Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 60


2-14 Creëren is zien

De stelling net gelezen is een belangrijke stelling. In de energiewereld en in de wereld we 
leven zijn wij het zelf die de wereld zo inrichten zoals wij die willen zien. Dit gegeven moet 
men goed blijven herinneren bij het lezen van dit verdere hoofdstuk.

Duidelijk is dat dimensies niet gebonden zijn aan de eerste 3 genoemde werelden (de 
wereld die je ziet om je heen, de wereld in een spiegel en de wereld in je). Nee, elke 
manier van kijken en elk wezen met hun eigen energie heeft zo meerdere dimensies. 
Dimensies zijn geen hokjes waarin we leven maar is één energie waar wij allemaal zelf 
onze energie uitnemen die we denken nodig te hebben.

Zie het in het dagelijks leven waar de ene persoon kiest vandaag voor dat bepaalde 
product te eten en de andere persoon geheel iets anders neemt, maar beiden wel 
hetzelfde doel hebben en dat is eten om je te voeden om zo door te gaan in dit leven. 
We zien het bij de mensen waar de ene groep links afslaat, andere rechtsaf en weer 
andere vooruit of zelfs stil blijft staan. Maar dan toch weer elkaar na een verloop van tijd 
weer tegen komen, ieder met een andere ervaring die ze opgedaan hebben van toen 
dat moment toen ze die beslissing genomen hebben.

Komen we toch nog even terug op de beelden die we zien van duivels, satan, monsters, 
heiligen of zelfs goden. Men ziet duidelijk deze verschijningen, men gelooft er in en men 
denkt verzeild te zijn geraakt in deze wereld. Doch door extreem de hersenen aan te 
pakken door bijvoorbeeld uitdrijving, marteling of zelfs hersenspoeltechnieken kan men 
de mensen weer compleet andere dingen laten zien. Zo komen we weer bij onze soldaat 
in de zwarte wereld vol afbraak en pijn en het verliefde stelletje, beiden op dezelfde plaats 
maar een totaal ander beeld hebben van hun leven op dat moment. Door de soldaat 
liefde te laten ervaren en door het verliefd stel de dood te laten zien, kan deze energie 
dus compleet de andere kant uit omslaan en draaien de werelden zich om.

Energie is mee te werken, te spelen en is een bron die mensen andere zaken kan laten 
zien. Kerken, geloven en sektes maken daar gretig gebruik van maar ook het systeem 
waarin we leven is meester in het opleggen en spoelen van onze hersenen. Spoelen en 
herprogrammeren zodat we dingen gaan zien die er in werkelijkheid niet zijn! Want ook 
dat kan in de energiewereld.


2-15 Wat is werkelijkheid

Dan ontstaat er dus deze vraag: Wat is werkelijkheid? 

Wie bepaalt wat werkelijkheid is? Want engelen zijn voor de ene werkelijkheid en weer 
voor andere een fabeltje. Zo is de dood een vorm van leven en is de dood in 
combinatie met satan en zwarte magie een wereld die bestaat en wordt zelf gezien als 
de ware wereld. Het gaat er om in hoeverre je, je hersenen laat programmeren en zelf 
de plaatjes en bewijzen omheen zoekt. 
Bijvoorbeeld: Een persoon die een ander persoon gijzelt, verkracht en martelt, gaat de 
mishandelde persoon op een gegeven moment ook nog geloven dat de gijzelnemer 
een goed persoon is en dat de wereld zo is. Je energie gaat alles anders zien en gaat 
zich herprogrammeren om zo de situatie aan te kunnen. Mensen zonder eten, wat 
overigens bewust uitgelokt wordt door het systeem, geloven ook in betere tijden terwijl 
ze weten dat ze zullen sterven van de honger. Men blijft werken aan de energie om die 
om te zetten naar de bepaalde situatie die dan spelende is.

Kortom; mensen zijn te programmeren, de energie is aan te passen en de vraag is, wat 
gebruik je aan energie en hoe haal je de krachten uit deze energie?

Om nog even verder te illustreren wat men met energie kan doen, komen we even op 
goochelen en hypnose wat duidelijk een spelen is van de werkelijkheid en de kracht van 
hoe de energie te manipuleren zodat de hersenen gaan zien wat men wil dat men ziet. 

Is leven een show, een niet bestaande wereld? 

Leven is wat jij er van maakt met jouw energie! Zo creëer je, je eigen wereld en je eigen 
leven.

In de wetenschap en via vele media en middelen is het mogelijk een massa te doen geloven 
dat bepaalde zaken gebeuren. We zien dat vliegtuigen door gebouwen vliegen, mensen 
massaal vermoord worden en dat men zelfs op een maan kan lopen. Zeer vele zaken 
worden gesimuleerd om zo de massa een kant op te laten denken en wel overwogen de 
menselijke hersenen gemanipuleerd worden. Via het manipuleren van frequenties en het 
inspelen op de energieën van mensen, gaat men zo kunstmatig dimensies creëren die 
mensen blindelings geloven maar ook denken dat ze werkelijk afspelen. Begrijp me even 
goed, ik zeg niet dat mensen niet vermoord worden maar ik zeg hierbij nogmaals dat het 
spel gespeeld wordt dat men moet geloven dat deze vorm van moorden en oorlogen komen 
door bepaalde groepen op de wereld! Dat is wat men doet geloven en via een massa 
hypnose zo probeert verder te ontwikkelen. 

Door niet op de hypnose of massa hysterie in te gaan, zit je al in een duidelijk andere 
energie. Veelal zuiverder en ook zonder vele storingen in je energieveld. Doordat je 
“zuivere” energie hebt en je frequenties nog beter hun werk doen, zie je dingen duidelijker 
en zijn de algoritme van deze levens duidelijker te herkennen. Dat wil men dan nog wel eens 
noemen waarzeggerij wat niets meer is als patronen zien en dieper in de energie te kunnen 
werken. 

Vele van de “waarzeggers” gaan de fout in doordat men meent te kunnen wroeten in deze 
energieën, dat door zaken te kunnen sturen en te voorspellen. Daar hebben bijvoorbeeld 
de reiki masters een handje van. Dat komt omdat men onder andere in reiki niet de ware 
krachten van de energiewereld respecteert en aangeleerd wordt, en zo veel ellende 
veroorzaken in deze energiewerelden van vele personen. Wat we ook duidelijk zien is dat 
er ook veel gewerkt wordt onder deze mensen met gevoel. Op zich geen slechte gewoonte 
en zeker een inkomen in de wereld van de energie. Maar dan moet het door de persoon 
zelf gedaan worden en niet van buitenaf of door andere personen. Zoals ik ook al aanhaalde 
in mijn vorig hoofdstuk is dat men bij de verschillende ritualen ook duidelijk aan het wroeten 
is in die energiewereld maar heel duidelijk is dat men niet weet wat men werkelijk aan het 
doen is. Dat komt omdat de energiewereld ook zijn wereld afschermt en zorgt dat niet 
zomaar alles manipuleerbaar is, zeker niet van buitenaf.


2-16 Meerdere werelden

We hebben het ook al uitvoerig gehad over teleportatie en dit is even een stap verder als 
dat we het tot dusver over gehad hebben. Er werd door mij duidelijk gesteld dat teleportatie:
1. Meerdere werelden zijn 
2. Dat er geen tijd is 
3. Teleportatie in de natuur al lang gaande is
Drie punten die alsmaar bewezen worden en dat de energiewereld toch vele geheimen 
vrijgeeft en er wij als menselijke wezens weinig mee doen. Klopt, er wordt wel gerommeld 
in deze werelden maar dan wil men er macht en militair gewin uithalen en dat is wat niet 
mogelijk is daar men dan alsmaar op een dwaalspoor gebracht wordt. Wat men werkelijk 
vergeet en toch alsmaar vast blijft houden is aan punt 2 van het rijtje en dat is tijd. Zou men 
dat laten varen dan zouden er werelden open kunnen gaan. Iets wat we soms even kunnen 
zien in de onschuldige levitatie.

Personen die zich los kunnen maken van de aardse zwaartekracht maar ook personen 
die getransporteerd worden van punt A naar punt B. Dat gebeurt al zolang de mensheid 
bestaat en het is mogelijk zodra de mens zijn eigen krachten gaat leren kennen en wat het 
belangrijkste is, “de energie erkennen”. Want velen kunnen het maar niet geloven puur 
omdat hun hersenen het niet kunnen plaatsen. Maar ook de manier van denken die het 
systeem ingeprent heeft via zijn schoolsysteem, laat veel van deze zaken niet toe. 

Hoe snel is men niet om anderen te veroordelen als deze anders denkt of ziet? Velen durven 
zaken niet naar buiten te brengen omdat men zoiets niet mag registreren en bang dat men 
voor gek verklaard wordt. Dat hebben we lang gehad als we het over Ufo’s hadden waarbij 
vele mensen werden afgeschermd en verder verboden werden om daarmee naar buiten te 
komen. Vele zijn vermoord maar ook opgesloten om de simpele reden dat ze een Ufo 
hadden gezien of zelfs ermee in aanraking zijn geweest. 

Men deed, en nu nog steeds, alle moeite om meldingen te laten verdwijnen wat ik zelf ook 
mee heb mogen maken. Maar nu komen we op een punt wat we al eerder over gehad hebben 
en dat is van; is het niet dat ik het alleen was die deze ufo’s zag? En was het niet mijn wereld 
mijn energie die dit alleen mocht meemaken? Nu, dan zijn er zoals bij mij en nu ook bij vele 
meerdere gevallen de bewijzen dat er meerdere de gevallen gezien hebben, het was niet 
één persoon alleen. En dat maakt dat langzaam het verouderde systeem open aan het 
trekken is en dat men er achter komt dat weldegelijk buiten eigen Ufo’s, gecreëerd door de 
mens zelf, er ook objecten zijn die duidelijk niet van menselijke hand zijn. Natuurlijk, want we 
zijn er niet alleen en oude beschavingen hebben dat in vele vormen al kenbaar gemaakt. 
Het is een heersend systeem dat wil hebben dat we niet verder denken en niet gaan inzien 
dat we maar een klein deeltje zijn van een zeer grote gemeenschap rond het Universum.

Wat vreemd was dat de verfilming van de Anunnaki onder veel dwang is stopgezet en dat 
men alles zoveel mogelijk heeft vernietigd! Een simpele film over een volk wat volgens hun 
geschriften de mens heeft geschapen! Even kwam deze gedachte hier weer bij me op en 
blijft voor mij een steeds grotere vraag met een steeds duidelijk antwoord.

Juist, dat verhaal, deze verklaringen druisen dus in tegen alle momenteel geldende heilige 
geschriften. Het is dus ook wel duidelijk wie het zijn die niet willen hebben dat een andere 
theorie of misschien wel waarheid naar buiten gaat komen. De gevleugelde wezens hadden 
duidelijke krachten en wisten te werken met dimensies maar ook energieën. Misschien is 
het zaak dat mensen deze geschriften zelf een voor een door gaan nemen en dan denk ik 
persoonlijk dat vele vragen beantwoord gaan worden.

NAAR HOOFDSTUK 61

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.