Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 22 - 

2-13.8 Grondwet

In hoeveel landen lezen we in hun grondwetten, ook in Nederland, om iedereen
gelijk te behandelen. Ongeacht ras, religie, beroep of geslacht! Het zou
de individuele rechten van
alle burgers zijn die de economische, politieke en sociale leven in stand zouden
houden. Dan ook de rechten in een grondwet opgesomd, die bevatten onder
andere;
- de vrijheid van meningsuiting,
- vrijheid van godsdienst,
- het recht op werk,
- het recht op rust en vrije tijd,
- het recht op huisvesting,
- het recht op onderwijs,
- het recht op gezondheidszorg,
- het recht van de burgers om te worden verzorgd op hun oude dag.
Zelfs in China en Rusland staan deze regels in hun grondwetten en wat er
van komt is veelal een tirannie! Men begint altijd goed en dan ziet men de
tolerantie langzaam verdwijnen tot een algeheel dictatuur. Nederland en
haar koloniŽn is zoín land wat aardig op weg is en alleen al door een illegaal
koninklijk huis te beschermen en laten zitten, is er al een mooi bewijs van
dictatuur. Praten we nog niet over alle sociale wetten en regels die stukje voor
stukje nu afgebroken worden.

2-13.9 Homoís en lesbiennes

Zo wordt de wet alsmaar gebruikt om bij werkgevers en -nemers door te
dringen en zaken af te dwingen. De afbraak is al geruime tijd bezig en komt
steeds dichter bij onze voordeur. We hebben ook bijvoorbeeld de strijd om
de homohuwelijken die volgens vele gelovige niet getolereerd kan worden
omdat god anders heeft beslist, ja god! Als we de vele afbeeldingen zien lijkt
het erop dat de gehele religie een homo bende is. Mannen in lange gewaden,
elkaar alsmaar omarmen en vele beelden die de liefde naar hetzelfde geslacht
toe laten zien. Maar aan de andere kant maakt het systeem het deze mensen
bijna onmogelijk om een bestaan op te richten en zijn ze criminelen!
Nu gaan steeds meer regeringen wel akkoord met zoín huwelijk! De tegenstrijdigheden
zijn werkelijk ongelofelijk. Wat en wie geeft het recht dat twee
mensen van hetzelfde geslacht van elkaar mogen houden en een band met
elkaar mogen hebben? In de wetten van de natuur zien we het zelden dat een
dier zijn leven deelt met hetzelfde geslacht. Wel zien we dat dieren als een
grote gemeenschap samen leven, zonder problemen, zonder werkelijke haat
en nijd. Is de tijd dat de groep zich moet splitsen, dan gebeurt dat. Maar bij
de mens zien we het fenomeen van verveling en in de vervalste geschiedenis
boeken zien we dat, dat fenomeen alsmaar terugkomt. Mensen van hetzelfde
geslacht die menen seks met elkaar te moeten hebben. Wat we ook zien, in die
periodes, dat men zich laat veranderen in een ander geslacht! Dat allemaal is
het gevolg van een mens wat zo gehersenspoeld is dat deze zijn/haar identiteit
verloren is.

Een mens wordt geboren in het geslacht zoals hij/zij die tijd op deze aarde door
zal moeten brengen. Zoals ik hier stel, al deze zaken over homoís, lesbiennes
en travestieten en vele andere namen die om dit onderwerp zweven, zijn een
gevolg van verloren identiteit en eigenwaarde. De tijd is er kennelijk weer
aangebroken, en we zien weer deze overdreven gevoelens die men meent in
het openbaar kenbaar te moeten maken, te moeten uiten en zelfs uit te voeren.
Begrijp me goed, als twee mensen van elkaar houden, is daar niets mis mee ook
niet als ze van hetzelfde geslacht zijn. Maar van elkaar houden wil niet zeggen
met elkaar de liefde bedrijven of overdreven je geaardheid kenbaar maken.
Ik ben ouderwets! Nee, ik ben een persoon die het leven van de energie respecteert.
Liefde is een geweldig frequentie en is een sleutel tot veel. Maar niet
meer achter je eigen identiteit staan, is ziekelijk en wil zeggen dat je totaal de
weg kwijt bent. Wat lang als onzedelijk gezien werd, wordt de laatste tijd weer

als normaal gezien. Net zoals de voorgaande eeuwen toen de gehele mensheid
praktisch van de aardbodem verdwenen is.

Nu geloof ik niet in onzedelijkheid want dat is een woord wat absoluut een
scheve betekenis heeft gekregen via religie en de heersers. Door deze zeer
negatieve omwenteling en het verloren gaan van identiteiten van deze personen,
zal de natuur zeker weer in gaan grijpen. Deze grote negatieve energie
en vervalste frequenties geven veel onbalans. We hebben dat al vele malen in
de menselijke geschiedenis duidelijk gezien.

Wanneer gaan we leren en inzien dat we de weg moeten bewandelen zoals we
die als pasgeborene hebben meegekregen? De mens is alsmaar zijn/haar eigen
identiteit aan het verloochenen. Men denkt te kunnen vluchten door zich een
ander uiterlijk of gedraging aan te meten. Men loopt naar vele mensenslagers
(chirurgen) die bepaalde delen van een lichaam moeten aanpassen. Andere
verminken zich en menen zo knap en een andere persoonlijkheid te zijn. Weer
andere kruipen eindeloos met elkaar in bed en menen dat men op die mannier
pas liefde bewijst aan de ander.

Deze periode, die keer op keer terugkomt, is waar de mens veelal de fout mee
in gaat. Bang jezelf te zijn en niet achter je eigen identiteit durft te staan; Dit
is mijn lichaam, dit ben ik en dat is mijn energie. Hoe men zich ook verbouwt
en welke sekse je ook aan gaat nemen, je energie zal NOOIT veranderen.
Wel is dan je energie totaal geblokkeerd en kan niet voldoen aan waarvoor
het ontstaan is en zal dit leven moeten volgen zonder enige verdere algemene
waarde. Dode energie wachtend op een nieuwe kans. En dan slaat de natuur
weer toe en zal al deze slapende energieŽn wegnemen. Het verhaal wat zich
keer op keer herhaalt en wat het huidige systeem geweldig uitkomt en daarom
nu alles toelaat.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.