Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 20 - 


2-13.3 Legaal en illegaal

Zo zien we dus dat de woorden “legaal” en “illegaal” niet dezelfde betekenis
sen hebben voor diverse groepen. Een voorbeeld is dat drugs verboden is voor
de lage klasse. De verklaring is omdat het de criminaliteit in de hand werkt.
Maar als we dan zien dat drugs legaal is in de hogere groepen dan klopt het
criminele sfeer verhaal dus ook niet meer!

Dan hebben we het geweld wat via justitie, en de oorlogen via de politiek,
wordt gepleegd wat legaal is en volgens de wet mag en kan. Is er geweld bij de
lagere bevolkingslagen dan praten we over crimineel gedrag en over mensen
die mogelijk terrorist zijn.
Hoe blind zijn we?

2-13.4 Angsten

Hoeveel bewijzen moeten voor ons gehouden worden om nog wakker geschud
te worden?
In het dagelijks leven bij een doorsnee persoon is geweld maar een zeldzaamheid.
Men gaat pas agressief worden als men aan privé eigendommen
komt of door de staat onheus behandeld wordt. De staat daarentegen zal snel
naar geweld grijpen omdat men zelf o zo bang is en zich daardoor heel snel
bedreigd voelt.

Verder is uit onderzoek gebleken dat onder de rechterlijke macht, de politie
en militairen de grootste bangeriken/angsthazen zitten en mensen zijn met
immens hoge angstcomplexen. Dat wijst dan ook op het “ongemak” waar
ze orders uitvoeren en toch ergens weten dat hun handelen tegen de natuur
is. Verder raken ze verstrikt in hun eigen leugens en de manier van denken
dat elke burger van nature een terrorist/crimineel is. Deze “reverse thinking”
maakt van een held een duidelijke slapjanus vol angsten.

Zelf heb ik al meerdere malen contacten gehad met oud-rechercheurs en oudmensen
achter de schermen. Dat was tot ze er achter kwamen dat ik onder
toezicht stond en een stempel “curatele” achter mijn naam heb staan. Met die
weet verkochten ze zelfs hun huizen op dit eiland en gingen wonen in Spanje,
Hongarije en Tsjechië! De laatste gesprekken met deze mensen waren zelfs
beangstigend en sommige zaten te zweten als juffershondjes. Ook lokale
personen weten wat er gaande is met me. Ze lopen met een boog om me
heen zodat men niet gaat denken dat er connecties zijn met mij. Ze zijn die
schreeuwlelijken op de sociale media, maar als ze me zien, ver van me vandaan
gaan zitten en bang zijn dat zij met me gezien worden. Weer andere, maakten
we mee, vertrokken van het terrasje waar we zaten of deden net of ze me niet
kenden. Het hersenspoelen heeft bij deze mensen zulke vormen aangenomen
dat ze werkelijk verstrikt zijn geraakt in hun eigen angsten.

Terugkomend op geweld. Deze wordt, zoals we nu weten, in de meeste gevallen
vanuit justitie, politiek en hogere lagen aangewend op de lagere lagen van
de bevolking. Juist onder de lagere lagen ziet men dat er nauwelijks geweld
is onderling of als deze er is, een derde persoon er tussen zit die veelal weer
vanuit de hogere lagen aan het stoken is. Veelal is er beschaafd gedrag. Maar
dat beschaafd gedrag moet men geloven dat, dat juist alleen in de hogere lagen
zich voordoet. Juist daar, achter de gesloten deuren, is het goed mis en worden
over en weer opdrachten gegeven om elkaar af te maken of het leven van andere
personen onmogelijk te maken. Dat moet ook wel, want de belangen zijn
zeer groot en ook daar gaat het om het recht van de meest asociale. Moraal,
beschaving en menselijkheid hebben in die kringen absoluut geen bestaansrecht
al moeten wij aannemen dat zij het beschaafde deel van de mensheid zijn. Alle
slechte mensen zitten volgens hun oordeel in de lagere klasse.

Mensen zijn laf, bangeriken en werkelijke onvolwassen dat ze toelaten dat hun
vrijheid waarin ze mee geboren worden af laten nemen door enkele lafaards
die je, als gewone man, nooit te zien krijgt. Men laat zich sturen door een stel
onbekenden achter gesloten loden deuren en sinds tientallen jaren wonend
honderden meters diep onder de grond. Bang dat als de wereld vergaat ook
zij zullen vergaan. Een groep zielige mensen die niemand onder ogen durft

te komen omdat ze de angsthazen zelve zijn. Opdracht gevend vanuit hun
bunkers en ver van elke menselijkheid staande. Misschien zijn ze vervreemd
van het menselijk ras en worden ze onder “reptilians” gezet! Niet omdat ze
reptielen zijn maar totaal vervreemd zijn van dat menselijk ras.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.