Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 25 - 
2-13.17 Het spel

Zo komen we op de regels van het spel. Mensen denken vrij te zijn wat dus
een absolute farce is. Ze leven volgens de matrix van het systeem en niet de
matrix van het zuivere leven. Zelfs vrijheidsstrijders of activisten zijn niets
anders dan slaven die proberen wetten of regels te veranderen waarmee ze
dus aangeven dat ze verdere regels wel aanbidden en vereren. Men ziet dat de
activisten bedelen bij de heersers om regels aan te passen en zo ook mee doen
aan de dictatuur in elk land. Als je smeekt bijvoorbeeld voor lagere belastingen
of een aanpassing van de wet zegt men tegelijkertijd van, ik accepteer uw
wetten, uw belastingen!

We hebben ook vele opstandelingen die per direct hun vrijheid opeisen maar
tegelijkertijd toegeven door deze actie het gezag verder te accepteren zoals
het systeem het nu brengt en op legt. Erger is dat momenteel de mensen die
zich het hardste verzetten en schreeuwen om vrijheid, het diepste in het maatschappelijke
machtssysteem zitten en zichzelf verder in de maatschappelijke
beerput duwen. Een ander punt is nu duidelijk en dat is dat regeren bestaat
uit agressie en overheersen en zolang je in die molen mee draait ben je deel
van dat systeem. Hoe hard je ook denkt dat je vrij bent! Zelfs het infiltreren in
deze regeringen en via bewegingen en clubjes te bewegen in deze gelederen,
en denken legaal een weg gevonden te hebben en denken vrij te zijn, is jezelf
voor de gek houden.

Men denkt ook dat als een voltallige regering en politiek opgeheven wordt er
meteen een ander machtige groep in springt, dat is zolang wij dat accepteren
en er aan meedoen. Er kan geen regering komen te zitten als wij er geen willen
en er niet aan mee doen. Zo lang de mensen geloven in regeringen en gezag
heeft deze vorm nog kans om te heersen en slaven te creëren. De dag dat we
het geloof laten vallen, zal deze constructie ook gaan verdwijnen. Vergeet
de vlag, vergeet de wetten en regels en vergeet dat we leiders nodig hebben.
Men ziet veel onrecht en velen zitten midden in dit onrecht. Maar hoeveel
mensen beseffen dat zij persoonlijk het middelpunt zijn van al dit onrecht?
Mensen die blijven geloven in dit systeem, blijven dit onrecht creëren en
zullen dus ook in dit systeem blijven steken en als slaven behandeld worden.
Door het te doorbreken zal er geen onrecht zijn en is de eerste grote stap naar
vrijheid gezet.

Zolang men er vanuit gaat dat er een heerser moet zijn en dat we deze aanwijzen
zal dit onrecht aanhouden en blijven. Mensen geloven in een heerser of deze
nu vreselijk slecht is of een die zich voordoet als een god. Hoe kan in de ene
verklaring staan dat, “alle mensen gelijk geschapen zijn” en in een volgend
document staat “dat er mensen boven het geheel staan als zijnde een regering”
en “dat men opstanden mag onderdrukken”. En wij vinden dit allemaal goed
en dan snap je nu dat ik het alsmaar heb over dat mensen gehersenspoeld zijn.
Het feit dat zaken beschreven staan, weet men dat er onderdrukking achter
zit. Elk mens weet wat kan en niet kan en hoe zich te gedragen in het geheel,
daar zijn geen documenten, regels en wetten voor nodig. Elk woord dat iets
bepaalt of stelt is onderdrukking en andere als slaaf neerzetten.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.