Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 10 - 2-4 Als we anders gaan denken

We zijn we dus tot op heden, zover we na konden gaan, geïndoctrineerd en
wordt ons voorgehouden dat we leiding en mensen boven ons moeten hebben.
Er wordt alsmaar gesteld, zonder regering geen land en zonder land geen
bestaan. Mooi, helemaal fout dus en wederom een bewijs dat we alles maar
klakkeloos aannemen en geloven.

Men praat alsmaar over een regering maar ook dat een regering afgeschaft
moet worden. Maar de regering is niet af te schaffen, omdat die simpel niet
bestaat! Een regering kan niet bestaan omdat we niet voor een keuze worden
gesteld van wel of niet een regering. Als we niet kunnen kiezen en als het ons
met de paplepel ingebracht wordt dat een regering er nu eenmaal is, dan is
een gehele regering niets anders dan een soort religie wat ons opgedrongen
wordt. De mensheid gelooft in zijn regeringen en dat regeringen bestaan! Nu
komt een zeer mooi voorbeeld wat ik mocht lezen in het boek “Het meest
gevaarlijke bijgeloof” van Larken Rose. Deze omschrijft het zo, ik citeer:
“Iemand die beseft dat de Kerstman niet echt is, begint geen kruistocht om
de Kerstman af te schaffen, of om hem te verdrijven van de Noordpool. Hij
stopt gewoon in hem te geloven.” Met deze uitspraak komen we precies op
waar ik naar toe wil gaan in dit boek. We moeten de heersers en de vele wetten
en regels niet geloven! En bij het niet geloven in deze heersers, wetten en
regels heffen ze zichzelf op. Ja, simpel geschreven en zeker even wat meer
nodig om het uit te voeren. Vandaar dat ik dit deel meer uit wil diepen met je
om te laten zien dat we vastgeroest zitten in zaken waarin we nu geloven en
we zelfs naar handelen.

We weten dat de wereld altijd heeft bestaan met mensen die andere mensen
beheersen en overheersen en denken boven de andere mens te moeten staan.
De doorsnee mens weet niet beter. Geloven ze niet in een gezag of regering dan
geloven ze nog wel in een of andere god of godsdienst. Mensen hebben zich
sinds hun bestaan zo opgesteld en ze weten niet beter. De mens meent slaaf te
moeten zijn want anders kan men niet functioneren en zal een gemeenschap
nooit draaien. Wat de mens mist, is het vertrouwen dat elk mens zijn/haar
kwaliteiten heeft en elk mens op zich drommels goed weet wat goed en fout
is. Een mens gaat er nog steeds vanuit dat hij/zij een onbeschaafd bij elkaar
geraapt zooitje is en zichzelf niet in de hand kan houden.

Nu gaan we op het punt komen dat men meent dat de mens leiding nodig
heeft en dat er zo beschaving is ontstaan. Men denkt snel dat de een niet te
vertrouwen is en dat de ander de leiding wil hebben over weer anderen. Zaken
die ons alsmaar voorgehouden worden en tot de dag van vandaag er alleen toe
geleid hebben dat we nu met boeken vol wetten leven en evenzoveel regels
moeten naleven. Dat alles heeft ons nergens gebracht. Het is al duizenden jaren
zo gegaan dat de een voor de ander moest werken. Veelal gaat men er vanuit
dat een andere groep slecht is en niet te vertrouwen is. Maar ook dat ze niet
de nodige kennis hebben om door te gaan in dit leven.

Dan vraag ik me af hoe die zwervers en vele stammen het tot op heden
klaargekregen hebben om met z’n allen door te gaan, zelfs in deze moeilijke
tijden. Komt er nog bij dat; als een kind, zoals we toch enkele malen hebben
mogen lezen, opgevoed wordt door een dier, dat kind zich goed weet te redden
op deze wereld. Ook kinderen die vanaf het prille begin hun weg hebben
moeten volgen op onze wereld doen het doorgaans beter dan die kinderen
die door gezag en door een systeem worden opgevoed. De mens wil alsmaar
een hiërarchie creëren puur omdat de juist zwakkere de macht krijgen over
gehele groepen. Juist, de absoluut zwakkeren zitten in de top, omdat zij de
ware kracht niet hebben en door afdwingen dat willen bereiken. Dit wordt ook
nog eens gesteund door de vele geloven in een of andere zweverige persoon.
Net zoals de mensen die in een God, Allah of Boeddha geloven, geloven de
mensen dus ook dat ze een leider boven zich moeten hebben en hem moeten
volgen tot hun dood toe.

Men wil een regering nog wel eens plaatsen onder een wetenschappelijk concept
of een “sociologische constructie” of onder een “menselijke organisatie
en samenwerking”. Maar dat zijn de woorden die allemaal gebruikt worden
om niet te laten merken dat een systeem niets meer is dan een organisatie waar
mensen in moeten geloven. Doen ze dat niet, worden hun levens verkort of
onmogelijk gemaakt. Kijk simpel wat men in de religie doet. Ze onderwijzen
ongelovigen via het evangelie om zo hen te doen laten geloven in die kerk.
Wat doet een systeem? Ze indoctrineren via scholen en via het vak maatschappijleer
bijvoorbeeld, worden de kinderen omgeturnd om te doen geloven dat
dit systeem het beste is. Ook dat ze zich aan de regels moeten onderwerpen

die dat systeem (lees geloof) hen voorhouden. Ben je ongehoorzaam in de
kerk dan ben je een heiden en doe je aan godlaster. Ben je ongehoorzaam in
het systeem dan ben je een crimineel.
Criminelen zijn een simpel product van het systeem / de maatschappij. Deze
tak zou niet bestaan als we allemaal onze eigen weg zouden bewandelen in
een groot geheel. Een crimineel wordt gemaakt door het systeem en in het
bijzonder het gezag, niet door de mensen. Zodra een mens alle kansen heeft,
is er geen reden om nog crimineel te zijn.

Godlaster is ook zo’n punt waar mensen vele ellende opgezadeld krijgt want
als je niet in een van die heilige zweverige types gelooft dan kom je al snel
in deze verdomhoek met stempels die op je gezet worden. Godlaster is een
duistere zaak want bewijs mij maar eens dat er een God, Allah en Boeddha
bestaat. Deze namen zijn fictie en zijn niets anders dan een product van enkele
mensen die zo andere onder controle kunnen houden. Mensen die in deze onzin
geloven, zijn ook die mensen die blindelings een systeem achterna hobbelen,
zonder vragen zonder enig denken. Dat slaafse zien we in een kerk waar mensen
zogenaamd het lichaam van Jezus ontvangen. In een rechtszaal waar je zweert
op een bijbel en almachtige god en een vlag wat niets meer is dan een lap stof
met een symbool! Mensen vallen van de ene slaafse handeling in de andere
en komen niet verder dan alsmaar achter goden en symbolen aan hobbelen.

Ik heb een tijdje de ritualen gelezen van onze bekende club de Freemason
(Vrijmetselarij). Deze “mensen” (wezens) vallen van het ene rituaal naar
de andere. Ze gaan in hun ritualen zover dat ze slaven (liefst kinderen, die
zijn nog rein) offeren aan hun goden. Dat offeren is al zolang de mensheid
bestaat en is erin gekomen omdat mensen van dag één al overheerst werden
door andere mensen die de baas wilden spelen. Deze ritualen zeggen precies
hoe deze mensen denken en handelen. Ze laten zien hoe zij gehersenspoeld
worden en niet meer weten waar ze werkelijk mee bezig zijn. Dat komt omdat
ze geloven dat ze allemaal een godheid hier op aarde zijn.

Die ritualen worden in simpele versies doorgegeven aan die mensen die een
regering vormen en de mensen zo ver moeten krijgen dat ze slaafs geloven in
wat er met hen gedaan wordt. Ik heb dat in het verleden al uitvoerig beschreven
en ook aangevoerd dat zowel de kerk en het hoogste orgaan het Vaticaan
als alle wereldleiders hier aan mee moeten doen en zich moeten houden aan
deze ritualen cq opdrachten. Mensen moeten via een paar oude geschriften
handelen en via de zogenaamde grondwet, die er overigens in Nederland
niet meer is, inclusief de verklaring van de rechten van de mens. Waar wij
in kunnen lezen dat er alles aan gedaan wordt om de mens slaaf te houden.
En als je goed opmerkt zie je dat alles gods wil is! Wie die persoon dan ook
mag zijn! Als ik nu ga vertellen dat God / Jezus en zijn vrienden niet bestaan
dan schieten verschillende mensen torenhoog van hun stoel. Dat terwijl vele
mensen twijfels hebben over het bestaan van deze fictie figuren. Zo diep is
geloof geworteld in de mensheid.

Zo zien we dat religie en regeringen gebonden worden met ritualen via de
Freemason en dat er allerlei wegen bewandeld worden om een volk te binden
aan een select groepje mensen. En dan kom je dus weer even op dat mensen
geloven in alles wat hen voorgehouden wordt. Mensen geloven in hun eigen
gevangenschap en in hun eigen slavernij. Een vreemde gedachte als je dan
ziet hoe diverse mensen denken dat ze een “vrij” mens zijn en dat zij bepalen
wat ze doen met hun eigen leven. Nu, de enige vrije mensen die we hebben
zijn die mensen die we niet weten waar ze leven en waar ze zich ophouden.
Die mensen die teruggetrokken leven en een zijn met moeder natuur.

Als je even simpel om je heen kijkt, zie je dat elke regering waar dan ook
ter wereld gekoppeld is aan een religie of een of ander geloof. Wat men doet
voorkomen is dat het systeem en zijn regeringen de redder zijn van het menselijk
ras. Juist dat is het tegenovergestelde. Zij laten het menselijk ras steeds
verder dalen en al meerdere malen zijn gehele culturen verdwenen door het
falen van de top. Het is zeker niet de bedoeling om het menselijk ras op te
werken en verder te ontwikkelen. Dat regeringen (systeem) gekoppeld zijn aan
religie is duidelijk als we zien de manier hoe ze zich kleden in onder andere
een rechtbank, hun plechtigheden en ritualen. Dezelfde kledij komt in al die
takken voor en ze doen voorkomen dat ze allemaal “pauzen” zijn op één schip.
Met deze poppenkast probeert men zo indruk te maken op de mensheid en die
trappen er ook nog in. Door al deze bijzaken moet de gewone man denken
dat alles in de puntjes is geregeld en dat alles het beste voor hen verloopt.
De waarheid is anders en juist deze shows die gegeven worden, zijn puur om
te intimideren en vele zaken te verschuilen. Vele van deze rituelen wat heet
ritualen in de Freemason club zijn bij laatstgenoemde terug te vinden in hun
geloftes. In hun ritualen zijn al deze handelingen terug te vinden en is het
duidelijk bewijs dat zowel de regeringen als de gehele justitie vallen onder de
Freemason. Gods wetten, gods regels moeten we maar volgen en dan wetende
dat het geheel een fata morgana/matrix is en er geen god bestaat! Door het
niet bestaan van een god weten we ook dat alles een show is die ons opgelegd
wordt. Het is god voor en god na en uiteindelijk zien we dat dus alles onder
een grote leugen wordt gebracht.

Het vreemde is, omdat alles onder en via een god valt, dat we wel accepteren
dat personen die oneerlijk, corrupt, achterbaks en egoïstisch zijn wel accepteren
als zijnde onze leiders. We weten allemaal dat het op de hoge trede het niet
pluis is en toch blijven wij hen aanbidden, steunen en zelf meehelpen om op
die plaatsen te blijven zitten.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.