Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 29 - 3-4 PARLEMENTEN

Parlementen zijn de ruggengraat van de conventionele democratie in de
wereld van vandaag. Het parlement is een misrepresentatie van het volk, en
parlementaire systemen zijn een valse oplossing voor het probleem van de
democratie. Parlementen zijn oorspronkelijk opgericht om de mensen te vertegenwoordigen,
maar dit is op zich ondemocratisch omdat democratie betekent:
de autoriteit van de mensen en niet een autoriteit namens de mensen. Louter
het bestaan van een parlement betekent de afwezigheid van het volk. Echte
democratie bestaat alleen door de directe participatie van het volk, en niet
door de activiteit van hun vertegenwoordigers. Parlementen zijn een juridische
barrière tussen de mensen en de uitoefening van gezag, de massa’s uitsluitend
van betekenisvolle politiek en het monopoliseren van de soevereiniteit in
hun plaats. De mensen rest nog slechts een façade van democratie, tot uiting
komend in lange wachtrijen voor de stembureaus.

Om het karakter van parlementen bloot te leggen, moet men hun oorsprong
onderzoeken. Ze worden ofwel gekozen via kiesdistricten, een partij of een
coalitie van partijen, of worden benoemd. Maar al deze procedures zijn ondemocratisch,
want het verdelen van de bevolking in kiesdistricten betekent dat
een lid van het parlement duizenden mensen vertegenwoordigt, of zelfs honderdduizenden
of miljoenen, afhankelijk van de grootte van de bevolking. Het
betekent ook dat een lid weinig organisatorische banden houdt met de kiezers,
omdat hij, net als andere leden, wordt beschouwd als een vertegenwoordiger
van het hele volk. Dit is wat de heersende traditionele democratie vereist. De
massa’s zijn volledig geïsoleerd van de vertegenwoordiger en hij, op zijn beurt,
is volledig verwijderd van de massa’s. Onmiddellijk na het winnen van de
stemmen van de kiezers neemt de vertegenwoordiger de volkssoevereiniteit

over en handelt in hun naam. De heersende traditionele democratie begiftigt
het lid van het parlement met heiligheid en onschendbaarheid die aan de
rest van de mensen wordt onthouden. Parlementen zijn aldus een middel tot
plundering en het confisceren van het gezag van de mensen geworden. Het is
dus het recht van het volk geworden om door middel van revolutie dergelijke
instrumenten te vernietigen - de zogenaamde parlementaire vergaderingen
die democratie en soevereiniteit te grabbel gooien, en die de wil van het volk
smoren. De massa’s hebben het recht om het nieuwe principe te verkondigen:
geen vertegenwoordiging in plaats van de mensen.

Als het Parlement is gevormd uit een partij als een gevolg van het winnen van
een verkiezing, wordt het een parlement van de winnende partij en niet van
het volk. Het vertegenwoordigt de partij en niet het volk, en de uitvoerende
macht van het parlement wordt dat van de zegevierende partij en niet van
de mensen. Hetzelfde geldt voor het parlement van de evenredige vertegenwoordiging,
waarin elke partij een aantal zetels heeft in verhouding tot hun
succes tijdens de stemming. De leden van het parlement vertegenwoordigen
hun respectievelijke partijen en niet het volk, en de macht van zo’n coalitie
is de macht van de gecombineerde partijen en niet dat van de mensen. Onder
dergelijke systemen, is het volk dat stemde het slachtoffer van uitbuiting door
concurrerende facties die de mensen bedriegen in een politiek circus dat van
buiten lawaaierig en hectisch is, maar van binnen machteloos en irrelevant.
Als alternatief worden de mensen verleid tot het staan in lange, apathische,
stille rijen om hun stem uit te brengen op een zelfde manier als ze oud papier
gooien in de vuilnisbak. Dat is de traditionele democratie die heerst in de hele
wereld, of het nu wordt vertegenwoordigd door een een-partij, twee partijen,
meerdere partijen of geen-partij-systeem. Het is dus duidelijk dat vertegenwoordiging
oplichterij is.

Aangezien het systeem van de verkozen parlementen is gebaseerd op propaganda
om stemmen te winnen, is het een demagogisch systeem in de echte zin
van het woord. Stemmen kunnen worden gekocht en vervalst. Arme mensen
zijn niet in staat om te concurreren in de verkiezingscampagnes, en het resultaat
is dat alleen de rijken worden verkozen.

Filosofen, denkers en schrijvers bepleitten de theorie van de vertegenwoordigende
parlementen in een tijd dat mensen door koningen, sultans en veroveraars
onbewust werden gedreven als schapen. Het uiteindelijke streven van
de mensen in die tijd was om iemand te hebben om hen te vertegenwoordigen
tegenover deze heersers. Toen zelfs dit streven werd afgewezen, voerden
mensen een bittere en langdurige strijd om dit doel te bereiken.
Na de succesvolle vestiging van het tijdperk van de republieken en het begin
van het tijdperk van de massa’s, is het ondenkbaar dat democratie zou betekenen
het kiezen van slechts enkele vertegenwoordigers die optreden namens
de massa’s. Dat is een verouderde structuur. De autoriteit moet in de handen
zijn van alle mensen.

De meest tirannieke dictaturen die de wereld heeft gekend, hebben bestaan
onder het regiem van parlementen.

Mijn visie en mijn gedachten

In dit gedeelte werd perfect beschreven dat de huidige verkiezingen een complete
farce is en ook nog sterk onderhevig is aan fraude. Iets wat we duidelijk
zien in de Europese systemen. Het is duidelijk dat niet die partij wint waar
je voor gekozen hebt maar dat er via vele splinterpartijen er toch een coalitie
gevormd kan worden. Dat bewijs direct dat er zeker onderling al afspraken
zijn gemaakt en de kiezer in een open slachtveld komt te staan zonder enige
steun van boven.

Een frappante uitspraak is het deel over dat die persoon die de meeste centen
steekt in de verkiezingscampagne de strijd ook zal winnen. Ook dat zien we
alsmaar waar de partij / persoon met het meeste geld verzekerd is van een
plaats in de top. Amerika is wel het grootste voorbeeld in deze stelling maar

ook Nederland en lokaal op onze Caribische eilanden, is dat overduidelijk.
Op onze eilanden is duidelijk dat de maffia bepaalt, via sponsoring, wie ze
aan de macht willen hebben. Dan is elke vorm van democratie niets anders
dan een fata morgana.

Wat zeer bedenkelijk is dit woord wat er gebruikt werd “volkssoevereiniteit”
want men haalde aan een parlement die per direct overneemt. Nu kan ik me
geen volkssoevereiniteit voorstellen daar die niet kan bestaan. Wel kan ik me
voorstellen dat elk persoon op zich soeverein is en die door de politiek blijkbaar
gezien wordt als een blok om zo toch macht te hebben over het geheel.
Een parlement is niets anders dan het verstevigen van je positie in de top. Dat
wordt ook duidelijk beschreven in dit deel van het boekje. We zien het dagelijks
waar een parlement mee praat met de politieke top want o wat is die stoel toch
heerlijk. Wat heel goed te zien is, is dat zo’n parlement de show speelt en men
de kiezer doet geloven dat het voor het volk opkomt. Ze moeten je het idee
geven dat ze werkelijk zaken willen doorbreken. Maar dan, uit het niets, zien
we dat het in een keer niet mogelijk is of dat er zogenaamde conflicten zijn.
Dan vraag ik me altijd af waarom er nooit conflicten zijn als het om belasting
issues gaat en om eigen belangen. Keer op keer ziet men dat een parlement een
versteviging is van de op dat moment heersende groep en niet om het woord
van het volk te vertegenwoordigen, laat staan verdedigen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.