Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 13 - 
2-7 Het geheime wapen; onze jeugd

Ondanks alle onrecht heeft het geen zin om alles tegen te werken en zeker
niet te gaan bonken tegen een loden deur. Deze deur zal niet wijken maar
door even een stap naar links of rechts te maken, gaan de dikste deuren open.
Het geloven in jezelf zal de weg openen die grote veranderingen voor je zal
brengen. Ook zal het naar je doel brengen wat je gesteld hebt. Men ziet bij de
huidige jeugd dat er grote verschuivingen zijn en dat het gezag en alle wetten
geen vat op hen hebben. Men heeft al een tijdje geprobeerd deze jongeren de
label te geven van onder andere ADHD maar later viel dat label al door de
mand omdat het simpel niet bestaat, volgens de bedenker en psychiater Leon
Eisenberg! Ook is men drukdoende om alle andersdenkende jongeren op te
sluiten en extra te hersenspoelen. Ook dat zal geen slagen hebben daar die
jongeren al duidelijk een weg hebben uitgestippeld in de nieuwe manier van
leven, denken en ook die oplossing aanvoeren om dat tegen te gaan.

Deze jongeren laten zien dat blindelings volgen van een ziekelijke autoriteit
en gezag niets anders is dan jezelf wegzetten en als slaaf laat gebruiken voor
een ziek geheel. Dat is wat de nieuwe generatie al weet te omzeilen. Het is een
eeuwenoud spel wat alsmaar gespeeld wordt, al weten de huidige spelers in
de top het nog niet kennelijk, namelijk het spel is achterhaald en vol mazen.
Doordat elke persoon een eigen keuzemogelijkheid heeft, maar ook een eigen
persoonlijke verantwoordelijkheid in deze wereld, is het systeem haar macht
aan het verliezen. De eenlingen die direct werken met de krachten vanuit
zichzelf, zijn niet meer aan blok te intimideren en af te stompen. Dat is zoals
er nu nog op scholen alsmaar getracht wordt door de jeugd te indoctrineren.
De jeugd maakt zijn eigen keuzes. Iets wat wij als ouderen ook weer moeten
leren te doen. Het is jouw leven, jouw keuze, jouw weg en is niet gekoppeld
aan wie dan ook naast je of om je heen. Je weet het, het is jouw matrix!
Zo komen we aan een zeer belangrijk gegeven en dat is dat wij onze wereld
zelf creëren. Wij maken onze matrix! Zo kunnen we, ondanks gezag, wetten,
rechters en vele andere zaken die boven ons menen te staan, sturen naar die
kant die wij willen. Het is jouw keuze, jouw weg, die jezelf bepaalt. Zo is het
onzinnig te geloven dat alles door anderen bepaald wordt en dat zij voor jou
de keuze maken. Daarom zien we dat vele mensen zich verschuilen achter
een religie of club. Hun geloof in zaken gaat zo ver dat wat god wil de weg
is! Er is geen god beste mensen, het is fictie! Deze onzin is werkelijk de top
van het slaafse denken want alles wat je doet is jouw energie, jouw actie en
de daarop volgend reacties. Er is geen zweverig iets wat even jou gaat helpen.
Wat jou helpt, is je eigen energie en de manier hoe jij je weg bewandelt. Door
jouw eigen handelen en naar je gevoel te luisteren is het altijd de juiste weg
die je bewandelt, hoe vreemd die ook kan lopen. Niemand, maar ook niemand,
geen regering, geen rechter, geen persoon die denkt het beter te weten, kan
bepalen wat jouw weg zal zijn. Geloven in een ander, systeem of religie is
geloven in slavernij en je leven in handen geven van een slavendrijver. Alleen
jij kunt beoordelen wat goed is voor jou. Daar zijn geen wetten voor nodig,
hoef je niet over moraal te praten en zeker niet geleid worden door zogenaamd
“meerdere” die vastgeroest zitten in een ten dode opgeschreven systeem. Jij
beslist, jij bepaalt en als dat komt vanuit een hart en ziel, zonder enig gewin
of ego is dat altijd de juiste weg voor jou.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.