Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 1 -

Beschrijvingen

Om je een idee te geven wat Utopia betekent, ben ik gaan snuffelen in onder
andere Wikipedia en enkele woordenboeken. Wat opviel was dat de Nederlandse
versie van Wikipedia zich er van af maakte met enkele regels terwijl
bijvoorbeeld de Engelse beschrijving er vrij diep op dit woord en betekenis in
is gegaan. Dus vertalen we de Engelse verklaringen maar. Om een zo meest
compleet beeld te krijgen van deze belangrijke richting van ons leven waar
we langzaam maar zeker aan moeten gaan denken.
Maar eerst gaan we even naar enkele woordenboeken

1-1 Volledige definitie van UTOPIA
1
: Een denkbeeldige en voor onbepaalde tijd afgelegen plek
2
Vaak met een hoofdletter: een plaats van ideaal perfectie vooral in wetten, de
overheid en de sociale omstandigheden
3
: Een onpraktische regeling voor sociale verbetering
1
Een denkbeeldig eiland in het boek van Sir Thomas More ‘Utopia’ (1516)
beschreven als genieten van perfectie in de wet, politiek, enz.
2.
(Meestal kleine letters) een ideale plaats of toestand.
3.
(Meestal kleine letters) alle visionaire systeem van politieke of sociale perfectie.

Utopia
U • te • pi • een
1.
a. Vaak Utopia; Een ideaal perfecte plaats, vooral in de sociale, politieke
en morele aspecten.
b. Een werk van fictie beschrijven van een utopie.
2. Een onpraktisch idealistische regeling voor sociale en politieke
hervormingen.
[Nieuwe Latijnse utopie, denkbeeldig eiland in ‘Utopia’ van Thomas More:
Grieks ou, niet, nee; zie aiw- in Indo-Europese wortels + Griekse topos, plaats.]
Amerikaanse erfgoed Woordenboek van de Engels taal.
Utopia
1. (Placename) (soms geen hoofdletters) geen echte of denkbeeldige
samenleving, plaats, staat, enz, beschouwd als perfect of ideaal zijn.
2. (Literary & Literaire Kritiek Voorwaarden) (soms geen
hoofdletters) geen echte of denkbeeldige samenleving, plaats,
staat, enz, beschouwd perfect of ideaal te zijn.
New Latin Utopia (bedacht door Sir Thomas More in 1516, de titel van zijn
boek dat een denkbeeldig eiland vertegenwoordigt, de perfecte samenleving
beschreven), letterlijk: geen plaats, uit de Griekse ou niet + Topos een plaats]
Collins Engels
U • naar pi • een •
1. Een denkbeeldig eiland beschreven in ‘Utopia’ (1516) van
Sir Thomas More als te genieten van perfectie in de wet, politiek, enz.
2. (usu. L. C.) elke ideale plaats of toestand.
3. (usu. Lc) alle visionaire systeem van politieke of sociale perfectie.
Nieuwe Latijn (1516) Griekse ou niet + Top (os) een plaats + -ia -y3]
College Dictionary Random House Kernerman Webster’s.

Utopia
Dystopia
Een denkbeeldige plaats waar de voorwaarden en de kwaliteit van het leven
onaangenaam zijn. Het tegenovergestelde van Utopia.
Icarianism
De voorschriften en adviezen van Etienne Cabet en zijn volgelingen, die
communistische utopieën vestigden in de VS in de 19e eeuw, als Nauvoo,
Illinois (1849).
Kakotopia
Een toestand waarin de slechtst mogelijke omstandigheden bestaan in de
overheid, maatschappij, recht, enz.
Utopia
1. Naam van een denkbeeldig eiland; onderwerp en de titel van een boek
van Sir Thomas More, die een perfecte politiek en sociaal systeem
hadden.
2. (L. C.) elke ideale plek of situatie.
Utopisme
1. De opvattingen en gewoonten van de geest van een visionair of
een idealist, soms daarbuiten realisatie.
2. Onuitvoerbare schema’s van de politieke en sociale hervormingen.
-. Utopisch, utopianist, utopist, n, adj.
Utopie/Utopia (Wikipedia)
Een utopie (/ ju?to?pi? / Yoo-TOH-pee-?) is een gemeenschap of samenleving

die zeer wenselijke of bijna perfecte kwaliteiten bezitten. Het woord werd
bedacht door Sir Thomas More in het Grieks voor zijn boek ‘Utopia’ (in het Latijn)
1516, dat beschrijft een fictief eilandelijke samenleving in de Atlantische
Oceaan. De term wordt gebruikt om zowel leefgemeenschappen die proberen
om een ideale samenleving te creëren, als ingebeelde samenlevingen afgebeeld
in fictie. Het heeft geleid tot andere concepten, meest opvallend was; dystopie.
Inhoud
1-2 Etymologie
1-3 Soorten
1-3.1 Ecologie
1-3.2 Economie
1-3.3 Politiek en geschiedenis
1-3.4 Religieuze utopieën
1-3.5 Wetenschap en technologie
1-3.6 Feminisme
1-3.7 UtopismeNAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.