Banner world

 

 

   HOME 
 



   Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact




   Side Index









Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"



Utopia - 2 - 


1-2 Etymologie

De term utopie werd in het Grieks bedacht door Sir Thomas More voor zijn
boek ‘Utopia’, 1516. Het beschrijft een fictief eilandelijke samenleving in de
Atlantische Oceaan.

Het woord komt uit het Grieks: ?? (“no”) en t?p?? (“place”) en betekent
“no-place”, en beschrijft strikt elk niet-bestaande samenleving ‘described in
considerable detail’. Echter, in standaard gebruik, heeft het woord zijn betekenis
bijna verloren en beschrijft nu meestal een niet-bestaande samenleving die
bedoeld is om te worden beschouwd als aanzienlijk beter dan de hedendaagse
samenleving. Eutopia, afgeleid van het Griekse e? (“goed” of “goed “) en
t?p?? (“place”), betekent “goede plaats”, en is strikt genomen, de juiste term
om een positief utopie te beschrijven. In het Engels zijn Eutopia en utopie
gelijkluidend met als gevolg waarschijnlijk de verandering in betekenis.

1-3 Soorten

Chronologisch gezien, het eerste geregistreerde utopisch voorstel is ‘Republic’
van Plato. Deels gesprek, deels fictieve voorstelling, en deels beleidsvoorstel,
het oppert een indeling van de burgers in een rigide klasse structuur van
“gouden”, “zilveren”, “bronzen” en “ijzeren” sociaal-economische klassen.
De gouden burgers worden 50-jaar lang getraind in een rigoureuze educatief
programma om goedaardige oligarchen te zijn; de “filosoof-koningen”. Plato
had dit vele malen in beide citaten benadrukt en in de door hem gepubliceerde
werken, zoals De Republiek. De wijsheid van deze heersers zullen
vermoedelijk armoede en achterstelling elimineren door middelen eerlijk te
verdelen, doch de details over hoe dit te doen onduidelijk zijn. Het centraal
denkbeeld van het voorstel is het educatieve programma voor de machthebbers.
Het heeft weinig wetten, geen advocaten en stuurt zelden haar burgers
naar de oorlog, maar huurt huurlingen uit zijn oorlog-gevoelige buren (deze
huurlingen werden doelbewust gestuurd in gevaarlijke situaties in de hoop dat
de meer oorlogszuchtige bevolkingen van alle omringende landen uitgeroeid
zullen worden, waardoor vreedzame volkeren achterblijven).

Tijdens de 16e eeuw; Het boek ‘Utopia’ van Thomas More stelde een ideale
samenleving voor met dezelfde naam. Sommige lezers, waar onder utopische
socialisten, hebben ervoor gekozen om deze denkbeeldige samenleving als de
realistische blauwdruk voor een werkend volk te aanvaarden, terwijl anderen
gepostuleerd hebben dat More niets van dat soort bedoelde. Sommige handhaven
het standpunt dat het Utopia van More alleen op het niveau van een satire
werkt, bedoeld om meer te onthullen over het Engeland van zijn tijd dan over
een idealistische samenleving. Deze interpretatie wordt ondersteund door de
titel van het boek, en het land en zijn schijnbare verwarring tussen het Griekse
woord voor “geen plaats” en “goede plaats”: “utopie” is een verbinding van
de lettergreep ou-, wat “nee” betekent, en topos “plaats”. Maar het homofone
prefix EU, wat “goed” betekent, resoneert ook in het woord, met de implicatie
dat het perfect “goede plaats” is eigenlijk “geen plaats.”



NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.