Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 11 - 

2-5 Onze rechters en hun slaven

“Rechtsstaat” is een farce die door een justitie in stand wordt gehouden en zogenaamd
al die identiteiten moet veroordelen die zich niet aan de wet houden!
- Waarom heb je als slaaf, hangend aan de onderste treden, een
ander recht dan als je in de club zit of hoger staat op de
maatschappelijke ladder?
- Waarom is een moord door een zwerver soms 5 maal zwaarder
gerekend als die door een maffia figuur?
- Waarom komen mensen hoog op de ladder nauwelijks vast te zitten
of worden er regelingen getroffen, terwijl als je onder aan de ladder
bengelt je bij hetzelfde misdrijf je leven ziet vergaan zonder zelfs in
de meeste gevallen een eerlijke rechtszitting?

Als antwoord kunnen we geven:
De wet is gemaakt voor en tegen de gewone mens en niet voor de top. Recht
is nog nooit zo krom geweest! Vroeger was er het nog het recht van de sterkste,
nu is er alleen het recht van wie het meeste geld heeft en welke functie
je bekleedt! Het recht is zo corrupt als het maar zijn kan, gezien hun eigen
wetten en regels die dit duidelijk bewijzen en alles bevestigen.
Wat we overigens duidelijk zien is dat het rechterlijk systeem heel duidelijk
met twee maten meet. Het gerecht bestaat duidelijk uit een wetboek voor
goedbetalende aan de top staande personen en er is een wetboek voor de onderklasse.
Klasse justitie is er overal en zelfs in vele gevallen duidelijk naar
buiten toe waar te nemen. Gerecht is niets meer als het beschermen van de
hogere laag en het onderdrukken van de gewone burger via vele bedreigingen,
wetten en regels.

Ook dat zie je weer duidelijk als je er een andere denkwijze op na houdt en
er alles aan gedaan wordt om je de mond zo snel mogelijk te snoeren. Men
duldt niet dat de vuile was en handelswijze van de toplaag naar buiten komt.
Dat zagen we lokaal bij de heer Hans Willems die het aan de stok kreeg met
een lokale rechter. Die rechter is zover gegaan dat heer Willems uiteindelijk
in drie landen werd veroordeeld, in twee landen voor gek werd verklaard en
opgesloten werd in een gekkenhuis en uiteindelijk, toen deze heer Willems
niet op gaf, werd hij vermoord. Dat omdat hij teveel wist over het juridisch
systeem. Uit de files die ik van hem heb, blijkt dat de strijd bitter was. Uit
de informatie werd overduidelijk dat justitie absoluut hun deuren gesloten
willen houden.

Ook in dit geval zien we dus weer duidelijk dat gezag en regeringen er alles
aan doen om de burger als slaaf neer te zetten. Dit onder het mom “we hebben
(goede) regels nodig om zo alles in goede banen te leiden”. Doch door deze
regels krijgen we meer en meer mensen die het niet meer aan kunnen of zo
opstandig worden dat het systeem een reden heeft om hen op te sluiten. Daarom
wordt ons dagelijks onderwezen en gehersenspoeld over de begrippen “goede
burger” en “slechte burger”. Overigens een begrip wat we ook in de kerk
zien en waar het duidelijk van over genomen is. Daar kennen we de “goede
mensen” en de “duivel”. In het gerecht worden deze termen ook gebruikt. We
zien meer en meer dat justitie niets meer is dan een kerk die zich verschuilt
achter een paar dikke boeken. Zo maakt gezag gebruik van een mythe, van
een fata morgana die al duizenden jaren aan het spelen is.

Doordat de gehele justitie gebruikt maakt van deze “fabels” zien we dat er
steeds meer immoreel geweld komt. Dat kan niet anders omdat de mensen
onheus worden behandeld en alleen nog meer tegen elkaar opgezet worden.
Het is momenteel heel sterk dat de lagere lagen van de bevolking het onrecht
zien en merken. Nog nooit is het recht zo scheef gegroeid als in de laatste
eeuw. Ik persoonlijk geloof niet in fysiek geweld en zeker geen agressief gedrag.
Niets kan dat rechtvaardigen. Ik wijt al deze acties aan de onmacht die
deze mensen voelen omdat ze onheus behandeld worden. Zogenaamde vrije
slaven in opstand en op het laatst geen methoden meer hebben om zich los
te wrikken van een verziekt systeem met verziekte machtshebbers. Diefstal,
mishandeling, moord, agressie, verkrachtingen, vandalisme en fraude zijn een
gevolg van een gehersenspoelde gemeenschap. Als men los zou komen van de
algehele indoctrinatie zouden er geen mensen zijn die zich hoeven te verdedigen
en zich ook niet tegen andere mensen hoeven af te zetten. Geweld zal
er niet meer zijn omdat er geen frustratie achter zit en de drang om te vechten
voor overleving en gerechtigheid.

Wat we zeker de laatste tijden zien, is dat de agenten die onder de staat vallen
vreselijk veel geweld gebruiken om zo mensen uit de tent te lokken. Vanuit
de rechterlijke macht en hun politie agenten, leger en rechercheurs zien we
dat men probeert iedereen die niet de belachelijke orders volgt en uit voert,
neergeslagen wordt en zelfs met de dood moet bekopen. We zien dat de
frustraties in die gelederen zeer hoog zijn en bewust worden gecreëerd door
die mensen die deze politiemensen /leger en rechercheurs moeten opleiden.
Hun opleiding is duidelijk ongenoegen, wraak en pijn verspreiden zodat de
mensen het niet meer nemen en de fout ingaan. Uit verschillende verklaringen
van oud-agenten, hoofdcommissarissen, opleidingsmensen en ex-politici en
procureur generaals krijgt men meer en meer de verhalen te horen dat er alles
aan gedaan wordt om het volk uit te dagen om zo een reden te geven om in
te grijpen. Men kan dit doen omdat ze zogenaamd namens de wet handelen
en zelfs de wet gebruiken om deze zaken uit te lokken. Zo zien we dus dat
het gehele juridische systeem geweld legitimeert en toestemming geeft om
kwaad te zaaien.

Naast dat alles zien we dat wetten en regels goedgekeurd moeten worden door
de politici en hun politiek. Wat frappant is, omdat de politiek en hun politici al
handelen in een onrechtmatige status en niet als vertegenwoordiging van het
gehele volk handelen. Zo kunnen we duidelijk stellen dat de wetten illegaal
en onrechtmatig gehanteerd worden en totaal geen kracht hebben op welk
persoon in welke gemeenschap dan ook.

We zien ook dat wetten een farce zijn want van de ene op de andere dag kan
het drinken van alcohol verboden worden en het gebruik van drugs gelegaliseerd
worden. Zo zien we dus dat er al sowieso geen moraal is maar ook geen
gelijkheid in de boven- en de onderlaag in de maatschappij. We zien duidelijk
dat mensen aan de top zoals directeuren, politici en topsporters onbeperkt
drugs mogen gebruiken en zelfs verhandelen zonder dat ze daar voor vervolgd
worden. Als men dan als slaaf onder aan de piramide gezien wordt met een
joint, word je al voor langere tijd vastgezet. Deze dubbelzinnige moraal zien
we overal en dat maakt dat vele mensen opstandig worden en zien dat er in
de wetten en hun dikke boeken met 2 maten gemeten wordt.

We zien ook dat de hogere het recht in handen nemen door mensen massaal
te vergiftigen zoals met fluor, chemtrails en met het bewerken/vergiftigen van
voedsel. Dan zijn er plotsklaps geen wetten die zaken verbieden. We zien dat
ook lokaal hier op het eiland met de ISLA (wat onze oude verroeste olieraf
finaderij is) waar het onmogelijk blijkt te zijn de wetten na te leven. Hier zien
we overduidelijk dat ondanks dat het gerecht alsmaar de actievoerders in het
gelijk stelt, de wet niet bij machte is gehandhaafd te worden. Dat puur omdat
de ISLA in naam van Venezuela zich boven de lokale en internationale wetten
heeft gezet! Waar ga je dan met je “moraal” en de plicht om orders na te
leven? Alleen al met dit geval (en er zijn er lokaal duizenden) zien we dat het
gerecht een bij elkaar geraapt zooitje is dat maar wat zit te hobby-en en weten
dat ze geen macht hebben.

De grote macht is er natuurlijk alleen tegen jou en ik. Dan zijn het hele pieten
in ravenpakken en clownspakken ver boven iedereen staande. Maar voor die
mensen die wat meer geld kunnen spenderen en zelfs geheel boven deze farce/
show staan, is het een lachwekkende vertoning. Zo blijft de maffia, de maffia
en de criminelen, grote drugsgasten en die rijken tot aan de absolute hoge baas
(koning/president) van het land, doen wat ze willen. Er is geen wet die hen
iets kan maken, ze zijn namelijk in hun functie ook nog eens onschendbaar!
Noem de top maar op en je ziet dat ze wegkomen met drugs, het offeren van
kinderen en alles wat bij de wet verboden is. Wet? Wet is een farce en gemaakt
voor de slaven. Doordat politici claimen dat zij wetten kunnen veranderen,
wil dat zeggen dat een wet zeker geen enige waarde heeft en absoluut niets te
maken heeft met moraal en recht.

Zo wordt ons al met de paplepel ingegoten dat we deze wetten en regels na
moeten leven om een beschaving in goede banen te leiden. Maar wat we al
eeuwenlang zien is juist door alle wetten en regels, die overigens maar eenzijdig
worden nageleefd, de hele mensheid tegenover elkaar is gaan staan. Er
zijn vele problemen om het dekken van regels die wel voor de ene persoon
gelden en niet voor een ander. Dat zien we duidelijk ook nog eens dat er veel
verschil maakt welk geloof en welk ras je bent. Heb je het verkeerde geloof
en je bent van de verkeerde kleur, is al heel snel het vonnis uitgesproken dat je
levenslang vast komt te zitten. Heb je het juiste geloof en de juiste kleur en heb
je daarnaast de juiste “vrienden” blijf je vrij rondlopen en is er een waarschuwing.
Met dat soort gevallen die dagelijks gebeuren, wordt er vanuit justitie
MET OPZET mensen tegen elkaar opgezet en aangespoord tot tegenspraak.

Vele zaken die nu mis zijn, komen direct vanaf deze tak van de maatschappij.
Nu is in de huidige tijd alles tegen de wet en hun regeerders, we weten allemaal
dat het niet goed gaat. Maar waar we voor moeten waken is dat we
ons tegen hen gaan keren en zo de strijd verliezen. Men leeft nu eenmaal in
een bepaald land en dan kun je kiezen om dat land te verlaten of te blijven
en de spelletjes spelen van dat land. Je tegen wetten verzetten heeft geen zin.
Maar er zijn een legio aan mogelijkheden om naar je eigen gevoel en eigen
geweten te leven en te handelen. Zo laveer je tussen twee werelden en kun je
zaken langzaam maar zeker veranderen. Als je gevoel zegt mee te doen aan
deze clowneske vertoning dan is het goed. Zegt jouw gevoel een andere weg
te kiezen, zal het een weg zijn die ook de regels en de wetten net omzeilen en
binnen de perken zijn van de slaafse dictatuur.

De grootste bezigheid wat we momenteel kennen in de huidige matrix en
het systeem, wat nu de overhand heeft, is het gevecht onderling. Men staat
onderhand zowat dagelijks bij een rechter omdat een derde meent dat hij
lastig gevallen is, bedreigd, afgeperst, betutteld, geïntimideerd en onderdrukt
wordt, ondanks dat deze persoon niemand heeft benadeeld of bedreigd. “Het
is wet en we zullen ons recht gaan halen” is een stelling die we overal horen
en lezen. Recht! Welk recht? Want als je een mens bent wat leeft volgens de
eerste regel van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
is er niets waar je tegen hoeft te vechten, of je recht hoeft te halen. Het is het
systeem dat zo in elkaar zit en dat men meent alsmaar tegen elkaar bezig te
moeten zijn en liefst een leven lang vijanden te moeten creëren.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.