Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 18 - 
2-12 Bang ons los te maken

We blijven vastgeroest in een geloof / religie en zijn bang om ons hiervan los
te maken.

Zo komen we op de vraag; waar zijn we mee bezig?
We weten kennelijk allemaal dat het goed mis is en we weten mogelijk ook
allemaal dat we slaven zijn van een systeem die ons uitbuit, verhandelt en zorgt
dat we hooguit het minimum kunnen bereiken van een menselijk bestaan. We
blijven onze belastingen betalen en liggen krom om nog de rekeningen te kunnen
voldoen. Daarentegen blijven we lenen om zo ook nog ons even te binden
aan het smerige bankensysteem en moeten we minimaal de luxe hebben die
de buren ook hebben, we moeten vele vakantiedagen kunnen nemen en als het
kan nog baaldagen. Hoe je de zaken ook wendt of keert, je ziet dat de mens
er zelf aan dit verziekt systeem meewerkt. Dat men, door er aan mee te doen,
een afgrond invalt en een eigen graf graaft, weet men in zijn achterhoofd. Dan
nog wordt er vanuit gegaan dat eens als het schip strandt er wel een oplossing
komt. Mensen blijven meedoen aan wat een ziekelijke regering en hun wetten
jaarlijks uitvinden om de mensen nog meer te binden.

Door de mensen als eerste aan te spreken op hun inkomsten en dat het systeem
aanspraak maakt op het zuur verdiende geld, hebben ze het grootste deel van
de bevolking al in hun klauwen. Je moet werken en geld omzetten wil je
simpel kunnen voldoen om aan een dak en eten te komen. Doordat je dat wil
hebben, val je direct in een belastingsysteem wat je dan nog verder uitknijpt.
Mensen pikken het omdat er toch niets anders tegen te doen is. En er wordt
vanuit gegaan dat het asociaal is als je anderen laat betalen voor jouw niet
gedane verplichtingen! Asociaal zijn die in de absolute top die niet één cent
zelf bijdragen in hun eigen systeem. Zij weten de mazen in de wetten en de
mazen in het belastingsysteem. Een systeem wat zij zelf in stand houden. Het
zijn de mensen op de lagere trede in de maatschappij die alle lasten moeten
dragen. Wat is een afdracht van honderd duizend euro op een inkomen van
een miljard tegenover elfhonderd euro op een maandinkomen van tweeduizend
euro? In de gehele belastingwetgeving is het goed mis en zien we dat
we duidelijk slaaf zijn van de hogere klasse.

Dan hebben we nog dat het systeem draait op een ambtenarenapparaat wat
zo enorm is dat niet één ambtenaar nog weet wat die werkelijk doet voor het
geheel. Scholen, kerken, rechtshandhavers en vele afdelingen, financieel als
administratief zitten op plaatsen en plukken mee vanuit de belastingpot. Dat
onder het mom dat zij alles in orde moeten maken zodat een land optimaal kan
draaien. Nu, kerken, rechtshandhavers en scholen kunnen al direct geschrapt
worden. Dan hebben we de belastingen die niets meer zijn dan een illegale
afdeling om mensen op te lichten! Als laatste zitten we nog met een vreselijk
grote groep die de administratie doet zodat alles netjes en overzichtelijk is. Als
er per direct geen belastingen waren en de regels zouden vervallen, kunnen al
deze nietsnutten per direct naar huis gestuurd worden. Zij kunnen dan eerst
eens bijgebracht worden om eens werkelijk te gaan leren werken. Door deze
ambtenarij graaft elk land momenteel zijn eigen graf en langzaam maar zeker,
zorgen de ambtenaren ervoor dat het systeem onbestuurbaar is.

Zo is het een kwestie van tijd dat het systeem in elkaar zal vallen. Zie even wat
er gaande was in Griekenland, ze stellen simpel; De EU wil hier in ons land
hervormingen doorvoeren. Nu, voer het maar door maar laat ons er buiten!
Hier zie je dat er een machtige groep is die meent de baas te kunnen spelen
over andere landen. Eerst pompen ze miljarden in zo’n land en dan gaat men
via een IMF eisen wat er in je land moet gebeuren! En dat is het spel waar in
dit geval Griekenland niet aan mee doet. Zo zijn er dan geen sancties en men
kan er niets tegen doen om verder Griekenland te dwingen. Een oorlog zou
het enige alternatief zijn maar dat zou te opvallend zijn. Griekenland speelt
een perfect spel en de machtige der machtige hebben zich in hun eigen vingers
gesneden en ondanks de miljarden zijn ze de greep kwijt.

De Grieken, en nog vele andere landen, laten zien dat wetten en regels niet
bindend zijn en niets meer blijken te zijn dan een “Gentleman agreement”.
En een gentleman agreement is geen bindende overeenkomst! Ze bewijzen
duidelijk dat een stuk papier en miljarden in wezen totaal niet bindend zijn.
Ook dat maken we mee op de voormalige Antilliaanse eilanden waar Nederland
alsmaar geld in pompt en dat gaat naar plaatsen (meestal eigen zak) en zij
kunnen niets doen aan deze situatie. De eilanden doen wat zij willen hoeveel
(toilet)papier er ook getekend wordt!

Uit dit soort gevallen kun je opmaken dat als men eens het lef krijgt en lak heeft
aan al die onzinnige wetten en regels, het systeem geen vat meer op je heeft.
Wat we ook nog steeds blijven zien, is dat vreedzame burgers zich inlaten in
het militaristische gezag. Burgers gaan ondanks hun geweten, als afgestompte
slaven toch nog soldaatje spelen en daarmee direct mee doen aan het moorden
van andere mensen. Veelal bang als ze bevelen zouden weigeren of dat
er represailles worden opgelegd als ze niet zouden doden. Toch zien we dat
langzaam maar zeker grotere groepen nog weigeren mee te doen aan deze
spelletjes van het systeem. Ook hier is het systeem meer en meer hun greep
aan het verliezen. Deze hele show van het militarisme kan omzeild worden
door passieve ongehoorzaamheid. Als men simpel niet doet wat er opgedragen
wordt en men niet gewelddadig maar op een vredelievende manier NEE zegt,
kan welke instantie en zo ook het militaire circus, niets doen.

Dat het systeem de greep aan het verliezen is, is duidelijk omdat ze steeds meer
geweld moeten uitlokken en aanwenden om de zaken nog recht te houden op
de manier dat zij willen. Door het geweld wat het systeem aanwendt, denkt
ook de bevolking het recht te hebben om er tegen in te gaan. Nu, dat recht is
niet verder als een aanrecht en maakt dat de burger altijd aan het kortste einde
trekt en de top meer en meer het idee geeft dat zij de macht hebben. De strijd
van recht is een zinloze strijd omdat er geen recht is. Zolang men een wet op
twee manieren kan interpreteren is er geen recht want dan zijn er keuzes hoe
een rechter dat recht gaat gebruiken. Men zal moeten gaan werken buiten
het recht om en wat overigens al meerdere malen gebeurt. Door alsmaar het
systeem te prikkelen in de dubbele wetgeving zie je wel dat ook de rechtbanken
hun macht aan het verliezen zijn. Het dubbelzinnig beoordelen van zaken
maakt dat nu de burger uitspraken kan afdwingen die geheel tegen wat het
systeem zelf gesteld heeft.

Het meest vreemde is, als we de geschiedenisboeken mogen geloven, dat de
mens zichzelf steeds verder aan het uitroeien is. Vele mensen gaan zonder
enige tegenwerking hun eigen dood tegemoet. We zien dat in vele oorlogen
en vele kampen waar mensen als lamme schapen wachten op hun lot. Ze gaan
er vanuit dat het gezag gelijk heeft en dat er werkelijk iets mis is gegaan. Zo
zien we dat indoctrinatie maar ook hersenspoelen een grote invloed hebben
op de huidige wereld. Door te gehoorzamen kan het niet misgaan want dan is
er bij de vele gelovigen nog wel een God, Allah of Boeddha die dit allemaal
zo willen. Het is toch vreemd dat mensen hun lot leggen in een zweverig iets
waar men van weet dat het niet bestaat. Het geloven in een systeem en het
geloven in een religie maakt de huidige mens een voorbeeldige slaaf. Men
gaat er dan ook vanuit als men gestraft wordt dat het terecht is want het is nu
eenmaal zo en het is dan gods wil. Door gewoon niet mee te werken en op een
vreedzame manier verzet te leveren zou het systeem moeilijkheden hebben
om hun verdere plannen door te voeren.

We gaan nu langzaam maar zeker naar het punt wat er mis is in de huidige
samenleving. We hebben de heersers vanuit de top die met alle geweld de
mensen onder bedwang proberen te houden. Wat we zien is dat de huidige
passiviteit bij de mens toe staat dat men mensen onderdrukt via geweld maar
ook via een zogenaamde wet. Zo kan het systeem ongestoord verder gaan.
Een uitspraak die we veel horen is; “Er is toch niets tegen te doen”. Het lijkt
wel een lijfspreuk te zijn van de grootste groep slaven. Men neemt het, men
pikt het allemaal want wat kunnen we doen. Buiten dat hebben we ook een
zeer grote groep die bang is. Ze zijn bang omdat ook zij er vanuit gaan dat
men niet de kracht heeft om zaken te veranderen. Door dat bang zijn en het
passief zijn heeft het huidige systeem nog de greep over het wankelend geheel.
We hebben een duidelijke groep die zo gehersenspoeld is dat ze menen dat de
wet het altijd bij het rechte einde heeft. En dan is er een groep die het onrecht
wel ziet maar niet het lef heeft er iets tegen te doen. Beide zijn dus mensen
die niets durven te doen, laat staan op te komen voor hun eigen leven en die
van hun kinderen.
Ik ga hier twee personen naast elkaar zetten en je vragen wie de slechtste
persoon van deze twee is.

Burger 1
Heeft geen rijbewijs.
Werkt “zwart” en betaalt geen “belasting”.
Geen militaire dienstplicht vervuld.
Bezit een ongeregistreerd vuurwapen.
Staat niet ingeschreven.
Rookt af en toe cannabis.
Gokt soms “illegaal”.
Leeft in een bouwsel wat niet geregistreerd is.

Burger 2
Heeft een rijbewijs.
Betaalt alle belasting.
Is in dienst gegaan.
Heeft een geregistreerd vuurwapen.
Drinkt af en toe bier.
Speelt soms mee met de staatsloterij.
Woont in een woonhuis gebouwd via alle regels.

Als we deze twee burgers langs elkaar hebben staan, zien we dat ze hetzelfde
leven bewandelen buiten dat burger 1 de illegale wetten aan zijn laars lapt
en burger 2 het allemaal volgens de maatschappelijke regels geregeld heeft.
Beiden nemen ze deel aan een gemeenschap en beiden zijn ze geen last voor
het geheel. Toch zal burger 1 aangehouden, geslagen, getaserd en geboeid
afgevoerd worden op zaken die volgens de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM) juist aan geeft dat dit de rechten van de mens
zijn. Op die manier weet een systeem agressie op te wekken volgens hun eigen
scheve wetten en regels en zal burger 1 verder en verder vervolgd worden en
zijn leven onmogelijk gemaakt! Al die acties zijn blijkbaar legaal al maken die
een leven onmogelijk. Wat we dan ook nog zien, is dat alle schapen nog zich
blijven scharen achter deze scheve redeneringen van een rechterlijke macht
die als argument geven “dan had hij maar volgens de regels moeten leven”!
Het antwoord van de burger zou moeten zijn “Deze persoon nummer 1 leeft
volgens de Universele wet die wel boven alle wetten staat van welke regering
dan ook. En zo zou men zelfs kunnen stellen dat juist burger 2 meer de fout in
gaat daar deze het illegaal handelen en geweld van een systeem ondersteunt!
Uit dit voorbeeld blijkt dat de wereld ook geheel op zijn kop staat. Want
twee personen, niet agressief, waar de ene met geweld het leven onmogelijk
gemaakt wordt en de andere die als slaaf door mag gaan met het toelaten van
de agressie op andere mensen, vraag ik me af in hoeverre de indoctrinatie in
vele mensen is doorgedrongen. Duidelijk is dat vele hersenen zeker niet meer
normaal functioneren.

Doordat we allemaal weten dat de wetten niet kloppen en dat er een dubbele
wet bestaat op elke wet, weten we ondertussen ook dat de wetboeken niet
legaal zijn, maar ook geschreven zijn door mensen die deze niet mochten en
konden schrijven (politici en rechters). Dat maakt dat we allemaal het illegale
beschermen door er naar te leven. En dat alles wat niet beschreven is of
personen niet naar handelen, het automatisch illegaal maakt. Dat als men niet
aanspraak maakt op een of ander dubbelzinnige wet en op een havik zittend
hoog op een stoel in een zwarte jurk.

Zo zijn er ook moorden die uitgevoerd worden in opdracht van het gezag.
Deze zijn dan legaal en de moordenaars zullen vrijuit gaan. Moorden die niet
onder gezag worden uitgevoerd zijn illegaal en je krijgt levenslang en soms
de dood. Men mag dus de wet niet overtreden mits de top aangeeft dat het
mag. Laat nu in alle wetten staan dat je mag moorden, bedriegen en mensen
mag onderdrukken en belazeren. Tenminste als we vele rechterlijke uitspraken
naar topmensen toe moeten geloven. Er is altijd wel een artikelnummer, aanhangsel,
sub of uitleg mogelijk die dan deze zaken uiteraard voor de top wel
van toepassing zijn. Wat we ook duidelijk zien is dat de wet dubbelzinnig is;
als een burger een politieagent neerslaat zal er een zware straf uitgesproken
worden. Als een politie een burger neer slaat gaat deze vrijuit want hij heeft het
recht achter zich staan. Iets wat in een menselijk bestaan totaal krankjorum is
omdat dat het niet uit maakt wie wat slaat. Een mens is gelijk toch volgens de
Universele regel? Men doet dit alles af als zijnde legale en illegale agressie en
het aanvallen van een ambtenaar in dienst. Helaas zijn dat termen die nergens
op slaan en erger nog aantonen dat we dus als slaven geen rechten hebben.
Wetshandhavers escaleren meningsverschillen voortdurend naar het niveau
van geweld. Keer op keer proberen ze iemand te arresteren, of iemands huis
binnen te dringen, of eigendom af te pakken. Dat om zo onrust en ongenoegen
uit te lokken. De handhavers hebben namelijk het machtige wapen in handen
dat zij het geweld tot ongekende hoogte kunnen opvoeren tot zelfs de dood
van de tegenstander. Dat kunnen ze en zagen we bij de dood van Mitch Henriquez
die een confrontatie met het gezag er niet levend afbracht en het gezag
er langs elke sancties kwam. Zo hebben we ook dat als je als klokkenluider te
veel en te agressief naar buiten komt, dat dan het gezag je mag gebruiken als
een boksbal en je leven met goedkeuring van de wet onmogelijk mag maken.

Dat maak ik persoonlijk al jaren mee en sinds kort ook een zekere Judith R
Roumou die nu aan de beurt is in deze pesterijen. Een van de andere klokkenluiders
die werkelijk zwaar tegen de justitie bezig was, heeft het met de
dood moeten bekopen. Hans Willems wist te veel van bepaalde rechters en
dat is hem noodlottig geworden. Als slechteriken in dienst van de staat heeft
het gezag kennelijk de vrijheid om levens te vernietigen of er een hel van te
maken. Let maar eens op als men een meningsverschil heeft met iemand van
het gezag. Men zal altijd proberen je over te laten gaan naar geweld. Zelfs in
de sociale media heb ik dat mee mogen maken dat zogenaamde woordvoerder
en mensen van justitie mij provoceerden om zo mij een loer te kunnen draaien.
Frappant is ook dat men geniet als een belastingfraudeur of iemand die niet
geheel volgens de wet leeft, gepakt wordt en totaal de vernieling in geholpen
wordt. Mensen moeten daar kennelijk van genieten omdat men duidelijk zo
gehersenspoeld is dat men de ware aard niet meer ziet. Het genieten van dit
soort zaken is hetzelfde wanneer jij als slaaf geniet dat een van je familieleden
met de zweep krijgt! Daar zit geen verschil tussen en is hetzelfde psychologische
gedrag van een slaaf tegenover zijn meester. Door deze wrok en vreemde
passieve gedragingen is de mensheid gedaald tot een ongekend laag niveau.
Geld is alles mee te koop, de gehele juridische hoek maar ook een plaats op die
hoogte waar het gezag je met rust laat. Zie de maffiabazen en hun zogenaamde
juridische adviseurs die net overal langs komen en ook de wegen weten zodat
niet één regel van de wet op hen zal slaan.

Geld is een wondermiddel in de vuile wereld van dit machtssysteem, deze
matrix. Daarnaast is indoctrinatie en geweld een geweldige aanvullende tool
om alles in de hand te houden. Maar we hebben sinds kort ook de sociale
media en onze clubjes op internet die er alles aan doen om zo burgers valse
voorlichting te verstrekken maar ook mensen af te persen en te intimideren.
De bekende groep en zijn leden zijn daar erg actief in en zijn in hun schrijven
en handelen zo uit te halen. Maar ook justitie zet personen op deze nieuwe
tool om zo mensen uit te lokken tot geweld of postings te doen waarmee ze
in de problemen komen.

Geweld is toch nog steeds de tool die men prefereert in de top. Dat zien we
op wereldniveau met oorlogen maar ook rond jezelf in vorm van mensen die
tegen je opgezet worden. Maar ook zelfs privé waar mensen menen zich te
moeten mengen om zo ontevredenheid uit te lokken. Wat we ook veel zien
is dat de top ook veel berichten en veel stellingen door de overheden en regeringen
naar buiten bracht waar men “vermoedens” hebben. Zaken die dus
net zoals in een religie maar gezet worden onder gods, allah’s en boeddha’s
wil. Het is zo mooi om te zien dat zowel de politiek en hun club aan de top
de gelijke weg bewandelen als de diverse religies. Beide verraden door hun
handelen waar de opdrachten vandaan komen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.