Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 27 - 
Hoofdstuk 3

Een mogelijkheid, een weg of een tussenstap

Nu wil ik hier een zeer opmerkelijke tekst plaatsen van een boekje wat heet
“Het Groene Boekje Muammar al- Qadhafi “. Nee, sla deze tekst niet over want
deze beschrijving van Qadhafi is een zeer belangrijke stap tussen de huidige
wereld en die van een ware energieniale Utopia. Tussen elk hoofdstuk zet ik
“Mijn visie en mijn gedachten” en na dit hoofdstuk gaan we naar het absolute
systeem wat zo simpel is dat men het vergeten is.
Notitie:
De naam Kadhafi, Kaddafi, Khaddafi, Khadaffi, Gaddafi, Gadaffi, Gathafi,
Qadhafi wordt zoals je ziet in vele manieren geschreven, ik wil het houden
op Qadhafi.

3-1 Waarom dit boekje

Het zal moeilijk zijn om de ware vrijheid plotsklaps te introduceren en we
hebben gezien in het verleden hoeveel voorlopers er zijn geweest die hun
wereldje hebben willen realiseren in de huidige wereld. Allen mislukken puur
om een reden en dat wordt ons voorgehouden: “de mens kan vrijheid niet aan”!
Maar wat er werkelijk is: “De mens is een geboren slaaf”! Dat blijkt al in de
eerste uren van het leven want dan begint men het wezentje al te “vormen”
zoals ze dat zo mooi noemen. Maar in werkelijkheid begint ELKE ouder op
deze wereld het kind meteen te drillen. Zie aan de tijden dat het wezentje
eten krijgt, verschoond wordt of wel of niet mag slapen, spelen of zijn / haar
eigen zin doorvoert. Van dag één af worden pas geboren wezens al gedrild en
gezegd wat kan en niet kan.

Maar daar gaan we allemaal nog zeer uitvoerig op terugkomen. Ik geef u hier
eerst de tekst van het Groene boekje van Qadhafi met mijn visie en gedachten
onder elk hoofdstuk. Ik hoop dat het aandachtig gelezen gaat worden want
hier zie je de redenen waarom een groot deel van de wereld hem als tiran uitmaakte.
Ja, deze man heeft ook zijn eigen regels niet geheel nageleefd maar
zijn basis, die je overigens in vele boeken terug kunt vinden, is een grote eerste
stap naar de vrijheid. Vele voor hem hebben doorgaans een en dezelfde boodschap
“loskomen van de huidige maatschappij en stoppen met slaven creëren
voor een machtige persoon”.

Daarom viel me dit boekje op, omdat we allemaal voorgeschoteld kregen
dat Qadhafi een tiran was en het beest op aarde. Hetzelfde hebben we ook
voorgeschoteld gekregen van vele andere zgn tirannen. We hebben ons nooit
werkelijk afgevraagd wat er werkelijk achter zat en hoe het ware verhaal zou
kunnen zijn. We zagen dat veel van deze tirannen vele zaken vastlegden in
rode, groene, blauwe boekjes en biografieën. Ook waren er boeken bij die
verslagen beschreven, als bijvoorbeeld het boek “Mein kampf” van Adolf
Hitler. Vreemd genoeg is deel drie van het gehele werk nergens ooit nog naar
boven gekomen terwijl duidelijk is dat het geschreven is. Bij het lezen van
deze boeken, ik heb vele originele werken doorgeworsteld van onder andere
een Marx, Mao en Stalin, kreeg ik alsmaar de boodschap dat de boeken anders
vertelden dan dat wij, leken, moeten geloven. Ik vond zelfs bij enkele werken
dat de vertaling soms gemanipuleerd was om zo die persoon nog erger af te
schilderen als dat hij was. Daarom heb ik de meeste informatie gehaald uit
originele teksten.

Door het lezen van deze werken kwam er toch aardig wat informatie naar boven
die een totaal andere wereld vertegenwoordigde. Het afschilderen door het
westen was duidelijk om een bepaalde groep of persoon in een kwaad daglicht
te zetten. Puur omdat diverse informatie een gevaar zou kunnen zijn voor het
huidige systeem. Niets nieuws, want dat zien we nu nog gebeuren. Amerika
kan er maar niet genoeg van krijgen om anders denkende landen en personen
die niet mee doen met hun vieze spelletjes, door het slijk te halen en deze
dan neer te zetten als een tiran of een terrorist. Als dat gebeurt, gaat het voor
mij interessant worden want ik stel me dan de vraag waarom Amerika deze
persoon of beweging / land als gevaar ziet. Dan komt vrij snel de reden naar

boven en dat is praktisch in alle gevallen omdat men niet mee wil doen aan de
vieze zaken en onderdanig wil zijn van dat landje Amerika. Het is duidelijk
dat als je bijvoorbeeld niet de CID overeenkomst tekent, je vermoord wordt.
Hetzelfde is als je de olie en grondstoffen niet wilt delen met dat land. Als je
dan ook nog eens een andere gedachte hebt hoe jij je land en de mensen wilt
behandelen anders dan volgens de slaafse manieren wat Amerika wil, dan ben
je zeker een vijand.

Het is een duidelijke lijn die overal alsmaar opkomt. Zie wat er gaande is op
deze aardbol en je ziet dat alle niet meewerkende landen in zogenaamde grote
problemen zijn en dat ze allemaal geregeerd worden door criminelen. Dat
omdat Amerika met hun kornuiten er geen vat op heeft. Hoe lang was Castro
geen vijand? Hij is een van de weinige die nog steeds ongrijpbaar is, puur
omdat Castro een geweldig netwerk achter hem heeft staan. Hugo Chávez
(Venezuela) dacht het ook te hebben en was bij Castro in de leer. Helaas, zijn
bescherming was slecht en hij moest het met de dood bekopen. Net zoals
een Qadhafi en vele leiders die in dezelfde groep vallen. China heeft het ook
allemaal nog altijd zeer sterk in handen en ook daar heeft Amerika geen vat
op. China heeft namelijk het grootste gedeelte van de economie en financiën
van Amerika in handen en zo moet Amerika wel doen wat China hen oplegt.
India heeft ook nog grote vrijheden omdat men ook daar geen vat op heeft.
En zo heeft Rusland vele kaarten in handen en dat weet de huidige Putin.
Deze man weet waar de zwakheden zijn van Amerika en is daarom goede
vriendjes met China.

Al bij al is het een groot schaakspel waar nog grotere mensen achter de gesloten
deuren hun best doen om steeds meer in handen te krijgen. De ware oorlogen
worden uitgevochten onder de superrijken en dan gedirigeerd door het Vaticaan
met daaronder hun vieze clubjes zoals de Bilderbergers en de Freemasons.
Terugkomend op onze tirannen / dictators en onze personen die buiten het
boekje gaan volgens de westerse wereld. Deze mensen hebben allemaal een
goede boodschap en hadden zeer goede wegen om alles om te gooien naar een
leefbaardere aarde. Doch ondanks vele goede bedoelingen werden vele van
hun gevreesde dictators die moordden en plunderden. Maar wat doet Amerika,
Nederland, en de vele andere westerse landen? Als men het aantal moorden
en vele vreemde zaken open zouden leggen dan vielen ook al die westerse
landen onder een zware dictatuur. Nederland is een dictatuur gedreven door
een koningshuis wat totaal geen blauw bloed bevat en handelt volgens middeleeuwse
slaafse artikelen en wetten zonder enige geldende grondwet. Er is
geen verschil tussen het koningshuis en een Hitler, Stalin of Mao, allemaal
gedirigeerd vanuit een punt! Nee, het is allemaal hetzelfde met dezelfde uitwerking
van hun doel; De mens als slaaf te gebruiken om zichzelf te verrijken.
Ik wil nu toch eerst stukje voor stukje het groene boekje van Muammar al-
Qadhafi met je doornemen wat ik iedere keer aan wil vullen met mijn visie
en mijn gedachten. Maar omdat hier veel staat waar ik zeer ver in mee wil
gaan, wil ik Muammar al- Qadhafi alle eer geven. Een man waar ik enkele
malen schriftelijk contact mee had en mij toe bracht om zijn zienswijze iets
verder door te lichten als ook van de vele andere die mijn aandacht vroegen.
Een zienswijze van een man die vele zaken goed door had maar beperkt werd
door de westerse wereld.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.