells
‘A Modern Utopia’, dat op grote schaal werd gelezen en bewonderd en veel
discussie uitlokte. Kijk ook eens naar Eric Frank Russell met het boek ‘The
Great Explosion’ (1963), waarvan de laatste paragraaf een economische en
sociale utopie beschrijft. Dit is de eerste vermelding van het idee van Local
Exchange Trading Systems (LETS).

1-3.3 Politiek en geschiedenis

Een globale utopie van de wereldvrede wordt vaak gezien als één van de
mogelijke eindresultaten van de wereldgeschiedenis. Binnen de plaatselijke
politieke structuren of sferen presenteert het “polyculturalism”, gebaseerd op
het aanpassingsmodel van de mogelijke interacties met verschillende culturen
en identiteiten in overeenstemming met de principes van de participatieve
samenleving.

De Sovjet-schrijver Ivan Efremov publiceerde, tijdens de “Thaw” periode, de
science-fiction utopie ‘Andromeda’ (1957) waarin een verenigde mensheid
communiceert met een galaxy-brede Great Circle en ontwikkelt haar technologie
en de cultuur binnen een sociaal kader en wordt gekenmerkt door sterke
concurrentie tussen alternatieve filosofieën.

De Engelse politiek filosoof James Harrington, auteur van het utopische werk
‘The Commonwealth of Oceana’, inspireerde de Engelse landspartij republicanisme
en had invloed in het ontwerpen van drie Amerikaanse kolonies. Zijn
theorieën hebben uiteindelijk aan de idealistische principes van de Amerikaanse
Stichters bijgedragen. De kolonies van Carolina (opgericht in 1670), Pennsylvania
(opgericht in 1681), en Georgië (opgericht in 1733) waren de enige drie
Engelse kolonies in Amerika die gepland waren als utopische samenlevingen
met een geïntegreerde fysiek, economisch en sociaal ontwerp. Oorspronkelijk
was het plan voor Georgië een concept van “agrarische gelijkheid”, waarin het
land even werd toegewezen en bijkomende grondverwerving door aankoop
of vererving werd verboden; het plan was een vroege stap in de richting van
de kleine landeigenaar republiek die later door Thomas Jefferson is voorzien.

De communes van de jaren 1960 in de Verenigde Staten waren vaak een poging
voor sterke verbeteringen van de manier waarop mensen samenleven in
gemeenschappen. De bewegingen terug naar het land en hippies inspireerden
velen om te proberen in vrede en harmonie te wonen op boerderijen, afgelegen
gebieden, en zo nieuwe vormen van “governance “ opzetten.
Opzettelijke gemeenschappen werden georganiseerd en gebouwd over de hele
wereld met de hoop een perfecte manier van samenleven te maken. Echter,
veel van deze nieuwe kleine gemeenschappen zijn mislukt, maar sommige
groeien zoals de Twelve Tribes Communities, dat begon in de Verenigde Staten
en uitgegroeid tot vele stammen over de wereld.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.