Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 24 - 
2-13.14 CID

Een extra ingang van deze club is een groep die zich verschuilt achter de CID
(Criminal Investigation Department), werkend achter de FBI, CIA en de vele
veiligheidsdiensten. Een wereldorganisatie die in de achterkamer die mensen
beschermt maar ook net zo hard laat vallen en doodt als ze niet doen wat de
top wil hebben wat er gebeurt. Lukt het niet via religie dan gaat deze groep
aan de slag en daar is geen pardon van wie je bent of wat je bent. Het enige
wat ik alsmaar zie is dezelfde handelswijze van die groep en is frappant dat
zeer weinige mensen zien wat de macht is vanuit deze hoek. Menig politicus,
bankdirecteur of mensen die wat meer weten, zijn slachtoffer of vermoord op
dezelfde manier en via dezelfde handelswijze. Beetje dom of misschien toch
als een soort teken voor die mensen dat deze CID groep bestaat. De dood van
Hans Willems, Betico Croes en indirect Helmin Wiels, is het werk van deze
groep. Deze mensen hebben een ding gemeen, ze tekenden niet de papieren
die ze zouden binden aan deze organisatie.

2-13.15 De organisatie

Als men in een regering gelooft, is dat hetzelfde als men in een of andere religie
gelooft en dat zien we alsmaar waar religie EN politiek één zijn en beide
dezelfde weg bewandelen. En dan komt het punt; waarom geloof jij in een
organisatie die bewust uit corruptie, oplichting afpersing en moorden bestaat
en jij hen ook nog ondersteunt? Geloof je in je regering, dan geloof je in slaaf
zijn. Het hypocriete handelen is bij beide organisaties de weg om de mensen
te misleiden en te onderdrukken. Zelfs de grootste atheïsten hebben een of
andere band met een geloof dat heet “regering/systeem” en dat maakt dat deze
atheïsten ook deel zijn van deze bloederige moordenaars die buiten de kerk
de meeste moorden op hun naam hebben staan. Zo maakt het dat atheïsten het
ene geloof veroordelen die via heilige oorlogen vele mensen vermoorden en
nu nog vermoorden, terwijl ze wel op een of andere wijze aanhanger zijn van
het politiek geloof wat via oorlogen het andere deel van de moorden op zich
neemt. Zo komt elk geweld of vanuit de religie of anders vanuit de politiek
en dan atheïsten maar roepen dat zij vrije mensen zijn en zich nergens aan
verbonden voelen.

Ook interessant is dat een regering geen kwaad kan doen! Ja, een regering
kan geen kwaad doen daar dit een fictieve entiteit is. Maar gevaar zit hem in
dat vele mensen in een regering geloven en zichzelf slaafs opstellen naar een
regering toe. Dat geeft de regering macht en dat geeft dat de regering kan doen
en laten wat ze willen. Dat allemaal beschermd door hun eigen gemaakte wetten
en regels. Het probleem zit niet in een gebouw, enkele politici of een bende
soldaten. Het probleem is dat wij burgers geloven in deze instituten met hun
totaal hersengespoelde personen. Wij kunnen hen omverwerpen, weg stemmen
of compleet negeren en dan is er geen “godheid” op een of andere plaats die
zaken in zogenaamde goede banen leidt. Door het geloof van het overgrote
deel van de bevolking in het gezag en deze heersers, wordt het moeilijk voor
die mensen die anders weten en anders zien, om het open te trekken of te
bestrijden. Door het hersenspoelen worden juist die mensen totaal geweerd
in de maatschappij, daar zij die mensen zijn die een systeem onderuit willen
gooien en chaos willen creëren. Maar zijn dat niet net die mensen die geen
chaos willen, geen geweld willen en bovenal geen slavernij willen?

Zien we even bij die landen die geregeerd worden door zogenaamde tirannen.
Als deze tiran vermoord is, zien we dat land totaal de afgrond ingaan.
Het is niet de tiran die het land de afgrond in helpt maar de opvolging wat
zich voordoet als zijnde vrijheid! De zogenaamde vrijheidsstrijders die deze
zaken uitlokken en aanpakken, kunnen absoluut de vrijheid niet aan en zijn
een graad erger dan die personen die zogenaamd het probleem zijn. Het geloof
in deze vrijheidsstrijders maakt van hun, letterlijk en figuurlijk, beesten die
alleen maar uit zijn op eigen gewin. Opvallend is dat de vrijheidsstrijders door
alle eeuwen heen vechten tegen juist het verkeerde element. Ze nemen niet
de top die deze tiran bewust hebben neergezet onder handen of die personen
die deze tiran steunden, beschermden en financieel hielpen. Nee, ze pakken
de tiran aan en de volgers. Zo kan de top blijven zitten en via de rebellen, die
zich vrijheidsstrijders noemen, de bevolking nog meer onderdrukken of zelfs
geheel wegvegen van deze aarde.

Een perfect voorbeeld. Een vrij recent voorbeeld is Libië, wat totaal vergaan
is terwijl men beweerde dat Qadhafi een tiran was. Zodra er ingegrepen wordt
door vrijheidsstrijders weet men dat deze strijders niet bezig zijn voor de vrijheid
maar voor een verdere dictatuur. Alsmaar wordt ons voorgehouden dat

er een nobelere regering en leider komt. Maar in de praktijk wil dat zeggen
een tiran die we de eerste jaren nog niet doorhebben en in die tijd alle kettingen
meer aangetrokken heeft! Alle vorm van regeren en besturen via een
koningshuis of president is gecreëerd om slaaf te zijn van hun rijk.

2-13.16 Vrijheid

“Vrijheid” is een woord wat niet toepasselijk is in welk land dan ook ter wereld.
Zelfs in de hippietijd met de woorden “peace” en hun uitgangspunt “leven
en laten leven” werd op den duur verziekt door toedoen van buitenaf. Dat via
infiltratie van die mensen die in opdracht rommel en onvrede moesten brengen
in die groepen die deze leefwijze wilden volgen. Er wordt wereldwijd hard
gewerkt om groepvorming en mensen die op een lijn zitten, systematisch af
te breken en kwaad bloed te zetten in deze communes. Hitler maakte er ook
melding van en had een grote groep uitsmijters (soldaten) die mensen die
onrust wilden stoken per direct de mond te snoeren.

We zien dat verschijnsel ook bij vele protesten waar een selecte groep alsmaar
onrust en geweld uitlokt om zo van elke vreedzame bijeenkomst een slachtveld
te maken. Waar deze onruststokers vandaan komen, en veelal dezelfde groepen
zijn, is al meerdere malen aangegeven en moeten we zoeken bij justitie zelf.
Eens werd door een oud Procureur Generaal mij zelfs verteld dat toen bonden
een te machtig blok vormden, er onruststokers geplaatst werden bij deze bonden
en werden mensen tegen elkaar opgezet. Zo kwamen er onderlinge ruzies en
konden we de bonden controleren. Hij vervolgde; “Het kostte toentertijd wel
de minister van justitie zijn baan maar de opzet was wel geslaagd”.

We zijn nu in een tijd gekomen dat toch steeds meer hersenen zich gaan
afvragen wat er aan de hand is en ook velen zien ook al dat het goed mis is.
Ondanks dat blijft men geloven in het gezag wat juist de motor is van deze
vieze wereld. Het gezag wat de belastingen beheerst maar ook justitie die
mensen steeds meer uit lokt en agressiever maakt. Juist wat ze nodig hebben

omdat kwade mensen onvoorzichtiger zijn en reden geven om hen op een of
andere regel de totale vrijheid te ontnemen.
Komen we even op het principe van vrijheid. Dat is dat men met hart en ziel
op een niet agressieve manier een weg vanuit de Universele wetten gaat bewandelen.
Het is een feit dat als dit uitgangspunt uitgedragen zou worden door
de politiek, er geen politiek en geen regering meer is. Simpel, een regering
hoeft niet te regeren als een mens vanuit zijn hart en ziel gaat werken. Het punt
is dat de grote groep van de bevolking in moet gaan zien dat regeren slaven
drijven is. Verkiezingen moeten gewoon verleden tijd zijn omdat dit proces
totaal geen proces is naar democratie. Even nog een opfrisser; “democratie
is volksheerschappij”. En dan zegt men: “In een democratie is de voltallige
bevolking soeverein”. Dus, vergeet democratie want men kan een volk niet
heersen als deze soeverein is!


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.