Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 61


2-17 De werkelijkheid

Is het daarom dat we in een wereld van paradoxen leven en is de wereld dan wel een 
werkelijkheid?

Denk ik in een keer weer aan de uitspraak van een of andere zogenaamde 
wetenschapper; John, misschien heb jij je laten foppen door te geloven in de 
“dimensies”! Want hoe weet de wetenschap wat werkelijkheid en droomwerelden zijn? 
Als men gaat vastpinnen, zoals zij doen, op cijfers en reeksen dan is het wel vastpinnen 
op een eigen geschapen wereld. Zo vindt men dan ook altijd wel het bewijs als het 
nodig mocht zijn. Wetenschappelijk is er altijd een verhaal en getallenreeks aan te 
verbinden zeker in de nieuwe kwantumtijd!

Wat is er werkelijk gaande? 

We zijn bezig ons te begeven in de energiewereld waar men niet weet wat er werkelijk 
gaande is. Zelfs de geleerden in de ritualen en die mensen die menen meester te zijn 
in hun wereld, bonken tegen een loden deur die niet zal wijken daar deze deur geen 
deur is maar een muur. Het opengaan van de ware wereld en het zogenaamde geloven 
in dimensies is een wereld van energie die noch tijd noch afstand en noch levens 
gebonden is. In de matrix van deze wereld is een algoritme te zien en deze is zeer 
duidelijk. Weet men daar in te komen en mee te werken, is de loden muur niets meer 
dan een “volgende stap”. 

Nu haalde ik de matrix aan en we hebben het daar ook al over gehad. Het is duidelijk 
dat in een matrix een algoritme aanwezig is en dat zagen we ook voorkomen in de film 
die er meerdere malen een tipje van oplichtte. De schijnwerelden, de werelden van 
monsters en satan, de wereld van de techniek, het systeem maar ook de wereld van 
energie. Het heelal kwam duidelijk naar buiten en of je nu bezig was in ongekende 
getallen of in microscopische werelden, alles is een en alles is verbonden. 

Dat werd ook duidelijk beschreven door de wetenschap; “Het matrixeffect speelt 
bijvoorbeeld een rol bij de analyse van urine en bloed. Wanneer er geen rekening wordt 
gehouden met het matrixeffect kan het resultaat onbetrouwbaar zijn.” Een opmerkelijke 
uitspraak waar men aantoont dat alles met elkaar gekoppeld is. “Natuurlijk is alles 
gekoppeld met elkaar” zullen vele zeggen en dan vraag ik me af waarom dan vele 
zaken tot de dag van vandaag ontkend worden en door gemanipuleerde 
wetenschappelijke formules afgeschermd worden, in vakjes worden gezet en als losse 
eenheden gecategoriseerd worden.

De ellenlange getallen, het invoeren van tijd en afstand zijn er allemaal om zaken te 
verdoezelen en in vele gevallen onmogelijk te doen lijken. In de oude geschriften 
sluipen nog wel eens wat woorden door en dan praat men over “wonderen” of “extra 
gave” die men heeft. Deze zaken zijn normale zaken in een huidige wereld maar ze 
worden afgeschermd en een beperkte groep denkt hiermee te kunnen werken.

Het gegeven dat wat altijd als “leeg” werd bestempeld juist vele malen meer massa 
bevat, dan snap je toch wel hoe we voor de gek en dom gehouden zijn vele eeuwen 
lang. Nu komt men weer met platte aarde, holle aarde, kunstmatige maan en een 
aarde als middelpunt van een Universum. Dat allemaal om nog meer ongeloof en 
onrust te verspreiden. Men vliegt elkaar in de haren als de ene het andere beweert 
en het is alleen maar omdat vele zaken compleet scheef getrokken worden en er dan 
de ene dan de andere kant om wordt gedacht en men weigert het geheel te zien.


2-18 Het Universum

En dan kom ik toch even weer op het heelal, te weten het Universum, want hoe is het 
mogelijk dat wij als energieën van zo’n groot geheel zo bekrompen denken, handelen 
en leven? De wetenschap komt nullen tekort om zaken aan te tonen en berekeningen 
zijn zelfs voor de huidige computers ook te machtig. Dan nog proberen we de mens 
terug te dringen in een lichaam wat dan beperkt en grotendeels totaal energieloos is. 
We hebben enkel onze enige bron nog, wat de ziel is, waar enkele nog aanspraak 
op maken maar er zijn zeer weinige die de ziel weer kunnen koppelen aan de totale 
energiebron. 


Ik weet dat we allerlei clubjes hebben die pretenderen de aansluiting met de bron te 
hebben gevonden of vele geschriften bezitten die de weg naar de bron wijzen. Derde 
ogen en vele punten zijn als lifeline voor deze connectie. We hebben oosterse 
meesters die hun kunsten wegleren en we hebben zelfs geloven die in deze wereld 
propageren dat zij de connectie kunnen maken. En dan bij het lezen van deze 
technieken maar ook de lessen die gegeven worden, vervalt men bij zeer vele in het 
aardse denken, het aardse handelen. Zo komt men dan toch weer op het aardse geld, 
betalen, macht en kracht. Men blijft vasthouden aan het door ritualen en door bepaalde 
handelingen te communiceren en opdrachten te krijgen van de andere zijde. Oftewel 
contact met het geheel, contact met de bron. 

En dan kom ik op een parallel Universum wat veelal gecreëerd wordt omdat men het 
huidige geheel toch niet helemaal wil laten varen. Onze zogenaamde “spirituele”
personen geven soms kapitalen uit om hun lessen te mogen ontvangen maar na 
dagen, weken of maanden keren ze terug en pikken enkele zaken uit en gaan door 
met hun leven zoals het voorheen was.

Nu voel ik u denken, ja maar men is in een leerproces en men pikt er uit wat men dan 
nodig heeft? 

Ja, dat is inderdaad gedeeltelijk waar en het is de beperking die een mens zich oplegt. 
Dat maakt dat er maar weinige onder ons ooit hun leven geheel zullen vullen met 
waar ze hiervoor op deze plaats en dit moment gekomen zijn. Ja, men ziet mensen 
die radicaal hun leven omgooien maar dan is het veelal als de dood voor de deur staat 
of als men hen vertelt, je hebt nog enkele maanden te leven. Een zwaar ongeluk kan 
ook wonderen doen bij vele personen en af het toe het heengaan van een naaste is 
ook soms een aanleiding om een leven drastisch te veranderen. Eerder is een mens 
niet of nauwelijks te verzetten zijn levenspad en de connectie met de energiewereld 
aan te gaan.


2-19 Vier dimensies en de poorten

In het deel parallel Universum wil ik nog even eens wat dieper op ingaan wat de 
mogelijkheden zijn van het leven. Men wil nog wel eens inzien dat de dimensies door 
elkaar oftewel in elkaar lopen en dat je kunt overstappen van de ene naar de andere 
dimensie. Hoe dat kan moet al langzaam bij u doorgedrongen zijn maar mocht het 
nog niet helemaal duidelijk zijn dan zal het zeker nog komen.

We hebben meteen dan de vraag: 
Leven we in de 4de dimensie, en is dat zo?

Dat is waar men dan al heel graag over wil hebben en men koppelt maar al te graag 
de 4de dimensie aan die van het parallelle Universum. Begrijpelijk want beide zijn 
de mysterieuze hoeken van het menselijk leven en is wetenschappelijk veel in te 
dumpen oftewel te verbergen. Men legt graag de huidige wereld los van andere 
werelden omdat dan het hokje getekend is om een bepaalde zaak. Dat alles wordt 
gedaan niet om verklaringen te zoeken maar om af te schermen en te plaatsen in de 
vergetelheid. 

Nu, via de kwantumtheorie komt er meer naar buiten en krijgt al dat mystieke een 
plaats en ook langzaam maar zeker een gezicht en is het herkenbaar aan het worden 
omdat vele zaken passen in de levens van de mensen.

Men praat ook al gemakkelijker over het reizen tussen werelden maar ook het 
switchen van tijd en plaats. We plaatsen het onder “poorten” die er zijn waar je kunt 
gaan van de ene naar de andere dimensie. Het moet verklaarbaar zijn en ook nog 
gekoppeld aan de huidige wereld. Positief is, men praat er al over en de meldingen 
komen druppelsgewijs binnen. Rond de poorten is men ook drukdoende bezig om 
deze kunstmatig te creëren en men experimenteert al heel wat jaren met magnetisme 
en energieën. Dat alles nog zonder werkelijke successen als we het moeten geloven. 
Doch de deeltjesversneller CERN moet daar binnenkort zijn geheimen prijsgeven. 
De poort is gecreëerd maar nu hem gebruiken. Althans dat denkt men. Het is namelijk 
zo dat de poort niet op deze manier zich zal laten gebruiken en zeker niet de ware 
Universum laten zien. Het is net zoals in de medische wereld, men graaft dieper en 
des te verder gaat men dwalen en openen er zich werelden. Matrix, u weet wel wereld 
in wereld in wereld in wereld.

Sinds 1916 praat men over de zwarte gaten in de onvoorspelbare mega ruimte waar 
we een deel in zijn. Energievretende zwarte gaten die alles opslokken en volgens 
wetenschappers ook poorten zijn naar…… Ja, waarnaar? Want men gist en bedenkt 
van alles maar men weet niet wat werkelijk aan de andere kant aanwezig is. 
Interessant, want van een Universum gaan we naar een parallel Universum dan naar 
een poort, zwart gat en zo naar dimensies!

Wat opmerkelijk is, is de massa van het niets. Ik heb het al enkele malen aangehaald 
maar ik denk niet dat mensen beseffen wat deze ontdekking werkelijk betekent in het 
geheel. Het grote niets in ons Universum heeft honderdvoudige grotere massa dan 
wat dan ook. Het kan dus honderden malen meer zijn en dat verklaart veel. Doordat 
het niets dus iets is, verklaart het wat alles in gareel houdt en dat alles in een groot 
iets zit, dat wederom bepaald door de wetenschap en alsmaar groter wordt! 
Het Universum dijt uit en groeit! Dat, althans als we de wetenschap moeten geloven. 

Maar is dat niet omdat we het zo zien en zo dus ook creëren en willen verklaren?
NAAR HOOFDSTUK 62

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.