Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 55


Deel 2

De reis in de wereld van dimensies

We zijn nu beland bij het tweede deel van het boek waar we dieper duiken in het leven maar ook 
dieper gaan in de krachten die elk mens bezit.

In het boek Liefde en Vrijheid, het boek wat ik hiervoor uitgegeven heb, was ik al even op enkele 
zaken als dimensies, tijd en afstand ingegaan en aangehaald. Na het schrijven en ongeveer een 
jaar later teruglezen kwam duidelijk naar boven dat in het deel dimensies veel gaande is en dat 
men niet beseft wat de ware kracht is van een menselijk leven. 

Nu, tijdens het schrijven van dit boek kom ik mensen als José Mujica tegen die president was van 
Uruguay en door zijn strijd voor de vrijheid 10 jaar lang opgesloten was geweest voordat hij president 
werd. Een opmerkelijke man omdat hij merendeels van zijn salaris schonk aan de mensen die het 
nodig hadden en hij bleef leven op zijn boerderij op het platte land. Hij was zoals men liet denken dat 
heer Nelson Mandela ook was, maar met die verschillen dat bij heer Mandela het ging om macht en 
veel geld wat hij kreeg van de machtigste groep op deze aarde; de vrijmetselarij en de grote club der 
machtigen. Daarentegen was José Mujica onafhankelijk en had een zeer bijzondere manier van 
denken over het leven. Hij inspireerde mij om dit boek af te schrijven en de ware kern van het leven 
vast te leggen op papier. Het ware leven wat simpel en begrijpelijk is als men het maar wil zien. 

En zo gaan we nu aan dit deel beginnen om het enige geheim, waar de elite en de top van de 
wereld bang voor zijn dat dit openbaar gemaakt wordt voor het “gewone” volk, vrij te geven. Geloof me, 
iedereen heeft de kracht, iedereen is bij machte om van zijn leven iets aparts te maken. Maar iedereen 
kan ook meedoen aan het geheel mits hij of zij daar voor open staat. Laten we starten bij het begin en 
dat is de geboorte van de mens.


2-1 Waren goden kosmonauten zoals erover geschreven is?

We hebben in het eerste deel aardig al wat geschreven over oude beschavingen. We hebben ook 
gezien dat we als menselijk ras aardig aan het aftakelen zijn, zeker als we de oude geschriften mogen 
geloven namelijk de vertalingen van onze experts. We haalden ook aan het schuilen van een beperkte 
selecte groep die nog steeds werkt met ritualen en oude gebruiken. We moeten wel beseffen dat 
grotendeels de notities gemaakt zijn door mensen. Notities van citaten vanwaar men wel beweert dat 
ze van goden of hoogbegaafden kwamen. In dat geval praten we dan veelal over wezens van andere 
beschavingen maar ook van andere delen van ons Universum. Wezens zo ver van ons vandaan dat ze 
voor ons mensen onvindbaar en onbereikbaar zijn.

Doch als je de vele oude geschriften doorneemt, is het duidelijk dat het veel herschreven geschriften 
zijn en stammen vanuit één bron. Immanuel Velikovsky was een man die vele bekende oude geschriften 
naast elkaar heeft gelegd en concludeerde dat de verschillende geschriften vele gelijkenissen toonden. 
Of het nu de Bijbel, Koran of welk ritueel dan ook is, men kan telkens weer hetzelfde verhaal lezen.

Ook wat opvallend is zijn de vele woorden die onsterfelijk veel stof moeten verschuilen of op een 
onzuivere manier moeten verklaren. De wetenschap spreekt zich alsmaar tegen en men weet onderhand 
niet meer hoe men moet draaien om nog geloofwaardig over te komen. Even een actueel voorbeeldje; 
Momenteel wordt er veel geschreven over Niburu oftewel de planeet waar hoog intelligente wezens leven 
en van waar wij mens vandaan komen. Dat is als je de geschriften van de Anunnaki moet geloven. 
Zij praten over een 12de planeet en men heeft het in vele stukken ook over deze 12de planeet.

Nu hebben we de wetenschappers en die hebben heel lang Niburu verzwegen en men deed het verhaal 
af als zijnde een conspiracy oftewel een zwetsverhaal. Dat ondanks dat de oude beschaving van de 
Anunnaki gevonden is en de geschriften er zijn. Plotsklaps in 2016 gebeurde er iets dat de wetenschap 
via de NASA naar buiten kwam dat er een zogenaamde 9de planeet “gevonden” is! Men kon er kennelijk 
niet meer onderuit en men is gezwicht voor de druk die er was door diverse personen die weldegelijk 
het bestaan aankondigden van deze planeet.

Hier komen we op een geweldige stelling die keer op keer bewezen wordt en wel: Wat men niet kent, 
dat ziet men ook niet. Het is overduidelijk dat je hersenen het nergens onderbrengen als het niet geleerd 
is. Keer op keer merken we deze tekortkoming en dan hebben wij als moderne mens het voordeel dat er 
al aardig wat gedefinieerd is. Toch is dat nog geen 1 procent van wat er werkelijk om ons heen gaande is.

Onze oudere beschavingen hebben veel voorwerk gedaan en uit de vele geschriften zien we duidelijk dat 
men worstelde om bepaalde verschijningen of evenementen vast te leggen. Daarom viel men keer op 
keer terug op een God, Allah of Boeddha of ander geheimzinnige sektes of clubjes met hun afgoden en 
heiligen. Nu nog zien we dit fenomeen puur omdat de mens er geen verklaring voor heeft. Zie bijvoorbeeld 
de woordjes “duivel” of “spiritueel”. Men wordt ermee doodgegooid en we hebben nu ook al dat men alles 
brengt onder een wereldorde of een sekte. Allemaal uitvluchten voor het onverklaarbare. Ben ik ook nog 
het woordje “demon” vergeten dat alles moet verklaren wat slecht is. Veel van deze woorden en stellingen 
komen vanuit het geloof want geloof is wat de mens moet binden aan het lager bestaan van de mens. 
Geloof is vele eeuwen het middel geweest om mensen zeker niet wijzer te maken en zeker mensen 
helemaal niet te laten denken dat zij mogelijke verborgen krachten bezitten.
Geloof heeft vele eeuwen er voor gezorgd dat energie afgenomen wordt van de mens, die zich als slaaf 
of als onderdaan ten dienst stelt aan deze hogere elite. De kerken werden en worden nog gebruikt om 
mensen hun energie leeg te zuigen oftewel te ontnemen. Geloof is er om alles wat niet verklaard mag 
worden onder het woordje geloof te brengen om zo gemanipuleerd of verzwegen te worden. Dat maakt 
dat het Vaticaan zo machtig is daar zij een deeltje van de krachten beheert en ook stuurt. Doch ondanks 
al dat manipuleren bestaan er nog “Heidenen” oftewel “Atheïsten”, wat niet gelovende personen zijn die 
zich niet koppelen aan een god of sekte. Men heeft er alles aan gedaan om deze mensen uit te roeien 
maar het is nooit gelukt. 

Door de duivel te introduceren werden zo ook vele mensen opgeruimd want zij waren volgens de blinde 
geloven bezeten van deze duivel. Wat er werkelijk gaande is, is dat deze personen iets meer weten te 
werken met de energie en de diverse dimensies. Alsmaar zien we in films en verhalen de duivelse wereld 
en zelfs in een film als The Matrix werd deze wereld aangehaald. Het werd zelfs mooi neergezet want men 
verschoof tussen diverse werelden en dimensies. Duidelijk had de duivel grootse krachten. Iets wat men 
vanuit het geloof niet wilde hebben en zeker niet dat de volgelingen daar achter zouden komen.

Helaas is het gehele duivelgedeelte compleet uit zijn verband getrokken en hebben we nu moderne 
clubjes die de duivel aanbidden. Men weet dan kennelijk niet dat de duivel dezelfde energie is en 
gebonden is aan god! 

Zoals ik al heel in het begin van het boek stelde; Het Vaticaan heeft bepaalde blauwdrukken in het 
verleden geheel gewist, om zo de huidige gemanipuleerde en herschreven blauwdruk te beschermen. 
De wereld zoals hij nu bestuurd wordt is een regelrechte leugen en is veelal gebaseerd puur op 
menselijke manipulaties. 
Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk naar buiten gaan brengen wat de werkelijke kracht 
is van de mens en waarom deze kracht angstvallig wordt verzwegen en openvallende wegen alsmaar 
gewist worden door de absolute top.

NAAR HOOFDSTUK 56

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.