Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 59


2-12 De speling van de dimensiewereld

Maar kan het niet meer zijn? Is het niet een “speling” in de dimensiewereld?

Energie is de bron maar de bron zet impulsen uit die nodig zijn in de vorm van een ziel, 
die weer zich nestelt in een vaste vorm die dan het “werk” moet doen. Ik haalde ook al 
eerder aan dat het uittreden vrij eenvoudig te doen is. Nu zullen dat weinig mensen met 
me eens zijn want vele mensen zien uittreden als zijnde dood zijn of dat je voor een 
spook gaat spelen. Niets daarvan is waar en dit beperkt denken is opgelegd en 
voorgehouden door een afgestompt systeem wat niet wil hebben dat je te veel door 
gaat krijgen. 

Uittreden is simpel en wordt al gedaan zolang de mens leeft en op deze planeet hangt. 
In de huidige tijd begint het alweer wat maatschappelijk geaccepteerd te worden en 
bijvoorbeeld het mediteren en yoga weer wat normaler zijn voor de mens. Mensen die 
werkelijk naar hun binnenste kunnen gaan en zien waar de kern van de energie zit. 
Men beseft dan dat er niets is dat je bindt dan een lichaam van vlees en bloed. 
Dat wetende is het mogelijk je energie te laten gaan waar jij het wilt hebben. 
In die staat bevestigt dan ook meteen de beperking tijd en afstand die de mens zichzelf 
oplegt. Tijdens het mediteren en de connectie met je energie kun je je heel gemakkelijk 
bevinden aan de andere kant van deze planeet en daar met een energie contact hebben. 
Het is geen “andere kant” het is hier! Jawel, omdat het Universum NU is.


2-13 Spiegel

Nu komen we op een vraag die zeer veel betekent en al dieper gaat in je leven. 
De vraag: Wat als de wereld die u ziet in een spiegel een andere wereld is? 
In het normale leven zien we in principe drie werelden. 
- De ene wereld is simpel als we onze ogen openen en kijken. 
- De tweede wereld is de wereld die je ziet als je in een spiegel kijkt en sterk verbonden 
is aan de eerste wereld.
- De derde wereld is die je ziet als je in jezelf kijkt en diep gaat in je gevoel en in je 
eigen gedachtes. 
Drie werelden die tegelijk gaande zijn en alle mensen op deze aardbol zo ervaren. 

Mensen vertrouwen hun ogen en mensen gaan er van uit, dat wat ze zien van de wereld, 
ook zo is zoals men het om zich heen gecreëerd heeft! 

Juist; de wereld om de mens heen! 

Dat is een regel die heel belangrijk is omdat de wereld zoals u hem ziet niet de wereld hoeft 
te zijn zoals een ander hem ziet. Ik heb eens het voorbeeld gegeven van de soldaat die aan 
het front gevochten heeft en vele zware zaken heeft meegemaakt. Gehavend is hij 
thuisgekomen en in zijn ogen ziet hij nog overal gevaar maar ook de wereld zoals hij hem 
van die kant gezien heeft. Pijn, dood en verderf zijn, zijn beelden. Deze beelden laten hem 
niet meer los en zijn wereld is in vele gevallen veel dood en verderf. Iets wat hij nog dagelijks 
ziet al is hij op dat moment in de bewoonde wereld weer terug. De wereld is dus een hel 
voor hem.

Naast hem zit in dezelfde wereld een verliefd paartje. Helemaal in de wolken en beiden zijn 
in staat te vliegen en de wereld is voor hen een groot paradijs. Ze hangen aan elkaar en ze 
zijn een grote energiebron en kunnen hun geluk niet op. Ze leven op dat moment op een 
perfecte wereld en er is niets mis in hun ogen en ze genieten van het mooie wat om hen 
heen is.

De teruggekomen soldaat ziet om zich heen op hetzelfde bankje een hel en de twee 
verliefden zien alleen maar een paradijs! 

Uit dit voorbeeld kunnen we opmaken dat op dezelfde tijd mensen allemaal de wereld beleven 
in een andere vorm. Ik heb nu twee extreme gevallen genomen maar voor elk mens is de 
wereld net iets anders. 

Dan kijken we in de spiegel en je kijkt jezelf in de ogen en dan merk je dat er weer een andere 
wereld zich gaat openen al is het naar jezelf kijkend en in dezelfde wereld en dezelfde 
omstandigheden. Werelden komen bij elkaar en werelden lopen duidelijk door elkaar. 
Het is duidelijk dat ervaringen en je programmering van het leven een grote rol spelen in wat je 
ziet en hoe je de wereld voelt, ziet en beleeft. Een wereld om je heen wordt gevormd door jezelf 
en door je eigen energie. Het is de wereld die jij moet bewandelen en jij moet afwerken. 
Zo ziet iedereen een andere wereld en ook een ander beeld in een spiegel. 

Het spiegelbeeld, oftewel reflectie, heeft een groot nadeel en is werkelijk voor velen moeilijk 
daar men door jezelf te zien ook je energie weerkaatst wordt en weer wordt opgenomen door 
je eigen energiewereld. De spiegel is dan ook een gevaarlijk object in het leven van een mens. 
In de dierenwereld zie je duidelijk dat vele dieren wegtrekken van het fenomeen spiegel en 
vele wezens zullen zichzelf niet in de ogen kijken. De spiegel en zijn reflectie is een 
buitennatuurlijk ding. Buiten dat je jezelf een beetje kunt zien in water, zijn er geen natuurlijke 
bronnen waar men je eigen energie in kan zien via je ogen. Een belangrijk gegeven en 
verklaart ook het gevaar van een spiegel.

Dat maakt dat de spiegel vele mensen er toe zet om zichzelf te veranderen. Ze zien in hun 
ogen wat ze niet zijn en ze willen dan duidelijk niet zijn wat deze reflectie aangeeft. Men heeft 
veelal een compleet ander beeld van zichzelf en men doet er zeker in deze tijd veel aan om 
zaken om en aan hun lichaam te veranderen. De kleren zijn belangrijk maar ook hun uiterlijk. 
Zo heb je ook die personen die denken dat ze een ander geslacht zijn. Zij zien zichzelf immers 
zo. Maar ook sinds weer een tijd heb je ook dat je “spiritueel” moet stralen. Dat laatste is de 
nieuwste modegril en maakt dat mensen al geheel verbouwd en met de duurste merken van 
kleren nu ook spiritueel moeten stralen! Ja, wat dat dan ook mag zijn. Ik ga er dan even vanuit 
dat men denkt dat je energie kunt omkneden in een stralende soms kleurrijke energie. 

Als we het over energie hebben, komen we op de verklaring wat holografie is en men praat 
over “golffrontreconstructie” wat in een woord zegt wat de wereld is. Door de vele frequenties 
en de vele lagen in de energie, krijg je dus zo dat de een ziet waar de andere geen kijk op 
heeft. Vele mensen kijken maar over zaken heen en weer andere zien vele dingen gebeuren 
maar ook zaken in een andere vorm. Datzelfde hebben we als we het over spoken en geesten 
hebben waar sommige mensen duidelijk in geloven en in hun ogen deze energieën zien en 
weer andere doen het af als “onzin” en verzinsels. Doch weer andere volkeren geloven er heilig 
in en zien deze “wezens” energieën heel duidelijk. En zo is het alsmaar een welles nietes 
verhaal en is het de (menselijke) tijd die dan wel deze zaken accepteert en dan weer als 
ketterij ziet. 

In mijn vorig hoofdstuk ben ik uitvoerig op dit gedeelte ingegaan en is het voor mij dan ook 
zo dat deze energieën weldegelijk bestaan en soms ook duidelijk naar voren komen. 
Dat verklaart voor mij dan ook dat alles heel dicht bij elkaar ligt en dat alles ondergebracht 
kan worden in een kern van het leven.

Alle verschijnselen maar ook de vele voorvallen die men rapporteert, moet men van aannemen 
dat deze weldegelijk werelden zijn in deze wereld. Goed, we hebben altijd wel personen bij 
die aandacht vragen en met sterke verhalen komen maar in het algemeen kan men zeggen 
dat mensen die hun angsten toch naar buiten brengen, wat voor vele een vreselijke grote stap 
is, weldegelijk deze zaken ervaren hebben. Vergeet niet de spiegel en het gegeven dat ieder 
zijn wereld creëert!

Datzelfde maken we mee in de wereld van demonen en een satan wat ook onder deze hoek 
valt en ook zo te verklaren is. Ze zijn er voor diegene die ermee werken en zich kunnen 
verplaatsen in die energievelden. Uiteindelijk hebben we ook mensen die engelen, god of 
jezus zien en er heilig van overtuigd zijn dat ze bestaan. Allemaal werelden die bij de mensen 
naar boven komen en allemaal zijn ze overtuigd dat het bestaat. 

Hun energie ziet het zo en hun energie creëert het dan ook!
NAAR HOOFDSTUK 60

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.