Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 16 - 2-10 Al het negatieve komt vanuit het opleggen van mythes

Dat alles maakt het dat de heersende klassen alsmaar door zeer duistere wetten
en regels de heerschappij krijgen over de onderklasse, oftewel hun slaven. In
hun ritualen hebben ze het over “demons” en over “goden” en naar die laatste
status proberen deze opperklasse zich te verheffen. Zo zien we ook dat ze hun
tegenstanders omschrijven als harteloze, wrede, sadistische, onmenselijke
monsters. Dat moet dan altijd hun vijand zijn en wordt hen keer op keer in
vele ritualen ingestampt. Frappant is dat dit aanhalingen zijn van ritualen
die spelen in de hogere club die, deze geloven in deze mythes, hun volgers
opdringen en hersenspoelen. Ze geloven in deze eeuwenoude verbasterde religieuze
ritualen, maar ze handelen er ook naar! Als je de getuigenverklaringen
hoort van die mensen die het er nog levend van hebben afgebracht, zijn deze
wezens niets meer dan totaal dolgedraaide wezens met een mensenpakje aan.
In de alternatieve nieuwsmedia worden ze dan ook afgedaan als zijnde reptilians!
Altaren, offeren en het bewerken / verkrachten en letterlijk slachten
van jonge en oudere mensen is daarbij een must. Er is niet onder hun ritualen
uit te komen en die moeten volgens hun “geloof” gedaan worden om zo hun
voortbestaan te garanderen. Natuurlijk zal dat in alle toonaarde ontkend en
verzwegen worden. Maar als men de ritualen leest, en van de hogere rangen
de ritualen doorneemt, maar ook van de overlevenden de getuigenverklaringen
hoort van de zijclubjes die er zijn in de absolute top, dan lijkt het niet meer op
gewoontes maar op een satanisch genootschap.

Deze satanische ritualen sijpelen ook door in het dagelijkse leven en vinden
we diverse uitspraken en vele handelingen weer terug in een leger, politie
en rechterlijke macht maar ook op de televisie en muziekwereld. Men moet
wel, anders voldoe je niet aan de eisen van de club en lig je er snel uit. Het
uitliggen betekent, of je resterende leven lang zwijgen of meteen vermoord
worden. De kracht van de angst en de kracht van het dreigen zijn enorm. Zo
heb ik zelf vanuit deze club dreigementen mogen meemaken en het enige wat
ik kon doen was lachen. Gevolg was dat die personen die dreigden, dropen
af of verdwenen in het niets.

Zo komen we op een zeer belangrijk punt van dit boek en dat is het geloven
in de mythes en de dreigementen van de absolute top. Doe je niet mee, zie je
de belachelijke situatie en heb je door hoe deze mensen te werk gaan, maakt
dat, dat zij geen vat op je kunnen hebben. Als je niet gelooft in een god maar
nog minder in een duivel dan kun je zoveel demons op iemand afsturen maar
dan wordt het alleen een lachwekkende vertoning. Het altaar, wat elke loge
heeft, met hun heilig boek, zie je ook in de vele kerken van de vele religies.
Het is niets meer dan indruk maken van de mysterieuze krachten die er zouden
moeten zijn. Er zijn wel krachten maar dan wel op een geheel andere manier
die je dan allemaal in een positieve manier kunt gebruiken. De mysterieuze
krachten zijn absoluut niet negatief te gebruiken daar deze krachten dat niet
werkelijk toelaten. Dat is wat men denkt in de diverse groepen. Het manipuleren
van krachten is niet mogelijk en als men met deze energie naar buiten
komt, is mijn raad je af te sluiten van deze negatieve energie, laat deze geen
vat op je krijgen en laat alles langs je heen gaan! Deze negatieve energie is
meerdere malen zwakker dan de positieve energie. Elke negatieve energie
heeft vele ingangen om deze om te zetten in positieve energie.

Het manipuleren van krachten is wat er momenteel gaande is in zowel de regeringen
en de personen die denken boven het geheel te staan. Deze mensen
doen niets anders dan dood en bederf zaaien zodat zo min mogelijk mensen
het in hun hoofd halen een andere matrix te gaan leven of buiten het geheel
te gaan werken. Door opdringen en afdwingen en door lijfelijke straffen en
zelfs de dood als voorbeeld te stellen, moet iedereen aan hun noden voldoen.
De autoritaire indoctrinatie is niets meer dan het afdwingen van zaken die
absoluut niets met vrijheid en democratie te maken hebben. De martelingen
die alsmaar uitgevoerd worden zijn een bewijs van onmacht. De bewuste club
denkt door deze methoden het binnenste van een mens te kunnen veranderen.
Dat is iets wat duidelijk beschreven staat hoe te werken in de wereld van de
ritualen. Men denkt schuilend in een rok, lang gewaad of uniform dat deze
krachten verkregen kunnen worden.

Daarom zie je rechters en vele piassen in die wereld als zogenaamde heiligen
gekleed gaan wat mij alsmaar doet denken aan karnaval. Als je dan hun werkelijke
energie ziet, is die zo nietig, zo klein dat je bijna gaat geloven dat deze
wezens levende doden zijn. Levende doden is een omschrijving die het beste
past op deze wezens. Dat komt omdat men denkt door de eeuwen heen oude
kennis via de ritualen te kunnen overdragen naar een volgende generatie! Juist
daar gaat het geheel mis. Je kunt woorden, formules en begrippen overdragen
maar je kunt niet de energie overdragen als men die niet kent. Daarom zijn
heel veel van die mensen gehuld in mystiek maar tegelijkertijd weggezakt in
een wereld waar ze zich niet in weten te handhaven. De slavendrijver is de
slaaf, alleen hebben er vele van hun club dat (nog) niet door. Men is trots als
men weer een streepje heeft gehaald of een of ander symbool mag showen en
men is trots als men weer een rang of trede hoger is. Maar men beseft niet dat
de absolute top hun kracht misbruiken voor totaal andere doeleinden dan dat
de grote massa denkt. De ware macht heeft te maken met energie/frequenties.
Maar zoals ik al eerder stelde, ze falen allemaal als het daar op aan komt.
Wat men alsmaar ziet, hoe nobeler een persoon zich voordoet in de maatschappij
hoe meer duivelse praktijken hij achter zijn leven heeft staan in de wereld
die hij bewandelt. Tot op heden ben ik aardig wat mensen tegengekomen bij
wie door hun voordoen, gedrag, uitstraling en hun eigen zeggen, dat ze de
goedheid zelve zijn van afdruipt. We zien dat overduidelijk in de Freemasons
die zich schuilen door zoveel mogelijk nobele zaken naar buiten te brengen.
Maar ook de nevenclubjes die zich voordoen als zijnde “service clubjes”, en
“militairen” die hun leven geven om ons te beschermen. Deze gehele groep
is duidelijk in kaart te brengen en zie je dat er een tweede leven is bij die personen.
Ik wilde ze bijna mensen noemen maar dat is niet zo. In deze moderne
tijd noemen sommige mensen hen reptilian wat simpel staat voor een gespleten
persoon. Dit zijn niet alleen de absolute leiders maar zoals ik al schreef, de
mensen die alsmaar laten weten aan de buitenwereld hoe goed ze zijn. In de
vele clubjes zitten hoofdzakelijk onderdanen die eigenlijk niet weten waar ze
in terecht zijn gekomen. Veelal zakenlieden die een deel van hun geld steken
in goede doelen. Maar achter het geheel zien we de overkoepelende club die
veelal gesloten te werk gaat en zelfs gaat schiften wie wel en wie niet de top
mag bereiken.

De top in de Freemason is het begin en de poort naar de duistere wereld. Een
wereld waar een relatief kleine selecte groep aan mee mag en kan doen. Ze
mogen absoluut niets loslaten over het offeren, het verkrachten en het doden
van baby’s en jonge kinderen. Er mag geen directe connecties zijn die ergens
verdacht kunnen worden met de onderwereld en de huidige matrix. Toch lekt
er nog wel eens wat en dan denk ik aan Dutroux, Borst, Demmink en de zogenaamde
gevaarlijke crimineel Holleeder. De laatste is de enige nog levende
en actieve link tussen de top en de wereld van duistere zaken.
Deze personen hebben vele jaren ongelimiteerd kunnen leven en werken
tussen de wereld van demonen en de slaven van koninginnen en koningen,
en dat onder een clubje wat nog steeds overal verzwegen wordt. Zo worden
acties van justitie maar ook het leger allemaal gerechtvaardigd en gezet onder
“algemeen belang” en “algemene sociale rust”. De geschiedenis blijft zich
herhalen of het nu Hitler is, de oorlog in Vietnam of in Irak. Niets verandert
en de zogenaamde goede bevechten het zogenaamde kwade. Zo komen we bij
de vraag, wie zijn de goede? Want na het bestuderen van veel valse geschriften
en notities blijkt in de meeste gevallen dat juist de zogenaamde goede groep
de duivel is in het bekende duivelskleed en hun ritualen! De goede zijn juist
die groep die vele moorden en oorlogen op hun naam hebben staan. Het zijn
juist de tirannen en terroristen die het vertikken zich over te geven aan deze
satanische groep.

Een mooi voorbeeld is Qadhafi die vele jaren een land geweldig heeft weten
te besturen en de mensen aldaar de grootste mogelijke vrijheid heeft gegeven.
Maar door de buitenwereld werd afgeschilderd als zijnde een massamoordenaar!
Het verhaal Qadhafi is totaal verdraaid. Verschillende zaken mocht ik
van dichtbij meemaken omdat ik enkele keren contact met deze man had en
dat hij als energie en op schrift (zijn mails) totaal anders was dan dat Amerika
hem voorschetste aan de wereld. Haat en nijd, dat is wat de grote club wil
onder een dirigent die zetelt in het Vaticaan. Kernwapens zijn er gekomen
omdat mensen geloven in geweld, overmacht en in bluffen. Dit alles is niets
meer dan een ordinaire pokerpartij. Men zet momenteel alles op gezag en de
kracht van het indoctrineren. Maar men vergeet de kracht van het individu
en de ware energie.

Het trieste is dat vele zwaar gehersenspoelde mensen trots zijn dat ze mensen
doden. Dat lazen we al eerder over die persoon die trots op was dat hij
90 wezens (hij noemde het geen mensen) vermoord had. Een bijvoorbeeld;
Holleerder en zijn kornuiten die groot gaan dat men bang voor hen is. Nu, de
enige die werkelijk bang zijn, zijn zijzelf, anders lieten zij die woorden niet los.
Zij denken niet meer, ze handelen als derderangs beesten zonder verstand en
zonder weet wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Men kan iedereen uitmoorden
die een gevaar voor je zou kunnen zijn, maar door deze mensen te vermoorden,
leg je je gehele criminele lijn vast voor die mensen die weten wat er gaande
is. Ook zo is het gehele gedrag van Holleerder gemakkelijk te plaatsen in het
afschermen van de Freemason. Hij doet dit alles omdat het hem opgedragen
wordt en hij niet anders kan.

En dan komen we op een ander belangrijk punt want de ondergang die nu
gaande is komt niet alleen door hebzucht, haat en nijd maar doordat mensen
blindelings opdrachten uitvoeren die door gewetenloze individuen aan een
groep mensen opdragen. Men sterft niet door haat en nijd en hebzucht, men
sterft omdat men opdrachten uitvoert die NIET zijn/haar pad zijn.
De meesters die boven de politiek staan, zijn de duivels die de wereld menen
te moeten regeren. Dat er een stel volgelingen zijn, blijkt overduidelijk. Want
met bloedgeld is alles te koop en te regelen. Daarmee denkt men samen met
een juridische club de zaken in de hand te kunnen houden. Doch, hun ritualen
vertegenwoordigen niet de kracht die ze zich toebedelen. Dat blijkt wel omdat
ze daarnaast moeten afpersen, opleggen en afdwingen om nog resultaat te
boeken. Hiervoor zijn de lagere clubjes enorm welkom. Want, wat is het niet
mooier als er een groep is van politie, rechercheurs, douane en noem ze maar
weer op, om zo alles uit te lokken wat nodig is om onderdrukking kracht bij
te zetten. Er komt dan nog bij dat mensen zich moreel verplicht voelen om
het gezag te dienen en zich zo veilig voelen dat hun actie door de wet gedekt
is. Als je een persoon uit eigen beweging een ander persoon laat vermoorden
dan zal er een geweten gaan knagen, maar als het gedekt is door een wet dan
is men een held.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.