Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 28 - 
3-2 Het Groene Boekje, Muammar al- Qadhafi

Engelse originele tekst; http://greencharter.com/files/gb1.htm
Vertaling van Engelse naar Nederlandse tekst via Zaplog.nl

Inhoud
De oplossing van het vraagstuk van de democratie:
HET GROENE BOEK DEEL 1
De Autoriteit van het Volk

3-3 Het instrument van de overheid
3-4 Parlementen
3-5 De Partij
3-6 De Klasse
3-7 Het Referendum
3-8 Volksconferenties en Volkscomités
3-9 De wet van de samenleving
3-10 Wie houdt toezicht op hoe de maatschappij zich gedraagt?
3-11 Hoe kan een samenleving zijn koers ombuigen wanneer afwijkingen van
haar wetten voordoen?
3-12 De Pers
HET GROENE BOEK DEEL 2
De oplossing van het economisch probleem: Socialisme
3-13 De economische basis van de derde universele theorie
3-14 Behoeften
3-15 Huisvesting
3-16 Inkomen
3-17 Vervoermiddelen
3-18 Land
3-19 Huishoudelijk personeel
HET GROENE BOEK DEEL 3
De sociale basis van de derde universele theorie
3-20 De sociale basis van de derde universele theorie
3-21 De familie
3-22 De stam
3-23 De verdiensten van de stam
3-24 De natie
3-25 Vrouw
3-26 Minderheden

3-27 Zwarte mensen zullen de wereld overheersen
3-28 Het Onderwijs
3-29 Muziek en Kunst
3-30 Sport, Ruiterij en het Podium
HET GROENE BOEK DEEL 1
De Autoriteit van het Volk

3-3 HET INSTRUMENT VAN DE OVERHEID

Het instrument van de overheid is het belangrijkste politieke probleem waarmee
de gemeenschappen van mensen worden geconfronteerd. (Het probleem van
het instrument van de overheid brengt vragen van de volgende soort met zich
mee. Welke vorm moet de uitoefening van het gezag aannemen? Hoe moeten
samenlevingen zich politiek organiseren in de moderne wereld?)
Zelfs conflicten binnen het gezin zijn vaak het gevolg van het niet oplossen
van dit probleem van de autoriteit. Dat is duidelijk belangrijker geworden met
de opkomst van moderne samenlevingen.

De mensen van vandaag de dag worden geconfronteerd met dit probleem op
een nieuwe en hardnekkige manier. Gemeenschappen worden blootgesteld
aan onzekerheid en lijden onder de ernstige gevolgen van foute oplossingen.
Tot nu toe is niemand erin geslaagd deze vragen afdoende en democratisch te
beantwoorden. Het Groene Boek geeft de ultieme oplossing voor het probleem
van het juiste instrument van de overheid.

Alle politieke systemen in de wereld van vandaag zijn een product van de
strijd om de macht tussen alternatieve instrumenten van de overheid. Deze
strijd kan vreedzaam of gewapend zijn, zoals deze is tussen klassen, sekten,
stammen, partijen of individuen. Het resultaat is altijd de overwinning van

een bepaalde bestuursstructuur - zij het van een individu, groep, partij of
klasse - en de nederlaag van het volk; de nederlaag van de echte democratie.
Een politieke strijd, die resulteert in de overwinning van een kandidaat met
bijvoorbeeld 51 procent van de stemmen, leidt tot een dictatoriaal bestuur in
de gedaante van een valse democratie, omdat 49 procent van het electoraat
wordt geregeerd door een instrument van de overheid waarop ze niet hebben
gestemd, maar die is opgelegd. Dat is dictatuur. Daarnaast kan dit politieke
conflict een bestuursorgaan produceren dat zelfs een minderheid vertegenwoordigt.
Want wanneer de stemmen worden verdeeld over verscheidene
kandidaten, en hoewel de een meer stemmen heeft dan enig ander, dan kan
de som van de stemmen ontvangen door degenen met minder stemmen toch
een overweldigende meerderheid vormen. Echter, de kandidaat met minder
stemmen wint en zijn succes wordt beschouwd als legitiem en democratisch!
In feite is de dictatuur gevestigd onder het mom van valse democratie. Dat
is de realiteit van de politieke systemen in de wereld van vandaag. Het zijn
dictatoriale systemen en het is duidelijk dat ze echte democratie falsificeren.

Mijn visie en mijn gedachten

Deze zeer summiere uitleg, maar wat wel een zeer duidelijke omschrijving
is, maakt het voor iedereen toch duidelijk dat we zeker niet in een democratie
leven. Het huidige systeem is zo, dat partijen zich kunnen bundelen en dan de
gekozen partij door de meerderheid buitenspel wordt gezet. Ook dan nog is
er altijd een groep, die overigens vele stemmen kan hebben, die aan de zijlijn
staat en zogenaamd de oppositie moet spelen. Zij kunnen dan merendeels
geen voet aan de grond krijgen bij welk belangrijk besluit dan ook, maar
wat ze dan wel doen is zoveel mogelijk zaken boycotten. Ook hier kunnen
we dus duidelijk spreken over een dictatuur. Want hoe dan ook, een (grote)
groep mensen hebben geen zeggenschap in het geheel. Een ware democratie
is heel wat anders en is een systeem waar elk mens van vlees en bloed zijn /
haar zegje kan doen en mee kan werken aan het algemeen geheel. Lees even
nogmaals hoofdstuk 2-6 Democratie

Bedenk even heel nuchter en je leest dan ook overal dat Adolf Hitler gekozen
is en een absolute meerderheid had. Toch kunnen we zijn manier van besturen
op de langere duur ook niet zetten onder democratie. We zien het in vele
landen dat een absolute meerderheid van een partij of een paar gebundelde
groeperingen niet wil zeggen dat het dan een democratische beslissing is die
er genomen wordt. Een zeer recent voorbeeld zagen we op het eiland Bonaire
waar een nieuw eilandsbestuur gekozen werd. Er waren 3 partijen waarvan
de eerste 2 partijen (PDB - UPB) al voor over 45 jaren aartsrivalen waren en
een nieuwe partij (MPB) die gefinancierd en gedirigeerd wordt door de maffia.
Wat gebeurde er, de 2 aartsrivalen hebben maar een bestuur beklonken
om zo de maffia tijdelijk buitenspel te houden. Maar je kunt je voorstellen
dat alle stemmers op deze 2 partijen nu des duivels zijn. Omdat nu beiden
als aartsrivalen samen aan één tafel zitten, niet het mandaad hebben van hun
eigen kiezers. Hier praten we dus zeer zeker niet over democratie maar over
dictatuur om een andere partij buiten te sluiten.

Verkiezingen zijn duidelijk een farce en heeft absoluut niets te maken met
democratie. Wat bijvoorbeeld in het totale koninkrijk gaande is, is dat staatshoofden
niet gekozen kan worden. Wat al meteen aangeeft dat er geen democratie
bestaat. Alle koninklijke huizen zijn een voortvloeisel en vervolg van
de slaventijd en dictatoriaal gedrag van dictators vele eeuwen aan elkaar. Zie
hun belachelijke uitgaven die als belastingbetaler (lees slaaf) jaarlijks bijeen
gesprokkeld moet worden. Daarnaast zie je in de meeste landen parlementen
zitten die zogenaamd onze woorden en onze belangen moeten vertegenwoordigen.
Dat kan simpelweg niet en is ook niet in de praktijk werkelijk gaande!
Zij hebben allemaal gezworen in dienst te zijn van de kroon en daar naar te
handelen! De kroon is een machtshebber menend dat deze de absolute top is.
Zo is de basis al ondemocratisch en dictatoriaal.

Dat zien we ook bij de vele politici. Niet één kan iets doen voor het volk! Dan
zouden ze hun eed per direct verbreken en meteen op straat komen te staan.
Democratie is er zelfs nog niet 100% in wat Qadhafi ons nu gaat leren. Maar
het is in ieder geval 75%, wat veel beter is dan de 1% die er nu bestaat.

We gaan later na dit groene boekje ook de weg laten zien wat de 100% democratie
is en wat de absolute weg is. Maar deze is voor de huidige mens in het
huidige systeem nog een lange weg die gegaan moet worden.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.