Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 15 - 
2-9 Het opzetten tegen elkaar

Momenteel is de nieuwe trend om kinderen tegen elkaar op te zetten en dat
via spelletjes en vreemde websites die zorgen dat haat de overhand neemt.
Zo zien we ook dat de religie in een onbekende macht (god, allah, boeddha)
of geloof, of in een andere organisatie, blindelings gevolgd wordt of via afpersen,
dreigen of via hersenspoelen opgelegd wordt bij de jongere en oudere
generatie. Op die manier hebben we dus de jeugd maar ook de ouderen onder
ons, onder controle.

Door machtsmisbruik krijg je dat mensen zo tegen elkaar opgezet worden en
dat ze zich als monsters gaan gedragen. Dan zijn er kennelijk geen wetten
meer en ook geen regels! Het systeem heeft er baat bij deze mensen, zolang ze
vanuit de top gestuurd worden. Eenzelfde persoon die 90 mensen doodt, maar
niet gestuurd door de top, krijgt de doodstraf en de titel massamoordenaar.
Hoe krom kun je het nog bedenken? Deze agressie, deze manier van handelen
zien we nu ook al steeds meer onder de politie en militairen. De opleidingen
van deze mensen zijn niet meer alleen om orde te handhaven en te verdedigen
maar meer en meer om mensen tegen elkaar op te zetten en uit te spelen
om zo hun agressie bot te kunnen vieren. Simpele mensen worden dagen,
weken, maanden lang vast gehouden veelal zonder enige gegronde reden. De
ondervragingen zijn veelal gewelddadig en je bent al snel een probleem voor
de gemeenschap als je, je niet slaafs opstelt.

Door een uniform aan te doen is het recht en eerste regel van het UVREM
meteen verdwenen. Er wordt dan bewezen dat dit recht totaal niet bestaat.
Met wat strepen, knopen of een ster heb je het recht om alles wat mens is te
vernederen en te negeren. Mensen zijn in hun ogen ondergeschikten en moeten
gecontroleerd worden. Dat is wat ze ingegoten krijgen in hun opleidingen.

Stelt men zich dan niet als slaaf op, hebben ze volgens hun regels het recht
van commanderen, bevelen, intimideren en zelfs geweld aan te wenden! En
dat, zonder dat er een misdaad of aanleiding voor is. Deze zaken zijn overigens
uit enkele boekjes gehaald van ex-politie/legermensen die deze hele
organisaties niet meer zagen zitten. Nu praten we in dit deel alleen over de
politie en leger maar ik wil er meteen bij vernoemen dat deze manieren van
werken ook geldend zijn bij rechercheurs, officieren van justitie, CID en
rechters en niet te vergeten de speciale eenheden van het leger. Maar we zien
dat de agressie doorgaat naar deurwaarders, douane, immigratie personeel en
bewakingspersoneel die ook menen een god te zijn. Het is werkelijk alsmaar
bewezen dat als een slaaf een pakkie aan heeft, dat met een streepje, knoop
of een ster, dan meent die boven alles te staan.

Deze macht is gekomen omdat deze personen in het verleden en nu nog,
afgedwongen en opgelegd worden dat de burger hen moet vereren en in deze
mensen moeten geloven. Men gelooft in hun werk en dat ze nodig zijn.
- Waar zouden deze mensen allemaal naar toe moeten als er
uitkomt dat er geen criminelen zijn en dat zij de criminele
acties uitlokken en handhaven?
- Wat als je deze mensen gaat zeggen dat ze illegaal werken en handelen?
Want als we alleen even naar Nederland kijken, is er al geruime tijd geen
geldige grondwet meer en al vanaf koning Willem I geen wettelijke koning/
koningin meer en zeker niet meer met blauw koninklijk bloed! Door deze illegale
status handelen al deze mensen, tot het hof toe, op een illegale basis en
door de burgers angsten op te leggen zij dat soort handelen alles maar aannemen.
De grondwet is niets meer dan regels die niet nageleefd kunnen worden
omdat deze geen wettige koninklijke bekrachtigen kent (is geen wettelijke
koning). Dat lezen we ook al in de eerste regel van het UVREM. Ondertussen
weten we ook dat alle landen rond de wereld bij regel 1 al de mist in gaan.
Drie hoofdstukken terug lazen we wat democratie betekende en toen kwam
deze regel als nummer één op het scherm.
“In een democratie is de voltallige bevolking soeverein”.

Ja, u leest het goed, “voltallige bevolking soeverein”! Dat wil zeggen dat Jan
met de pet en wie dan ook NIETS te zeggen heeft over wie dan ook! Noch
een koning, noch een grondwet, noch een persoon die meent mij het leven
zuur te moeten maken, kan mij zaken opdragen door deze regel. Deze regel
past precies aan bij de regel van het UVREM;
“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren”.
Hun eigen regels en wetten zeggen het in regel één, hoofdstuk één, paragraaf
één!
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.