Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 14 - 
2-8 Het geloof en het geloven

Religie en hun geloof maar ook het geloven in machten, symbolen en ritualen
maken mensen zwak. Let maar eens op, mensen klampen zich vast aan
zaken die men gelooft en waar vanuit de ouders al aangenomen en opgelegd
zijn. Mensen moeten kennelijk zaken hebben waar ze zich aan vast kunnen
houden, wat het ook is. Zo is het geloven in het systeem van nu, net zo erg
als het geloven in een of andere religie. De beste handel is om aan een religie
te beginnen of een land te besturen, en alles wat krom is te laten geloven dat
het de juiste enige weg is. Doordat je bij mensen alsmaar blijft herhalen dat
die weg de ware weg is, zal men het gaan geloven.

Kinderen nemen altijd aan dat wat de ouderen zeggen waar is. Ze geloven de
eerste levensjaren in de o zo heilige Sinterklaas met zijn zwarte pieten als een
boeman. Men houdt hen voor hoe ze zich moeten gedragen en moeten leven.
Pas later merken ze dat het allemaal leugens zijn en voorgehouden door hun
eigen ouders die het waarschijnlijk ook niet beter weten! Ondertussen worden
ze via scholen alles wat zelfdenkend is, uitgeschakeld.
- Men mag niet een eigen weg zien.
- Men mag niet anders denken dan de massa.
Zo krijgen we gehersenspoelde wezens die perfect passen in een systeem die

een matrix hanteert waar de absolute top het voor het zeggen heeft. Het creëren
van mythes en van sage en dan een dosis goden, maakt dat zelfs in de wereld
van de grote mensen, deze er toe gezet worden dat ze zelfs kinderen offeren
of kinderen moeten misbruiken. De hersenspoeling gaat ver. Er zijn geen
limitaties meer, puur omdat hun ritualen het zeggen en het zo moet gebeuren
om de macht die zij menen te kunnen overnemen, te vergaren en te behouden.
Als we de geschiedenisboeken in zien, zijn het die boeken samen met de
diverse heilige geschriften, die de grote leugens verkondigen. Hoe kun je
beweren dat een almachtige dit of dat heeft gezegd terwijl deze nooit bestaan
heeft. Maar ook nooit is bewezen dat deze hebben bestaan als alleen bij de
vele sage/vertelsels. Zo valt men van de ene in de andere leugen en mensen
moeten dit blijven geloven en de kinderen moeten het klakkeloos slikken. Zo
moet men in het kwaad geloven maar ook in het goede. Maar let wel, dan is
het goede wat men via deze mythes/geschiedenisboeken naar buiten brengt,
niet zoals je gevoel of jouw persoon het aan geeft. Zo kun je dus zaken die
geheel krom zijn en tegen alles wat mensheid is, weer laten voordoen dat het
goed is en dat je het daarom moet accepteren/aannemen. Het staat namelijk
beschreven en dat is dan een vaste regel die niet waar kan zijn.

Zo krijgt men bijvoorbeeld via de vele ritualen zaken te doen die tegen elk menselijk
verstand in druisen. Maar doordat ze al eeuwen als normaal beschreven en
uitgevoerd worden, is men verplicht de handeling van verkrachten, offeren en
doden als normaal te gaan zien in die clubjes. De gehele top moet hieraan mee
doen anders zal men snel weer verstoten worden van deze topfunctie! Van de
koninklijke huizen tot de bankdirecteur, rechters en eigenaren van topbedrijven,
hebben deze mensen te voldoen aan deze ritualen. Door deze handelingen te
laten uitvoeren, zet je een menselijk brein om naar de gedachte dat deze handelingen
normaal zijn. Zo creëert men die matrix dat men van geen schuld en
kwaad bewust is. Het is toch zoals we moeten doen en de hogere leggen het
op en dan is het goed en gedekt voor verdere consequenties. Datzelfde zien
we bij de algehele massa waar mensen een systeem voorgehouden wordt wat
totaal scheef is. En waar, zoals we het al over hadden, de rechterlijke macht
met 2 maten moet meten. Maar ook waar regeringen en politieke leiders er toe
verplicht worden bepaalde zaken door te voeren die in een helder menselijke
brein als absoluut onaanvaardbaar bestempeld zouden worden.

Het grootste probleem is dat het systeem verplicht dat kinderen al vanaf lage
leeftijd naar scholen moeten. We zien al dat zelfs baby’s gedumpt worden bij
crèches en dat deze wezens al meteen gehersenspoeld worden. De kracht van
het huidige systeem is dat men de kinderen al vanaf dag één indoctrineert en
vormt. Zo gaan de kinderen alles wat hen dan voorgehouden wordt als normaal
zien. Het is dan moeilijk om hen dan nog een andere matrix voor te houden. Ga
bijvoorbeeld maar eens tegen een kind, dat in een koning of een god gelooft,
zeggen op zijn 20ste dat deze personen fictie zijn! Dan heb je een boek van
argumenten vol dat je een leugen aan het verkondigen bent! Kinderen moeten
we de vrijheid geven om zelf te onderzoeken. Pas dan krijgen we een nieuwe
matrix waar de mens als mens kan leven. Het systeem houdt nu elk kind een
verkeerde gemanipuleerde bril voor. Hun ogen moeten die leugens zien als
zijnde absolute waarheid.

Een kind is zeer gemakkelijk te beïnvloeden. Is het niet door de harde hand
dan wel door alles wat vanuit een boek als waar aangenomen moet worden.
Het is ongelofelijk dat ouderen kinderen dumpen en toelaten dat van hun
kinderen robotten gemaakt worden. Robotten die geprogrammeerd zijn naar
een verkeerd programma. Later gaan we zien dat deze robotten via een leger
nog eens een extra hersenspoeling krijgen. Ze gaan dan zelfs aannemen dat
zogenaamde vijanden moeten worden vermoord. Zij mogen niet zien dat ze
hun medemens doden die ook een recht van leven hebben! Alles wat hun
meerdere zeggen moeten ze uitvoeren, zonder vragen zonder tegenstribbelen
en zeker zonder erover na te denken. Hetzelfde zien we ook bij een robot!
Alles is slecht en bij het commando “doden” volgen we die op zonder enige
seconden er over na te denken wat die opdracht werkelijk is. Na deze periode
zien we dat 80% van deze mensen voor hun leven geestelijk ziek zijn en totaal
de weg kwijt zijn. Dat omdat ze zaken gedaan hebben, van kinderen tot
volwassenen vermoorden, zonder een enkele reden en erger nog zonder erover
na te denken. Mensen doden doe je alleen maar als je geestelijk ziek bent en
niet meer weet dat je een mens bent.

Buiten het indoctrineren worden ook nog vele mensen totaal onmenselijk
gemaakt door hen drugs of medicijnen toe te dienen. Door deze, wat allemaal
drugs zijn, toe te dienen is het geestelijk vermogen totaal afgezwakt. Iets wat
het huidige systeem geweldig uitkomt, omdat zo het grotendeel van de mensheid
menen dat ze afhankelijk zijn van deze zieke maatschappij. Men denkt
letterlijk en figuurlijk dat men dan niet meer zonder deze wereld zou kunnen
leven. Dat is precies wat dit systeem wil, en het doel is om via hun regeringen
zo van iedereen een slaaf te maken. Door een verkeerd beeld te scheppen en
door zaken af te schermen die ons anders zou kunnen laten zien, probeert men
zo zombies te maken van elk persoon. Zombies die uitvoeren en accepteren
wat er hen voorgehouden wordt. We zien de eindeloze indoctrinaties via de
radio en televisie maar ook internet. We zien dat mensen in deze beelden/
praatjes geloven. Door keer op keer met valse informatie te komen, gelooft
de massa wat ze horen of zien. Het moet wel zo zijn want iedereen zegt het.
Dat gegeven van het blindelings volgen, zien we in vele testen die in het verleden
gedaan zijn. Als 9 mensen zeggen dat het witte vlak zwart is en 1 ziet
het als wit heeft die ene het fout! Maar ook als je 10 mensen martelt en blijft
hameren dat wit zwart is, zullen op het einde alle 10 zeggen dat het zwart is!
- De mens neemt aan.
- De mens is een volk wat momenteel moeilijk zelf kan denken.
Dan komen we weer even op onze kinderen.
Ze kopiëren wat ze om zich heen zien want als de ouderen het doen moeten
wij het dus ook kunnen en overnemen. Kinderen kun je van dag één alles
leren en laten doen, ze staan er open voor en dat is hun taak de eerste jaren.
Een kind is een geweldige menselijke “energie” wat alsmaar beelden nadoet.
Dat weten de mensen aan de top ook en ze maken er gretig gebruik van. Met
dat gegeven kun je een geheel volk doen geloven dat een ander volk slecht is.
Je laat simpel keer op keer de slechte beelden zien van die ander slechterik.

Een mooi voorbeeld; Duizenden jaren geleden werd je vermoord als je
beweerde dat de aarde rond was! Dat kwam doordat enkele zogenaamde
wetenschappers beweerden dat de aarde plat was. Door die bewering volgde
iedereen hen blindelings. Nu heeft men het tegendeel gezien en ja, iedereen
is er van overtuigd dat de wereld rond is.

Vrije energie, geen tijd, geen afstand, zaken die ons alsmaar voorgelogen
worden en totaal anders zijn. Tot de dag van vandaag moeten we de wereldklok
regelmatig aanpassen. Een bewijs dat tijd geen regel is vanuit de feilloze
natuur. Alsmaar vallen we van de ene leugen in de ander en o wee als je wat
anders beweert. Zelf verklaar ik al vele jaren dat er geen tijd en geen afstand
is. Daarom dat ik veel kan doen in dit leven. Nu, de wereld is momenteel te
klein. Maar een simpele vraag heb ik dan. Waarom moeten we met onze meest
geavanceerde atoomklokken dan toch nog jaarlijks de tijd bijstellen omdat hij
anders uit de tijd loopt? Heeft de natuur dan gefaald in het creëren van de tijd?
Door geen tijd is er geen afstand en ook dat is bewezen in diverse experimenten
bijvoorbeeld met weefsel wat exact reageerde waar dan ook ter wereld,
namelijk als deze een prikkel krijgt en dan op alle plaatsen op de wereld een
stuk van dat weefsel op hetzelfde moment reageerde! Als er afstand was, was
er een vertraging! En zo blijft ons de ene naar de andere leugen voorgehouden
worden en erger nog, in deze leugens worden onze kinderen nog steeds
onderwezen. Hoe is het mogelijk dat je vele uren in de week les krijgt in een
wetenschap wat een totale farce is en een grote leugen? Hoe is het mogelijk
dat je kinderen alsmaar voorliegt en afstompt met een wereld die niet bestaat?
Door deze vele leugens op zowel scholen als in de maatschappij en in het
juridisch systeem te onderwijzen, creëer je BEWUST ongenoegen en mensen
die zich er tegen verzetten. Vanaf dat ik in 1954 geboren ben en al de jaren dat
ik leef, ben ik altijd eerlijk en open geweest en nog nooit heb ik fysiek moeten
vechten. Pas als je, je gaat begeven in leugens krijg je vijanden en gaat men je
in elkaar slaan of vermoorden. Leugens die in de vele eeuwen door het systeem
gecreëerd zijn, worden alleen gemaakt om mensen tegen elkaar op te zetten
en elkaar als vijanden te zien. Geen leugens, geen vijanden, geen geweld.

In de top zitten de ware beroepsleugenaars. Als je de politiek ziet maar ook de
rechters en hun slaven om hen heen zijn dat allen categorische leugenaars die
veel te verbergen hebben en veel geld maken door leugens recht te praten. Een
moordenaar is een moordenaar maar in de praktijk wordt een blanke moordenaar
minder of niet gestraft vergeleken met een gekleurde moordenaar. Dan
hebben we nog van, als je blank bent maar je bent van de verkeerde club, ja,
dan zul je ook moeten boeten en ben je blank van de verkeerde club en houdt
er eigen gedachten op na, ja dan kun je beter gekleurd zijn!

We hebben de absolute top die allemaal zitting hebben bij een en dezelfde
hoofdclub. Zij hebben de macht in handen en zien hun wereld als de absolute
wereld. Ze hebben elkaar allemaal in de tang omdat ze allemaal zaken doen
die wettelijk niet zouden kunnen. Zo zien we dat bankdirecteuren die buiten de
boot vallen met bosjes vermoord worden want ze zijn te onstabiel en zouden
wel eens over rechters en hogere lieden kunnen gaan praten. De minuut dat
men denkt dat iemand onstabiel wordt, zal die eerst het zwijgen opgelegd en
afgeperst worden. Mocht dat niet werken zal deze voor gek verklaard worden
en als laatste redmiddel, als deze nog geen zelfmoord heeft gepleegd, vermoord
worden. Dat is de regel van de hoogste club op deze aarde waaronder
de Freemason die direct onder de bescherming staat van het Vaticaan. We zien
deze bescherming ook overduidelijk in de politiek terugkomen.

Komen we nog even terug op de handelswijze in de politiek. Als een minister
inbreekt bij zijn buurman dan is hij per direct een crimineel en men zal
hem degraderen in zijn klasse. Maar een politicus mag wel een wetvoorstel
indienen die de belastingen vele malen hoger maakt en zo zijn buurman veel
geld af neemt. Dat is legaal! Daarnaast komt er dan nog bij dat hij deze regels
altijd zo weet te omzeilen dat zijn buurman en de burger wel het volle bedrag
moeten betalen maar hijzelf en zijn collega’s net vrijstellingen hebben op die
regels! Het legaal afnemen van andermans bezit is een hersenspoeling die er
van kinds af aan ingestampt wordt. Ik mag als kind een leerkracht niet wijzen
op zijn fouten maar een leerkracht mag mij straffen en tijd afnemen als zij
vinden dat ik me niet aan de regels houd. De wetten waar wij als burgers aan
moeten houden is, zoals ons wordt voorgehouden, precies dezelfde wetten als
die voor iedereen zouden moeten zijn. Maar in de praktijk is dat geheel anders.
Want waarom mogen wij een rechter niet veroordelen die ook alsmaar leugens
aan het verkondigen is en zijn regels baseert op wetten die geformuleerd zijn
door personen die zelf buiten de wet handelen? Laten we even gaan kijken op
de eerste regel van wat zij noemen de core of alle wetgeving;
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn
begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een
geest van broederschap te gedragen.

Hier zien we dat elke rechter buiten zijn boekje handelt en alles aan zijn/
haar laars lapt; “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten
geboren.” Als er gelijkheid in recht is, waarom sta ik dan in de zaal en zit
deze persoon als een gier op een verhoging over mij te oordelen? Mensen, we
worden werkelijk als slaven gezien en alle wetten en rechten zijn tegen ons,
slaven, geschreven! Al deze boeken zijn geschreven om mensen in de tang te
houden en indien nodig weg te dirigeren voor langere tijd.
Het is overduidelijk, men leeft zijn eigen regels niet na maar er wordt wel
verlangd dat wij deze regels opvolgen!

De meest enge gedachte is dat mensen, in het algemeen, al zo geïndoctrineerd
zijn dat ze niet meer weten een andere weg te bewandelen. Ga willekeurig
mensen maar eens vragen wat zij zouden doen als zij het voor het zeggen hadden.
Je krijgt de meest fantastische verhalen en zelfs oplossingen. Maar men
zal nooit horen, “Ik laat de mensen hun eigen weg bewandelen”. Ja, simpel;
elk mens zijn eigen weg, eigen zienswijze, eigen wereld beleven en samen
een stap verder komen.

Men blijft er vanuit gaan dat mensen bestuurd en gestuurd moeten worden.
Men blijft denken in de wereld zoals zij gehersenspoeld zijn en zoals zij moeten
denken. Elk bestuur is een slavernij zelfs wat ik besproken heb bij het boekje
van heer Qadhafi. Ook daar wil men de mens nog sturen. Nu heb ik dit boekje
beschreven omdat ik wel van mening ben dat er een overgang moet zijn, want
we zitten momenteel wel met over 7 miljard merendeels gehersenspoelde
mensen die veelal in een en dezelfde matrix leven die totaal misvormd is. Er
zal een overgangsfase moeten komen en dan is dat idee van heer Qadhafi nog
niet zo gek volgens mij.

Ergens zullen we de mensen eerst moeten laten inzien dat alles wat ze geleerd
hebben en hen voorgehouden is, een grote leugen is. Die leugen moet men dan
op gaan vullen met die wereld die elk mens zelf diep in zich heeft. Dat zal weer
geactiveerd en geleerd moeten worden om dat weer te zien en ermee te leren
werken. Men kan het niet opdringen, het moet weer geactiveerd worden. Maar
doordat mensen ermee gaan werken en het gaan zien, zal de grote groep gaan
volgen. En dan is een overgangsregeling zoals grotendeels beschreven in het
groene boekje geen slecht uitgangspunt. Want van daar kan men gemakkelijk
verder afbouwen en loslaten.

Maar we gaan nog even door met het huidige beeld waar we in zitten. We
weten vanuit de vervalste geschiedenis nu duidelijk, dat de weg die we al duizenden
jaren bewandelen, een doodlopende weg is waar de mensheid zichzelf
aan het vernietigen is. We zien dat religies oorlogen bezorgen maar ook dat
wereldleiders en dictators niet tot een oplossing zijn gekomen om een volk te
leiden. Dat komt omdat een mens niet geleid hoeft te worden! Dat bewijs wordt
dagelijks geleverd. Elk regiem, koning, dictator of land heeft relatief maar een
kort leven. Sommige enkele jaren andere enkele eeuwen. Het maakt niet uit
of je nu met slechte of goede bedoelingen wilt besturen. Als men eenmaal in
die molen zit, heeft men te handelen zoals de absolute top het wil. Dat zagen
we lokaal nog wel eens bij bestuurders die een eigen weg wilden inslaan. Of
ze werden snel afgezet of ze werden vermoord, er zijn dan geen opties, het is
doen wat de club je zegt. Als je goed gaat kijken zie je dat een klein puntje
alsmaar wel als een groepje blijft bestaan en dat is het Vaticaan. Een puntje
op deze aardbol waar de absolute top zich alsmaar terug trekt als het te warm
wordt en zich weer uitspreidt als de tijd rijp is.

Wat ook opvalt, is dat men in de top zich altijd verschuilt, of achter een wet
of achter een of andere regel. Men zal nooit bij een van de acties die ze ondernemen,
ook hun verantwoordelijkheid zien nemen. Zouden ze dat doen dan
zijn ze weer volgens de wetten van de lagere bevolking verantwoordelijk te
stellen voor hun daden. Zo kunnen presidenten en koninklijke huizen bijvoorbeeld
onbeperkt mensen rond de wereld door regeringen laten verdwijnen of
vermoorden. Pas als je ziet dat een “goed gekeurde” dictator gaat moorden
op eigen houtje heeft men een punt hoe deze vermoord kan worden op een
legale manier. Hoe krom kan de wet zijn en hoe krom is het denken van de
wereldorganisaties en hun leiders? Er is dan geen schaamte, geen schuldgevoelens
omdat ze werken volgens de regels van hun club. Deze leiders zijn
werkelijk zo gehersenspoeld dat, dat deel in hun hersenen totaal verdwenen
is en zij als robotten werken.

Zo kwam ik er ook achter dat vele mensen in de top sterk afhankelijk zijn van
drugs of middelen om vele zaken weg te duwen om op die manier hun geweten
wat tot rust te brengen. Geweten bij de top is een geheel ander geweten dan
wat je als gezond mens hebt. Het geweten in de top is een fata morgana waar
zij zich achter schuilen maar absoluut niet meer weten waar ze het moeten
vinden. Een van de belangrijkste zaken die je naar de weg naar de top moet
aanvaarden is dat je gewetenloos bent, met een stalen gezicht moet kunnen
liegen en bedriegen en alsmaar vol weten te houden dat er maar één weg is.
Natuurlijk is dat de weg die zij jou voorschotelen. Is er een crisis dan moet je
dat geloven. Gaat het goed dan is dat ook de waarheid. En als eentje een terrorist
is, om het mode woord maar eens te gebruiken, dan is hij een terrorist.
Het wroeten in psychologische oorlogsvoering en de indoctrinaties zijn enorm.
Dat is waar de huidige top op volle toeren in aan het draaien is. Men weet de
mensen zo te bewerken en laten geloven in deze acties, zonder dat ze in de
gaten hebben dat ze hun eigen ondergang aan het creëren zijn.

Dat zien we ook wat er van bovenaf dagelijks gaande is. Men ziet de enveloppen
met belastingaanslagen alsmaar binnen komen. Men neemt het aan
dat het moet en men doet mee aan deze afpersing. Ook is men van boven er
tegenwoordig heel erg snel bij om via een advocaat recht te gaan halen omdat
je als burgertje weer iets gedaan of gezegd hebt wat onze opperhoofden niet
bevalt. Hogerhand meent alsmaar mensen het leven onmogelijk te moeten
maken omdat men het idee heeft dat men niet doet, wat zij verlangen. Denk ik
aan een voorval bij de belastingen die het presteerde om drie weken dagelijks
bij mij aan een tafel te zitten in mijn kantoor. De reden was dat ik wel iets fout
moest doen. Toen ik die dame vroeg wat ik fout deed wist ze het niet, “maar
iedereen probeert belasting te ontduiken”, was het antwoord. Als je met zo’n
ziekelijke instelling drie weken lang iemand het leven zuur denkt te maken,
ben je toch echt een klant voor het gekkenhuis. Toen ze na drie weken geen
onrechtmatigheden had kunnen vinden, ging ze naar het belasting kantoor toe
en delete, kort na haar verwoede poging om mij te hangen, voor 5 jaren mijn
gehele bestand uit het systeem. Met als gevolg, ik ben anderhalf jaar bezig
geweest om alles wat privé en zakelijk is, weer terug in te laten voeren bij deze
dienst! Zo ziek is de top en zo ziek zijn die mensen die niet meer nadenken
maar als een robot handelen en uitvoeren. Zo doen ze het met burgers waar
ze geen greep op hebben.

Met zo’n actie als zojuist beschreven, wil men hebben dat je dan alsnog in
de fout gaat en dat je agressief gaat worden. Als je dan simpel de zaken doet,
merk je dat ze zichzelf een zee aan werk hebben bezorgd en door niet er op
in te gaan, ze zichzelf aardig voor schut zetten in die organisatie. Want je wilt
toch laten zien dat er inderdaad fraude of belastingontduiking is geweest! En
zo heb je een antwoord op een falend systeem.
Het zelfde zien we bij politie acties waar zij provocerend staan en de burger
feller en feller maakt en waar er veelal altijd er enkele in de fout gaan waar
de autoriteiten dan bot op kunnen uitvieren. De frustraties zijn op vele beelden
te herkennen en er wordt van alles bijgehaald wat hun acties zou moeten
rechtvaardigen. Zo blijf ik ook bij mijn stelling dat juist de politie en justitie
de bron zijn van veel leed en ellende. Agressie is wat het systeem, de hogere,
willen en daar trappen vele burgers in.

Door deze provocerende acties komen we op het deel wat in vele ritualen ook
beschreven wordt en dat is “het goed en het kwaad”. We zien dan, dat goed
en kwaad beide een gevolg zijn van acties van de mensen. Als je, je aan de
wet houdt is het allemaal goed maar als men even wat van afwijkt, praat men
al snel over kwaad. Door mensen keer op keer in een kwaad daglicht te zetten,
krijg je snel dat personen als monsters weergegeven worden, zoals Ben
Laden, Qadhafi, noem ze maar op. Mensen gaan dan andere mensen haten en
dat is precies wat men wil hebben. Het gaat zover dat je nu al personen ziet
verschijnen die openlijk durven te schrijven, en zelfs trots op zijn, dat ze 90
mensen hebben vermoord en er geen gevoel bij hebben want het zijn geen
mensen maar terroristen! Als je zover als mens gedaald bent, is het tijd dat je
deze wereld verlaat. Dat soort mensen zijn monsters zonder geweten zonder
hersenen. Deze “producten van het systeem” zijn een gevolg van ultra terreur
opleidingen waar letterlijk alles wat hersenen is, omgezet wordt in haten en
doden. Deze mensen geloven het gezag, geloven de leugens en geloven in wat
hen voorgehouden wordt!

Via media en door valse voorlichting praten ze elke oorlog recht. Als medemensen
sterven vanuit eigen land wordt er ook verkondigd dat het offer is
gevallen om de vrijheid te garanderen! Hoe ver kun je mensen nog afstompen
en dat doen geloven? Hetzelfde zien we in de vele religies waar moorden
moet om het woord van een allah te beschermen of om op te komen voor
een domme godheid. De grootste waanzin zien we nu bij de ISIS wat simpel
Amerikanen zijn (CIA) die er alles aan doen om haat en nijd op te wekken
in diverse hoeken van de wereld. Men slacht mensen af om aan te tonen hoe
slecht een religie is! Hoe dom kun je zijn als je dat nog gelooft en klakkeloos
aanneemt? Deze berichten worden dag in dag uitgezonden in prime time en
mensen geloven nog wat deze ziekelijke nieuwszenders naar buiten brengen.
Al deze nieuwszenders krijgen via een centraal punt, wat men nieuwsagent
noemt, het bericht wat ze voor moeten lezen en op de manier zoals vanuit de
top het gedicteerd is! Hoe ver gaat de indoctrinatie? Nog veel verder en dat
zie je bij je eigen kinderen.

NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.