Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 62


2-20 Wat is er gaande in de wereld van de tijd?

Dus na het zojuist gestelde komt de vraag; wat is er gaande?

Ik ben in mijn vorig hoofdstuk een gigantische sprong gaan maken naar het woordje “locatie”. 
De reden daarvoor is omdat we alsmaar zaken willen plaatsen en vast willen leggen. 
Waar zitten we met onze ontelbare Sterren, Melkwegen en Zwarte gaten enzovoorts? 
Welke plaats nemen we in? Daarom dit boek en de weg door alle dimensies waar men het 
allemaal maar over heeft. Zet vast één gedachte in je hoofd: “Alles is hier, Alles is nu.”

Boek klaar, ga nu aan de koffie!

Via het woordje “locatie” kwam ik dus ook aan het woordje “afstand” wat ook een belangrijk 
menselijk denken is. Dat omdat wij mensen het woordje “tijd” hebben geïntroduceerd en 
opgelegd hebben gekregen. Zo kregen we ook te maken met afstand! Van punt A naar B 
doen we zoveel uur en lopen zoveel kilometer over! Een denken wat we al vele eeuwen hanteren. 
We gaan even door want we haalden tijd ook even aan. U weet wel de menselijke beperking die 
de mens jaarlijks bij moet stellen want een absolute tijd bestaat er niet! Menselijk falen en 
duidelijk het bewijs dat tijd niet bestaat. Heel simpel, want de natuur faalt absoluut niet! 
De natuur werkt namelijk volgens de principes van de energiewereld en is door de mens niet 
te beïnvloeden.

Dat tijd een menselijke beperking is, is overduidelijk. Bijvoorbeeld; bepaalde waarzeggers 
kunnen in de tijd terugzien maar ook zaken voorspellen. Ook kunnen ze zaken net voordat ze 
gebeuren aankondigen. Er zijn personen die in de tijd kunnen reizen zonder hulpmiddelen en 
men komt terug met technieken honderden jaren in vooruit! Geen probleem als men weet te 
werken in de wereld zonder tijd. Alles staat namelijk nu beschreven en gebeurt in het nu. 
Ik zal dat later zeker nog wel enkele malen aanhalen omdat daar de sleutel ligt van alles. 
Maar door de bewijzen dat er geen tijd is kwamen we zo bij het laatste paragraaf, van het 
eerste hoofdstuk na de diverse woorden doorgenomen te hebben en verklaringen naast 
elkaar gezet te hebben, uiteindelijk op het woordje “dimensie”. Dit woordje gaat alles verklaren 
en alles zetten zoals ik het beleef, zie en mee maak.


2-21 Dimensie

Dimensie wordt wetenschappelijk gekoppeld aan afstand, tijd en locatie!

Daar gaat alles al helemaal mis. Dimensie is een energie en deze energie is een deel van 
de totale energie. 

Geen tijd geen afstand wat is er dan?

MichioKaku van de HowardWiseman of Griffith University in Australia heeft via de kwantumleer 
een theorie neergezet dat tijd, afstand en het NU een zeer belangrijke factor in het geheel is. 

Hier wordt verkapt heel veel gezegd en vastgelegd. Want je kunt dus voorzichtig zeggen dat 
tijd, afstand en het nu, één zijn en zo terug te brengen zijn naar dat ene moment wat parallel 
loopt in het geheel! 

Laten we tijd en afstand vergeten, dan zien we dat dimensie niet gisteren was maar ook niet 
morgen. We zien dat dimensie niet daar is maar ook niet hier. Als je daar dieper over gaat 
denken en het plaatje werkelijk gaat zien, is het voor je duidelijk dat alles nu is en alles parallel
loopt in ieders leven en dat bij ieder in deze zelfde lijn. Wat je dan hebt, is een leven waarin je 
tussen vele zogenaamde paralellen kunt bewegen. Dat is mogelijk omdat alles bestaat uit 
energie en energie is tijdloos en kent geen afstanden. 

Bij tijdreizen is ook alles een deel van het totale geheel. Want zo hebben we ook het tijdreizen 
van atomen en de paradoxen bij tijdreizen. Bij atomen praten we over vaste delen maar zo dus 
ook energie en paradoxen daarin zijn niet los te koppelen want door de vele dimensies stuiten
nog wel eens zaken met elkaar. Dat lezen we ook in de reeds eerder beschreven 
wetenschappelijke verklaring. Men probeert door in een “mogelijke” vorm te zetten deze wat 
te verzachten en weg te slijpen maar staan soms zeker in tijdreizen, hard tegenover elkaar. 

Denk ik even aan de stelling “Zo zijn er vanaf dat moment twee tijdlijnen of parallelle 
Universums die ‘naast elkaar’ bestaan in het multiversum: Een lijn waar ik in het verleden 
teruggereisd ben en eventueel mijn grootvader vermoord. En de ‘originele’ tijdlijn waar er in 
het verleden niets ernstigs met mijn grootvader gebeurd is…” Want men is niet zeker dat als 
men een bepaalde handeling niet doet in de tijd terug, het heden zal veranderen. Menselijk 
gedacht zou het moeten zijn van; als 150 jaar geleden mijn oma niet was doodgeschoten 
had ik nu een andere familie gehad. Dat zou dus zijn als je werkelijk in kunt grijpen in het leven. 
De werkelijkheid is anders omdat die 150 jaar geleden in deze exacte tijdlijn, ook nu is en 
duidelijk geen invloed heeft op de toekomst. De toekomst maakt het geheel en dat gebeurt 
nu niet in een zogenaamd verleden.


2-22 Reflectie

Is reflectie dan een wereld zoals jij hem wilt zien?

Een vraag die ik even tussendoor wil stellen omdat we op het punt komen waar we ons af 
moeten vragen of wat we zien wel werkelijkheid is of dat het een wereld is zoals wij die om 
ons creëren. Dan denken we weer even aan onze oorlogsveteraan en ons verliefd stelletje 
die dus allen een compleet andere wereld zien op exact zelfde plaats en tijd. 

Zijn we hier dan op het punt dat ieder zijn eigen dimensie aan het leven is? 

Steeds meer lijkt het er op dat dimensie niet het verplaatsen is in tijd of het verplaatsen in een 
andermans leven op precies hetzelfde moment. Maar het lijkt er op dat er geen voor en achter 
is en geen links en rechts.

Wat als alles op één lijn zit (nu is)? 

Dat zou heel veel verklaren en zou het tijdreizen maar ook de poorten en de vele inzichten 
van het leven verklaren. Ik kan je een voorbeeld geven. Als ik aan het tekenen ben, kom ik in 
de wereld van die persoon die ik aan het tekenen ben. Het is een totaal andere wereld en een 
wereld ver die van mijzelf. Ik zie en beleef zijn leven, voel de energie en zie wat er nog gaat komen. 
Alles op een lijn in een nu. 

Soms vraag ik me af waarom ik dit meemaak bij het tekenen en kwam zo op de vraag; is het 
toch ook mijn wereld? 

Misschien een vreemde vraag want ieder leven, ieder persoon heeft zo zijn eigen leven en zijn 
eigen energie. Maar wat is dat ik een geheel leven op een lijn zie en wat maakt dat een 
goochelaar mensen dingen kan laten zien en een waarzegger beelden krijgt van een verleden, 
heden of toekomst en deze voor kan leggen aan de nog dan levend persoon. Maar ook bij 
overleden mensen hoe lang ook geleden, komen deze levens heel helder voorbij tijdens 
het tekenen. 

Het is duidelijk dat er vele parallel dimensies zijn die gelijkertijd zich afspelen. We praten dan 
echt niet over 1-2-3-4 dimensies maar werkelijk voor elk levend wezen één eigen dimensie. 
Het is duidelijk aan het worden dat dimensie meer staat voor één energiebron oftewel ziel. 
Dat als men praat over “een andere wereld” of “een ander deel van een leven”.

Door dieper te duiken in de parallelwereld oftewel dimensies zal men gaan zien dat veel meer 
mogelijk is. Pas dan gaat energie geaccepteerd en ook gezien worden als de onuitputtelijke 
bron. Zo kom je wel eens tegen dat zaken in een keer zeer opvallend herkenbaar zijn! Dat is 
een teken wat we noemen Déjà vu maar in principe is waar energie zich kruist in eenzelfde 
situatie die nogmaals gedaan moet worden, oftewel hetzelfde punt waar je weer op beland bent. 


NAAR HOOFDSTUK 63

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.