Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 12 - 2-6 Democratie

Democratie is zo’n totale farce en heeft zijn mening al lang geheel verbasterd.
Laten we even definiëren wat democratie is:

Wikipedia
Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de
Griekse woorden d?µ?? (dèmos), “volk” en ??at?? (krateo), “heersen, regeren”
en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het
volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest
vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland.
In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit
gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze
bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen
vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook
niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen
te nemen. Het implementeren van die theorie in de politieke praktijk
is vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten.

Zo stelde Tocqueville dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar
staan. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom
geldt hetzelfde. Ook waarschuwde hij voor de tirannie van de meerderheid.
Niet alleen kunnen minderheden zo in de verdrukking komen en hun toevlucht
zoeken in geweld maar ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van
worden.

Zakaria stelt dat in West-Europa de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid
voorafging aan verkiezingen waarbij het grootste deel van de bevolking
is betrokken, waardoor een liberale democratie kon ontstaan. In landen waar
deze bescherming ontbreekt, zou de kans groot zijn op een onvrije democratie.
Einde wikipedia

Ik neem één woordje eruit wat democratie onder gezet wordt “volksheerschappij”.
Het woord werd door wikipidia gezet omdat men de volgende
drie woorden had bij het vertalen van het grieks naar het Nederlands “volk,
heersen en regeren”. Ik kan mijn gedachten er niet los van maken dat er dus
staat; “Over het volk heersen en het regeren”! Elk weldenkend mens moet
toch zien dat er totaal geen volk aan te pas komt om te heersen over een groep
mensen! Een zeer opmerkelijke zin is deze; “In een democratie is de voltallige
bevolking soeverein”. Hoe is dat mogelijk als je valt onder een regering die
een systeem handhaaft van een heerser (koning) die meent dat hij de baas is en
de onderdanen moet voorzien van zijn behoeftes? We worden toch werkelijk
dom gehouden en zelfs in beschrijvingen weet men zaken te draaien dat men
gaat geloven dat er werkelijk zeggenschap is en dat een volk regeert.
Hier zien we duidelijk dat Nederland (maar ook andere landen) een werkelijke
fata morgana is en niets van het geheel klopt. Er is totaal geen zeggenschap
geen vrijheden. Want doe je niet mee met het spel, wordt er agressie uitgelokt
en je zogenaamde beetje vrijheid ook ontnomen. Geweld vanuit de bovenlaag
wordt als legaal gezien en wordt geplaatst onder rechtshandhaving. Wil men
als eenling geweld aanwenden is het oproer, negatief geweld en wordt het
zwaar bestraft.

Maar we hebben ook het geweld van de belastingen die te pas en te onpas
opgelegd worden over geld wat de burger legaal heeft verkregen voor wat
men omschrijft als zijnde werk. Een systeem mag belastingen heffen tot 100%
en men ziet in de meeste landen dat 60% normaal is! Ook hier zien we dus
dat de slavernij nog steeds gaande is. Het is duidelijk dat de mensheid werkt
om hun zuur verdiende geld af te staan aan een selecte groep mensen die alles
in nemen wat zijn onderdanen door te werken, verkrijgen. Dat geweld is
rechtmatig en zelfs met vele woorden in vele boeken vastgelegd. Men zet dat
onder “algemeen belang”.

Nu blijven we alsmaar draaien om het gegeven dat het systeem meent dat wij
“onderdanen” niet klaar zijn om op eigen benen te staan. Dat we deze regel
alsmaar toegespeeld krijgen is omdat we zelf deze leugen blijven geloven.
Erger nog, we leven ernaar vanaf dag één dat we onze kinderen deze onzin
ook inprenten en voor waarheid aan laten nemen. Dat we niet klaar zijn is
omdat de vele regeringen elkaar proberen uit te roeien maar ook via oorlogen,
haat en nijd mensen tegen over elkaar willen zetten die geen benul hebben van
wie ze zijn en wat er werkelijk achter zit. Dat is wat we zien wat de politie
in het klein doet in elk land. Wij moeten onze buren haten niet liefhebben!
Ja, dat laatste gedeelte van die zin is de sleutel van een nieuwe wereld. We
hebben geen hersenspoeling nodig en zeker geen gezag als we elkaar zouden
respecteren en stoppen met elkaar te haten.

Het stoppen van agressie kan door alles wat justitie, regering en religie betreft,
af te schaffen.
Dit is de sleutel voor de nieuwe generatie. Het maakt niet uit of we een dwaas,
wijs, kwaadaardig of deugdzaam zijn. Als men vertrouwd kan worden met het
gegeven dat gezag niet nodig is en dat immorele krachten niet meer welkom
zijn in die gemeenschap is de slag gewonnen.
- Er zijn geen goden die je hoeft te volgen en te aanbidden.
- Er zijn geen godheden in regeringen of koningen/presidenten die
je moet aanvaarden als zijnde je leider of allesweter.

Geweld is in geen een vorm een oplossing. In de Universele wereld is geweld
uitgesloten en maken diegenen die op die manier ermee werken onaantastbaar
en ver boven het geheel. Godsverering en persoonsverheerlijking zijn een mythe
die alsmaar uitgezonden wordt door de ritualen die beschreven staan in de
ritualen van onze Freemason groep en hun subgroepjes. Dit wil men ons blijven
opdringen tot de dag dat we niet langer meer geloven in hun sterfelijk denken.
Al door de eeuwen heen spreekt de kerk en hun clubjes zichzelf tegen. Ze
proberen hun geloof en hun ritualen te beschermen om andere zienswijze te
vernietigen of belachelijk te maken. Dit heb ik meerdere malen mee mogen
maken bij het uitbrengen van mijn diverse boeken. Waar “loopjongens” van
de Freemason in de lokale pers zaken totaal weerden en zelfs zo ver gaan dat
ze me totaal verbannen. Zelfs het enkel ticket, de wereld in, heeft men voor
me klaargelegd. Deze “wijze” mannen van de Freemason menen afgevaardigden
te zijn van goden! Ja, je leest het goed, hun hersenspoelen gaat ver. Deze
zogenaamde welgestudeerde personen laten zich verleiden en ombouwen tot
een god! Meerdere malen ben ik zo’n “god” tegengekomen en allen konden
geen indruk maken op mij met hun handelen en hun manier van naar buiten
komen. De goede zielen vielen dus van hun sokkel en bekenden dat ze niet
onfeilbaar waren en ook sterfelijk. Doch door te indoctrineren, afpersen en
zelfs met de dood bedreigen, proberen ze hun macht terug te winnen. Dat veelal
met behulp van de rechterlijke macht en het beschermde juridische systeem.
Niemand kan een hoger recht hebben over welk ander persoon dan ook. Al
geloven vele mensen nog deze mythe. De mythe van dat de ene wel kan beslissen
over een ander. Bedenk wel, “belasting” heffen is “diefstal”, alleen het
eerste woord is zogenaamd legaal het tweede woord is illegaal en strafbaar.
In beide gevallen worden er eigendommen zich toegeëigend die niet van die
persoon/organisatie zijn. Het recht van belasting heffen is bepaald door de
heerser, de koning of de president van het land maar uiteindelijk opgelegd via
ritualen vanuit onze club en hun politici.

Als ik zeg, ik heb het recht over mijzelf te regeren, zou men mij voor gek
verklaren. Maar waarom kan ik wel het recht verkrijgen om legaal over andere
mensen te regeren als ik de politiek in ga? Niemand zal het recht van
zelf regeren afstaan en toch doet men alsmaar regeren over andere terwijl dat
totaalrecht niet bestaat! Men regeert nu omdat men beweert dat de mensen
de regering het mandaat gegeven hebben via een verkiezing om te regeren.
Is er een keuze en is er een 100% mandaat van alle kiezers? Nee, want deze
regeerders zetten zichzelf op die stoel en eigenen zich via duister omschreven
regels dit recht toe. De regel van het mandaat en het mogen regeren in mijn
naam kan absoluut niet en kan zich niet toegeëigend worden in welke vorm
dan ook. Mijn recht is jouw recht en dat geldt op de gehele wereld, al zitten
we momenteel ver van deze waarheid.

Zo maakt het dat regeringen niets meer zijn dan een bende tuig, terroristen,
oplichters, dieven en moordenaars die zonder enig moreel te werk gaan en de
wetten en regels hanteren zoals het hen uit komt. Dat, dan wel in hun voordeel
en die van hun meerdere. Ze houden zich vast aan documenten die veelal niet
geldig zijn en buiten elke Universele regel vallen. Door het immorele gedrag
vallen vele mensen voor afpersen en indoctrineren. Er zal sterk aan gewerkt
moeten worden om deze mensen te laten zien dat er niets anders achter de
huidige systemen zit dan een grote boevenbende werkend in een illusionaire
wereld (Matrix). Zo zien we dat de vele wetgevers en die mensen die de wetten
schrijven een “godcomplex” hebben. Zij menen te kunnen stellen wat goed
en fout is en daarop wetten maken om goed en fout te scheiden om zo alles
wat slecht is te straffen.

De politici menen moraal bezig te zijn en dat zij zaken moraal afhandelen.
Iets wat juist niet gaande is omdat deze mensen handelen en zaken opleggen
aan anderen. Het meest duidelijke voorbeeld is dat wij burgers niet mogen
meebeslissen in wetten of regels. Dat ondanks dat wij op onze morele verantwoordelijkheid
wordt gewezen als we door de ogen van de wet iets doen
wat niet kan en niet mag. Men gaat er in het huidige systeem vanuit dat elke
burger moreel verplicht is om te gehoorzamen naar wetten en regels die de
top in elkaar gedraaid heeft. Zo zien we dus dat het systeem in naam van de
regeringen een stelling hebben gecreëerd wat goed en wat kwaad is. Daar
komt nog bij, dat wat kwaad is en geldt voor de lagere lagen is nog niet zo
kwaad voor de top en hogere lagen. Dat zien we aan de dubieuze uitspraken
van rechters in gevallen als het gaat over mensen in de top. De gestelde regels
zijn dus niet voor hen een morele verplichting maar wel voor de kleine man.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.